Med tanke på EU-domen om blockaden av Laval i Vaxholm repriserar jag en del av ett tidigare inlägg på bloggen:

Mikael Nyberg, författaren till boken Kapitalet,se, redogör utförligt (450 sidor) för all den energi och de otroliga summor pengar som amerikanska och svenska företag lagt och lägger ner för att vända opinionen mot välfärdsamhället och för marknadsliberalismen. I centrum för propagandan för ”systemskiftet” står Aspeninstitutet i USA, bekostat av de stora företagen därstädes, där även många kända svenskar inom ”eliten” skolats in i propagandans konster och där man dragit upp riktlinjerna för kampanjer mot den allmänna välfärdstaten. Jag citerar ur Nybergs bok:

Efterkrigstidens sociala kontrakt är i upplösning, heter det i Aspeninstitutets rapport. Åtta timmars arbetsdag fem dagar i veckan är en ”historisk abnormitet” och full sysselsättning ”bör inte accepteras som ett mål i sig och naturligtvis inte som något absolut gott som ska uppnås till varje pris”. Men i omställningen till bestående arbetslöshet riskerar samhället att upplösas i vilda strejker, sabotage och politisk oro. ”Om vi inte är kloka nog att förhindra det, kan trettiotalets klasskrig lätt blossa upp på nytt och förvärras.” (s.143)

Slut på reprisen

Tillägg idag:
Nu har man väl i stort sett genomför allt det där som regeringen och oppositionen lovade inte skulle hända om vi gick med i EU – och en hel del därutöver i samma riktning. EU som projekt har samma agenda som Aspeninstitutet, vilket motståndarsidan försökte få fram, med ofantligt mycket mindre resurser än ja-sidan hade.

Ändå har det bara börjat.

PS: Vem tror på att Littorin är besviken över domen?

Länkar:
Liberalismen – ett förstadium till fascism?, Motvallsbloggen 9/5 2006
Motgång för Byggnads i EU-dom, DN
Facket förlorade i Vaxholmsmålet, AB
Regeringen vill ändra lagen, SvD