december 2007


Massmedia&Politik/ekonomi30/12 04:15

Har just läst ut Naomi Kleins bok Chockdoktrinen. Katastrofkapitalismens genombrott (Ordfront förlag, 2007). Hon skriver bland annat om den närmast totala personalunionen mellan amerikanska toppolitiker och de multinationella företagen därstädes. Nu börjar vi se samma mönster härhemma. Må vara att politikerna alltid har ansett att vad som är bra för företagen är bra för Sverige, men den typ av belöningar från företagen som vi börjar se nu, och som är regel i USA sedan länge, har vi inte sett så tydligt tidigare som vi börjar göra nu.

Jag talar om det jag skulle vilja kalla för löfteskorrumperade politiker. Vanlig korruption, ”du fixar det åt mig så får du si och så mycket pengar”, förekommer förstås, om än inte i någon högre utsträckning – än och förekommer den så blir vi mäkta upprörda. Men löfteskorruption har vi inte talat så mycket om, helt enkelt för att den inte varit så utpräglad hos oss tidigare. En sådan är just vad vi börjar se alltmer av även i Sverige. De mer kända exemplen är Carl Bildt, Björn Rosengren och nu senaste Göran Persson. Den handlar om att avgående inflytelserika politiker som, efter sin politiska karriär, om de av storföretagen anses ha skött sig väl, erbjuds mycket (enormt) välbetalda jobb i de företag som de gynnat som politiker. Det här är en synnerligen otrevlig utveckling som gör att Sverige tar ytterligare steg mot ett rent korporativt samhälle, just det samhälle vi ser i USA.

Vad Göran Persson gjorde när han lät sig värvas som konsult åt den högersinnade pr-byrån JKL var alltså något mycket värre och mer illavarslande än att han, som enskild person, bytte sida, som DN skrev. Det är dessutom tydligen fler socialdemokrater som arbetar för samma högerinriktade firma redan, Så här skriver DN:

JKL anses ha borgerlig stämpel, inte minst moderat. Flera borgerliga politiker arbetar eller har arbetat för JKL.

– Jodå, men det finns också de som arbetat för den socialdemokratiska regeringen här och det blir alltfler med olika bakgrund, säger Göran Persson. Bland annat arbetar hans före detta pressekreterare Anna Helsén på JKL.

Det är precis detta som Naomi Klein beskriver i USA, och som hon så riktigt kallar korporativism. Det hela handlar om att storföretag, med den här typen av ageranden, signalerar till politiker att ”om du gör som vi vill, gynnar oss så kan du räkna med att bli rikligt belönad när du avgår som politiker”. Detta är förstås bara en subtilare form av korruption som i slutänden leder till en total och personlig intressegemenskap mellan storföretagens VD:ar, styrelser och styrande politiker. Göran Persson är inte den förste men han torde vara den mest omtalade och han utgör nu ett efterföljansvärt exempel även för kommande socialdemokratiska politiker: ”Sköter vi bara våra kort så kan vi räkna med ordentligt feta belöningar när vi avgår”.

Löfteskorruption även i massmedia
Vi har sett samma sak hända i massmedia, där journalister som ”sköter sig”, kan hoppas på jobb med feta löner, som PR-konsulter, eller informationsansvariga vid de större företagen. Dessa har nytta av journalister som känner till tidningarnas, TV- och radions arbetssätt, hur man ska få ut sina budskap, vad massmedia nappar på, och som känner de flesta inom journalistkåren etc. För journalisterna handlar det mer om att dra lotter, för alla journalister blir ju inte utvalda. Men det är inte svårt att inse vad denna förhoppning/möjlighet utgör incitament för. Inte konstigt alls att det ser ut som det gör i våra massmedia.

Korporativismen redan här?
Lägger vi därtill till att vi, sedan så där en 25 år, har sett hur de båda politiska blocken, högerblocket/numer alliansen å ena sidan och socialdemokrater/vänsterpartiet å den andra, blivit alltmer lika varandra, så att vi väljare inte längre har några tydliga alternativ att välja mellan, precis som situationen är i USA, så är Sverige snart, om vi inte redan är det, en rent korporativ stat. Vi har bara olika politiker/människor att välja mellan, som i stort sett genomför samma sorts politik, en nyliberal sådan, den politik som företagen kräver, vänsterblocket med socialdemokraterna i något försiktigare takt högerblocket med rasande fart så fort det får en chans.

