Så har man alltså också lagt fram förslag om att SÄPO ska ha rätt att gå in och läsa sjukjournaler (se Hannelores kommentar/nr 8).

Nu väntar vi bara på nästa drag, ett ID-kort som man är skyldig att alltid bära på sig, eller ännu bättre, ett inopererat chip på var och en av oss, som är detekterbart via satellit. Tänk så bra det vore om vi skulle bli kidnappade. Inga problem att hitta oss i så fall. Vilken trygghet det skullet ge!