Länk:
Om Göran Persson och pr-byrån JKL, DN

Politik/ekonomi29/12 05:10

Så här inför det nya året när flera av alliansens nya lagar ska börja träda i kraft kan jag inte låta bli att reprisera ett inlägg som jag gjorde ett år före valet, samt en av kommentarerna till detta inlägg. Hoppas den som kommenterade inte har något emot att hennes kommentar repriseras.

4/7 klockan 02.55
Min framtidanalys

Stina har utmanat mig på en framtidsanalys. Här kommer den. 
Denna framtidsanalys, dyster som den är, tror jag tyvärr gäller vare sig de borgerliga vinner nästa val eller inte (såvida inte folk revolterar), men jag tror att det kommer att gå ordentligt mycket snabbare med en borgerlig regering.

Vi kommer att få sänkta ersättningar i alla försäkringssystemen. De sjuka kommer att få mindre pengar, de arbetslösa likaså, liksom förstås också pensionärerna. Det innebär att konsumtionen minskar och att många småföretag kommer att gå under. Det leder också till att företagen som blir kvar kan sänka lönerna till sina anställda, som därmed också kommer att kunna konsumera mindre och många får dessutom gå från sina hem. 
De större företagen klarar sig bättre och kan kanske exportera mer, en tid, och därmed kommer ägarna till och direktörerna i storföretagen att tjäna ännu mycket mer pengar.

Det här innebär vidare att de som har råd kommer att ta fler privata försäkringar, för att inte riskera att bli av med allt de äger om de blir sjuka eller arbetslösa, samt att många företag kommer att betala vissa försäkringar till sina fast anställda, som blir allt färre av den totala arbetsföra befolkningen. De visstidsanställda och många andra kommer att sakna försäkringsskydd eller ha ett väldigt dåligt offentlig sådant och de kommer att drabbas mycket hårt om de blir sjuka eller arbetslösa. 
Försäkringsbolagen kommer däremot att göra stora vinster och deras direktörer kommer att tjäna stora pengar.

Man kommer att privatisera fängelserna och det innebär att dessa kommer att behöva fler interner varför man kommer att utmäta allt längre straff och direktörerna för, och ägarna till de privatägda fängelserna kommer därmed att tjäna mer. Men fängelsesystemet blir dyrare för skattebetalarna.

Man kommer att starta alltfler privata skolor och tillåta att det tas ut terminsavgifter på de privata skolorna och man kommer att dra ner på bidragen till de offentliga skolorna vars kvalitet kommer att försämras, vilket innebär att endast de välbärgades barn kommer att få god utbildning.

Man kommer att införa subventioner för pigor, vilket innebär att alltfler kvinnor kommer att tvingas arbeta som lågt avlönade hemhjälper åt rikare människor.

Man kommer att helprivatisera även sådana offentliga nyttigheter som vatten och el, vilket kommer att leda till höjda priser både på vatten och el. Direktörerna för de privata el- och vattenbolagen kommer att tjäna mer pengar.

Man kommer att privatisera alltfler sjukhus, vilket leder till att bara de rika kan räkna med omedelbar och god sjukvård.

När de flesta av infrastruktursystemen privatiserats kommer de att köras i botten, inget ordentligt underhåll av dem kommer att upprätthållas och man kommer att få se de viktiga infrastrukturerna rasa samman. Inga kapitalägare har lust att satsa på 50 års sikt nämligen.

Vad har jag glömt?? Jovisst ja, man kommer att avskaffa även förmögenhetsskatten och sätta ett skattetak, så att de rika kommer att bidra med ännu mindre till samhället och till de nödvändiga utgifterna för detta.

(Tillägg idag; Inte så helt tokigt gissat, fast somligt har vi inte sett ännu och slipper förhoppningsvis se, men jag skulle ha lagt till: Man kommer att knäcka facken. Sedan kunde jag nog inte föreställa mig att regeringen skulle förhindra bättre sjukersättning via privata försäkringar och jag tror det inte förrän jag ser det, eftersom föräkringsbolagen inte blir glada över det förslaget.)

Kommentar:
Jisses, vad dystert, Kerstin! 
Fast jag håller med om att alla tecken pekar åt det hållet. 

Nu har jag lärt mej att det finns något positivt även i det negativa. Så då vill jag tänka såhär. Idag är vi svenskar ganska alienerade. Var och en sköter sitt och har det ganska gott om man ser till världen i stort. Av någon anledning så har vi i själen det här att den som har vill ha mer… Därför tror jag att folk röstar på högern.

Om nu denna dystopi infaller så kan effekten bli en växande solidaritet, fler kollektiv, fler gemensamma lösningar för att det krävs för överlevnaden. Ur denna påtvingade solidaritet kan det växa fram en ny form för politiken – det kan ju finnas ett sätt att förebygga att vi gör samma misstag om och om igen.

Kanhända att vi lär av misstagen för en gångs skull? Jag vill tro och hoppas det.
Petra
4/7 klockan 11.35

Svar från Kerstin, 4/7 klockan 14.20 :
Ledsen Petra, jag tror inte människor i allmänhet lär sig av historien och solidaritet är inte något som är utmärkande för fattiga och nedtryckta människor, se bara på USA.

Det allra värsta scenariot är att folk slutligen vänder sig till och i allt högre utsträckning röstar på fascistiska eller nynazistiska rörelser. Det var vad som hände efter det förra experimentet med liberal ekonomisk politik och där regeringar försökte spara sig ur kriserna (på 20- och 30-talen).

Om vi inte får fascism (då folk kommer att vara fullt upptagna med att rädda det egna skinnet och undvika att hamna i koncentrationsläger) så kommer däremot framtida generationer inte att sörja de godare förhållanden som de aldrig har upplevt, utan de kommer att betrakta den situation som inträder efter det som en kvinnlig journalist kallat för Baklängesrevolutionen (Margareta Norlin 1994) som något oundvikligt, det kommer nämligen alla massmedia att återkommande tala om för dem att det är och man kommer att skrämma folk med att det kommer att bli ännu värre om människorna inte accepterar fler försämringar.

Med tanke på att jag ännu idag inte begriper hur man kunde inbilla sig att fastighetsvärdena bara skulle forsätta att stiga i evighet, eller aktiekurserna, och inte drog åt några bromsar någonstans för att förhindra krascherna, och att jag (och flera andra som man dock inte lyssnade till) insåg vad som skulle hända flera år innan det hände, så fruktar jag att ingen kommer förhindra det kommande förfallet nu heller, trots att det säkert skulle gå, med en annan ekonomisk politik.

Jag hade inte tänkt skriva om mina farhågor på bloggen för att de är så dystra, men när Stina nu anser att jag inte alls har någon framtidsanalys, bara gnäller om att det var bättre förr, så får jag väl tala om vad jag ser i denna framtid, trots att det är övermåttan dystert, nämligen att det kommer en dag och ganska snart, när man kommer att anse att det var bättre 2005.

Sedan får vi se om jag spår fel eller rätt. Jag hoppas förstås att jag spår fel. Det gjorde jag inte förra gången. Den gången hoppades jag inte att jag skulle ha fel, den gången visste jag att jag hade rätt. Den gången förklarade somliga av de studenter som jag kom att diskutera saken med privat, överlägset för mig att det var nya tider nu, ny ekonomi, så man kunde inte förstå den utifrån det förgångna.

Motvallstanten (animerad)22/12 03:00
knapp Klicka på tomten för att se julkortet som han passerade på vägen hit.

Så tar vi en liten bloggpaus över helgerna – om det inte händer något spektakulärt. Nu ska jag nämligen julstöka lite, det där jag borde ha börjat med för flera veckor sedan, städa, baka lite saffransbröd mm.

PS 24/12 kl. 12.30:
Det är inte farligt att klicka på tomten :-).
(Den är tillverkad i min Mac och garanterat virusfri.)

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi21/12 21:46

Här ska ingen få vara sjuk i fortsättningen. Därmed står det klart vad moderaterna menade med att kalla sig ”det nya arbetarpartiet”.
Det betyder att varenda själ ska piskas till arbete och är människor sjuka – ja då är det deras problem, då får de arbeta tills de stupar. För trots allt, man kan ju inte avliva folk som är utarbetade och vars kroppar inte stoppar längre. Sådant skulle ju kunna föra tankarna till politiska ledare med ännu sämre rykte.

Var väl det jag tänkte, att moderaterna knappast hade gått och blivit humana efter århundranden av empatilöshet, folk- och demokratiförakt.

Länkar:
S sågar regeringens sjukförslag, DN

Massmedia&Politik/ekonomi21/12 01:59

Är det numer tillåtet att göra reklam för alkohol i svenska tidningar? Upplys mig någon som vet bättre än jag. Eller gör man som vanligt, bryter mot lagen i full förvissning om att då kommer politikerna att ändra lagen så att det man gör blir lagligt?

Här i Expressen finns i alla fall ett exempel, som dessutom finns på samma sida som man publierar en riktigt ruggig bild – en som man också borde skämmas ordentligt över.

Internationell politik&Politik/ekonomi18/12 17:55

Med tanke på EU-domen om blockaden av Laval i Vaxholm repriserar jag en del av ett tidigare inlägg på bloggen:

Mikael Nyberg, författaren till boken Kapitalet,se, redogör utförligt (450 sidor) för all den energi och de otroliga summor pengar som amerikanska och svenska företag lagt och lägger ner för att vända opinionen mot välfärdsamhället och för marknadsliberalismen. I centrum för propagandan för ”systemskiftet” står Aspeninstitutet i USA, bekostat av de stora företagen därstädes, där även många kända svenskar inom ”eliten” skolats in i propagandans konster och där man dragit upp riktlinjerna för kampanjer mot den allmänna välfärdstaten. Jag citerar ur Nybergs bok:

Efterkrigstidens sociala kontrakt är i upplösning, heter det i Aspeninstitutets rapport. Åtta timmars arbetsdag fem dagar i veckan är en ”historisk abnormitet” och full sysselsättning ”bör inte accepteras som ett mål i sig och naturligtvis inte som något absolut gott som ska uppnås till varje pris”. Men i omställningen till bestående arbetslöshet riskerar samhället att upplösas i vilda strejker, sabotage och politisk oro. ”Om vi inte är kloka nog att förhindra det, kan trettiotalets klasskrig lätt blossa upp på nytt och förvärras.” (s.143)

Slut på reprisen

Tillägg idag:
Nu har man väl i stort sett genomför allt det där som regeringen och oppositionen lovade inte skulle hända om vi gick med i EU – och en hel del därutöver i samma riktning. EU som projekt har samma agenda som Aspeninstitutet, vilket motståndarsidan försökte få fram, med ofantligt mycket mindre resurser än ja-sidan hade.

Ändå har det bara börjat.

PS: Vem tror på att Littorin är besviken över domen?

Länkar:
Liberalismen – ett förstadium till fascism?, Motvallsbloggen 9/5 2006
Motgång för Byggnads i EU-dom, DN
Facket förlorade i Vaxholmsmålet, AB
Regeringen vill ändra lagen, SvD

Internationell politik&Politik/ekonomi17/12 05:25

Via My left Wing fick jag länkarna till fyra YouTube-filmer om USA:s krig, men framför allt om det militärindustriella komplex som Eisenhower så framsynt varnade för då han avgick som president. Varje person som läser det här borde se filmerna – alla fyra, även om de tillsammans utgör ett entimmesprogram.

Why We Fight 1/4
Why We Fight 2/4
Why We Fight 3/4
Why We Fight 4/4

Kontentan av de här filmerna är så ruskig att jag inte orkar skriva ut den. Se och bedöm själv, och fundera igenom implikationerna av vad som sägs och visas i filmen.

Av dem som tar sig tid att följa min rekommendation och ser filmerna kommer några att säga att ”Det där visste jag ju redan”. Somliga kommer att säga att ”Det där visste jag inte”, och börja tänka, kanske börja informera sig mer. Andra kommer att säga att ”Det där tror jag inte på”. Men ingen som läst denna min rekommendation kan någonsin säga att de inte visste. De som inte tror på vad som sägs och visas i filmerna, liksom de som inte redan vet och som undviker att se dem, kan bara säga: ”Jag ville inte veta”.

Vi har just nu en utrikesminister som är direkt lierad med det amerikanska militärindustriella komplexet, som diskuteras i filmerna, genom att han springer ärenden åt detta komplex, och resten av regeringen sympatiserar djupt med dem som styr i USA, vapen- och flygindustrin, oljeindustrin, kongressen och de amerikanska neokonservativa Think Tanks, som producerar och levererar de lögner man serverar väljare och vilseleder dem med, både i USA och här hemma. Timbrohydran samverkar intimt med dessa amerikanska Think Tanks.

Det är inte alls svårt att få folk att gå i krig, säger en av analytikerna i slutet av filmen, och ack så rätt han har. Propaganda kan få folk till nästan vad som helst.

Internationell politik16/12 04:44

Via bloggarna Motbilder och Magnus Berg, Burgsvik, fick jag tips om ett par artiklar i norska Aftenposten, redan några år gamla, men totalt okända i Sverige vad det verkar, om att USA hotade Norge då en norsk politiker gick ut och tyckte att Norge borde bojkotta israeliska varor.

Jag har ofta undrat om USA-hot kan ha legat bakom somliga, för mig, mycket underliga åtgärder som vår svenska regering vidtagit (ja inte den nuvarande förstås, den behöver USA säkert inte hota). Så har jag slagit bort tankarna och intalat mig att så konspiratoriskt får man inte tänka. Efter att ha läst de här bloggarna och artiklarna undrar jag inte mindre, får jag ju säga.

Länkar:
USA hotade Norge för Israels skull. Motbilder
USA hotade Norge, Magnus Berg, Burgsvik blogg
SV’s boycott call embarrasses government, Aftenposten
USA threats after boycott support, Aftenposten

Politik/ekonomi15/12 01:18

Dagens tips:
Lyssna på dagens OBS, P1, i datorn om du missade den under dagens sändningar. Det handlar om USA:s ekonomiska politik och dollarkrisen.

Nancy Westman recenserar Paul Krugmans bok The Conscience of a Liberal, hans syn på amerikansk ekonomisk politik och nedrustningen av välfärden i USA. Krugman talar också om hur dagens neo-koservatism har sin grund i reaktionen mot medborgarrättsrörelsen på 60-talet, i rasism med andra ord.

Efter Westmans inlägg för Dan Josefsson fram synnerligen intressanta synpunkter på dagens alltmer oroande dollarkris? Vad har det inneburit för USA, och för världen, att dollarn fungerat som världsvaluta, vad händer nu, när dollarn faller så att tom en del toppmodeller numer vill ha betalt i Euro istället för i dollar.

Programmet är dryga tio minuter långt, minuter som är väl värda att lyssnas till.

PS: Dagens Kurranz är inte heller dålig.

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi12/12 18:41

En socialdemokrat, Erik Åsbrink, har utsetts till ny ordförande för Försäkringskassans styrelse sedan den förra socialdemokratiska ordföranden, Inger Efraimsson, avgått i protest över att man behandlar de sjuka illa, heder åt henne. Åsbrink däremot, har inga problem med den saken, förstår man. Han ser bara som sin uppgift att genomföra den politik på området som regeringen beslutat, som förväntas av en opolitisk och lojal tjänsteman i staten (den visan har vi hört från andra i historien, brukar användas av dem som medverkar i inhumana processer).

Inte förvånande alls att Åsbrink inte har några betänkligheter, eller att han fick erbjudandet. Åsbrink var ju en av huvudingenjörerna bakom den socialdemokratiska politiska helomvändningen efter Olof Palmes död, från traditionell socialdemokratisk jämlikhetspolitik med en human inställning till befolkningen och full sysselsättning som mål, till en nyliberal sådan, där målsättningen framför allt är att vi måste organisera fram fler fattiga i landet och obarmhärtigt slå ut alla som är/blir sjuka, handikappade och äldre, allt i enlighet med SNS:s nyligen deklarerade önskemål.

För att få acceptans för denna politik, vad gäller försäkrings- och pensionssystemen, har såväl den förra socialdemokratiska regeringen som de förra och nuvarande borgerliga regeringarna understött en många år lång propaganda om att de som är arbetslösa, sjuka eller utslagna av andra skäl, är mindervärdiga människor, i synnerhet i moraliskt avséende. Ska man föra en politik där man ska ha en viss arbetslöshet, den s.k. jämviktsarbetslösheten, för att kunna driva ner lönerna för stora befolkningsgrupper måste folk betrakta alla dem som är drabbade av denna politik som ett gäng fuskare som måste klämmas åt. Man vet så väl att svenskar, såväl som alla andra folk, tycker illa om fuskare. Alltså har det gällt att få alla dem som är unga, friska och har jobb, att betrakta de arbetslösa, de sjuka och de gamla som ett slags sämre ”människomaterial”, både vad gäller fysik och moral. Stora grupper i samhället har återigen förvandlats till oxar som måste piskas, i de ”starkares ögon”. Detta är i grunden en fascistisk människosyn, en som skymtar fram allt oftare dessutom, inte minst i synen på Kina ex.

Åsbrink erkänner i radions program Studio ett, just nu, att den nuvarande regeringen i stort sett bara fortsätter på den socialdemokratiska linjen ifråga om sjukförsäkringarna, även om det finns ”smärre skillnader”. Skönt att äntligen få höra detta från hästens mun.

Sedan undrar man vilka som idag köper det evigt använda retoriska knepet om att all den inhumanitet, som politikerna administrerat fram sedan 15 år, krävs för att bevara välfärdssamhället? Det är ju liksom välfärden man monterar ner. Eller talar man måhända bara om de överlägsna människornas välfärd, utan att säga detta i klartext?

Länkar:
Ny ordförande för Försäkringskassan, Studio ett
Inger Efraimsson hoppar av, GP
Åsbrink ordförande för Försäkringskassan, DN
Socialdemokratin tiger bort jämlikhetsfrågan. Dags att vända blad från epoken Persson, Per Wirten, Arena

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster