juni 2007


Politik/ekonomi29/06 02:45

Marknadshyror utreds, läser jag i DN, inte överraskande i och för sig – undrar dock om folk i allmänhet vet vad det innebär.

35 procent – så mycket kan hyrorna i genomsnitt skjuta i höjden. Det tror ledningen för privatägarnas organisation Fastighetsägarna.
….
Det innebär att de (kommunalt ägda bostadsbolag: min anm.) blir tvungna att höja sina hyror ”påtagligt”, så att kommunerna kan ta ut en mer ”marknadsmässig” avkastning på insatt kapital. Bostadsbolagen ska drivas helt affärsmässigt.

Därmed avskaffas själva grunden för allmännyttan: den självkostnadsprincip som säger att bolagen långsiktigt inte ska ta in mer i hyra än vad det kostar att driva verksamheten. På köpet försvinner allmännyttan som begrepp.

Vad gör det, när man samtidigt föreslår en eventuell ytterligare skattesänkning, för dem med lägre inkomster, på kanske hela 250 kr/månad? De kan därmed kanske få ända upp till 750 kronor mindre i skatt, allt som allt, om detta blir verklighet. Det kompenserar ju mer än väl för eventuellt 35%-iga hyreshöjningar, som väl för dem med vanliga hyreslägenheter av normal storlek kan komma att ligga på mellan 2 – 4.000 kronor mer/per månad, och vad spelar sedan alla andra höjningar för roll med denna gigantiska skattesänkning för de sämst ställda – som kanske blir verklighet?

Och förresten, vem har sagt att det är en mänsklig rättighet att bo anständigt? Det gjorde ju inte folk på 1800-talet heller. Och vad är det för fel på nergångna husvagnsparker, för de fattiga, sådana som finns i England och USA sedan länge, de stora föregångs- och idealländerna. Eller så kan man ju bygga sig skjul av korrugerad plåt att bo i, som många människor bor i söderöver i Europa och i övriga världen, om man inte har råd att bo i en normal lägenhet. Vi bor ju trots allt i en värld som globaliseras i allt snabbare takt.

Och det är ju klart att husägarna vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Det är ju däremot en mänsklig rättighet att kunna göra det och då får förstås inte gemensamt ägda fastighetsbolag sabba de privata husägarnas möjligheter att tjäna mer pengar. Frihet framför allt är ju slagordet för dagen – frihet för kapitalägarna vill säga.

Länk:
Utredning förespråkar rejäla hyreshöjningar, DN
Tidigare inlägg på Motvallsbloggen om alliansens hyrespolitik
Åtta år med Reinfeldt, Motvallsbloggen om samma sak
Rikemansregeringen omöjliggör ett anständigt boende för många, Motvallsbloggen

Ideologier/propaganda28/06 14:52

Vi människor har olika åsikter, om det mesta och inte minst vad gäller vilket politiskt system vi vill ha, eller tror mest på. Det är vanligt att de båda lägren, det borgerliga och det socialistiska (i vid mening), anser att motståndarna har fel – i sak, och att man öser galla över varandra.

Nu står det i mänsklig makt att skapa många olika politiska system och olika system lönar sig bäst för olika grupper i samhället. Somliga system tjänar många människor på, andra tjänar bara överklassen, och möjligen övre medelklassen på.

Det finns således tre skäl att rösta på borgerliga partier (alliansen i Sverige),
två någotsånär begripliga och ett rent ledsamt och irrationellt skäl:

1. Att man tjänar på borgerlig politik, får större tilldelning av samhällets samlade resurser (mer pengar alltså) med en sådan politik (det pragmatiska alt. egoistiska skälet)

2: Att man är helt övertygad om att alla människor i grunden är rena egoister och därför är ett system där var och en sköter sig själv och struntar i andra det system som stämmer bäst med den mänskliga naturen, därför är också ett sådant system det bästa/enda möjliga politiska systemet (det idealistiska/ideologiska skälet)

3: Att man är grundlurad, inte förstår vilket politiskt system som man själv tjänar mest på, eller vilka fördelar respektive nackdelar de olika systemen faktiskt har för en själv och/eller för andra (det irrationella skälet).

Det finns två skäl att rösta på och stödja socialistiska (i vid mening) system:
1: Att man själv tjänar mest på ett sådant system (det pragmatiska alt. egoistiska skälet)

2: Att man anser att människan är en social varelse och att omtanken om andra människor, samt de mångas samverkan och gemensamma ansvarstagande, ger bästa tänkbara samhälle för de flesta

Historien visar att samverkan och social omsorg är utvecklande, medan egoistisk konkurrens, snål vakthållning om det egna och utslagning av många människor, inte bara ger många människor olidliga levnadsvillkor och rent allmänt skapar ett omänskligt samhälle, utan dessutom hämmar utveckling, vetenskaplig, kulturell såväl som teknologisk sådan.

Sedan är det givetvis de här grundläggande skälen till personers politiska ställningstaganden hos var och en av oss överlagrade och påbyggda med kunskaper, erfarenheter, förvillelser, föreställningar (sanna och falska) så att alltihop bildar ett outredbart intellektuellt mönster, ibland ett rent intellektuellt sammelsurium, ibland ett genomtänkt och någotsånär logiskt sammanhängande sådant.

Var ligger då jag på denna skala?
Jo, jag började som sagt som folkpartist, i min ungdom, och var helt övertygad, ganska naivt, om att frihet var det bästa ting som sökas kan all världen kring. Man känner sig ju inte speciellt fri som tonåring, med föräldrar och lärare som bestämmer över en hela tiden, och man tror gärna att de vuxna, som bestämmer över en, är just fria, eftersom de får bestämma – över allting, såväl över sig själva som över sina barn.

Jag var alltså grundlurad. Med åren insåg jag att det inte finns, har aldrig funnits och aldrig kommer att finnas någon total individuell frihet. Alla individers aktiviteter berör många andra människor, får konsekvenser för andra människor och ska samhället inte bli rent outhärdligt för de allra flesta måste vi alla anpassa oss, inse att andra människors existens, rättmätiga krav och behov, kommer att inskränka vår egen frihet och att vi hela tiden måste ta hänsyn till andra människor och aldrig är fria att göra precis vad vi vill. Frågan blir då hur man på bästa sätt organiserar samhället så att vi får så mycket frihet som möjligt i alla fall, och frågan blir också vilka friheter som vi ska prioritera (alternativt kan man anse att vi blir mycket lyckligare och mår mycket bättre om vi hjälps åt, värnar ömsesidigt om varandra).

Det första villkoret för att vi ska ha någon som helst frihet är att vi har en grundförsörjning (som tillåter alla att ha näsan över ytan och lite till om samhällets samlade resurser tillåter det) och att denna grundförsörjning är tämligen pålitlig, inte kan tas ifrån oss rätt som det är, av slump eller på grund av andra människors egoistiska ageranden. Full sysselsättning alltså, och sociala försäkringar som tillåter även de mindre lyckligt lottade bland oss, de som är eller blir sjuka/och eller handikappade, de som inte fötts in i privilegierade miljöer, att ha denna grundtrygghet. Alltså blev jag med tiden socialdemokrat – på vänsterkanten.

Dagens socialdemokrati och gårdagens
Dessvärre är det socialdemokratiska parti vi har idag inte det socialdemokratiska parti som jag en gång började sympatisera med. Dagens socialdemokratiska parti (partitoppen) har i grunden förändrats och måste numer betraktas som ett borgerlig/liberalkonservativt parti. Det har successivt förändrat sin grundläggande människosyn till att bli identisk med de borgerligas, nämligen till uppfattningen att vi, alla vanliga människor, i grunden är egoistiska, lata och ovilliga att ta vårt individuella ansvar för samhälle och medmänniskor, varför vi måste piskas till arbete och samhällsinsatser och till att ta vårt ansvar. Detta är så långt från den människosyn som partiet grundade sig på en gång, som man kan komma, och det smärtar mig djupt att det har blivit på det sättet.
Dessutom har socialdemokraterna fört en nyliberal politik sedan 1986, med avregleringar, med privatiseringar, med utförsäljning av gemensam egendom (även om borgarna går längre och vill nyliberalisera samhället mycket snabbare än socialdemokraterna så är det i grunden samma politik blocken för).

Detta har fått två dystra konsekvenser.
För det första känner inte gamla socialdemokrater igen sig i partiet. Detta började hända mellan 1985 och 1990. För det andra tror många i dagens unga generation, (de som är födda efter 1960), att den politik som förts sedan 1987 är traditionell socialdemokratisk politik, och att denna har misslyckats kapitalt. I själva verket är det den nyliberala politiken som misslyckats kapitalt. Den blir inte bättre, för de många människorna, för att ett parti som kallar sig socialdemokratiskt för den (däremot blir den ännu värre om den förs av borgerliga regeringar).

Unga väljare är alltså, i många fall, totalt politisk/ideologiskt förvirrade. Det var därför inte konstigt att så många av dem röstade på alliansen. Många av dem kommer att bli besvikna igen, är det förmodligen redan eftersom de inte hade förväntat sig mer av samma politik utan en radikalt annorlunda politik, och detta gynnar förstås sd. När väljare inte ser några alternativ, inte ser någon skillnad mellan de etablerade partierna, alternativen, då har man bäddat för och skapat god grogrund för populistiska missnöjespartier.

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi28/06 00:54

Visa ditt missnöje med alliansens kulturfientliga politik. Skriv på protestlistan mot regeringens beslut att dra in stödet till ”En bok för alla, som ger ut billig och god litteratur för alla.

Läs också gärna Ingemars blogginlägg om saken.

Länk:
Ingemar om ”En bok för alla”.

Djur/natur27/06 01:26

Börjar så smått planera för att ta en cykeltur över till Danmark nu under semestern. Med tanke på det eviga regnandet, utan uppehåll från morgon till kväll (som vi sett här i Västsverige i alla fall, under midsommaraftonen och idag,) borde hela Nordsjön har ramlat ner över oss vid det här laget och det borde gå att ta sig torrskodd över till grannlandet i väster.

Jag har inte varit med om liknande regndagar sedan någon gång under andra halvan av 60-talet. Under semestern, hos min dåvarande svärmor i Timmernabben, regnade det oupphörligt och dagarna i ända under flera veckor. Efter en vecka satte jag mig i full regnmundering på en cykel och cyklade till Blomstermåla, någon dryg halvmil bort, och köpte garn för att ha något att sysselsätta mig med medan regnet strilade ner. Det blev ett par virkade hattar av den regnsemestern.

Ej kategoriserad&Ideologier/propaganda26/06 23:33

Jag har skrivit om det tidigare på bloggen och misstänker att de flesta yngre människor som läst vad jag skrivit inte har trott på mig, eller föreställt sig att jag överdriver grovt, men det är ett faktum att överklassen för inte så länge sedan betraktade vanligt folk mer som djur än som människor – på fullt allvar.

Den som lyssnade på programmet Greven, i P1 idag, en intervju från 1993 med greve Magnus Stenbock, som dog för lite sedan, kunde höra en ”blåblodig” person uttala en åsikt av just det slaget. (Programmet sändes klockan 11.03 med repris klockan 20.03.)

Dystert nog finns programmet inte utlagt på nätet (kan bara hoppas att det kommer så småningom) så jag har inte möjlighet att varken citera exakt eller belägga mitt referat av hans uttalande, men den som tvivlar har alltid möjligheten att ringa eller mejla SR och kontrollera saken.

Ninni Hasselberg, som intervjuade, frågade greven om han någon gång hade önskat att han vore någon annan. Fritt återgivet ur minnet således:

Jo det hade hänt, ibland när han hade haft ont och fysiska besvär, att han önskat att han hade varit en vanlig bonde (möjligen sade han bondpojke eller dräng alternativt bonddräng), som ju inte kände smärta på samma sätt och som hade annat för sig än att fundera över kroppsliga plågor/åkommor.

Tydligare kan det inte uttryckas. Det här är precis den uppfattning man haft om djur ända tills för bara några årtionden sedan, att de är så lågt stående varelser att de inte känner smärta eller kan lida av psykiska eller nervösa besvär. För greve Magnus Stenbock var vanliga människor helt självklart en slags lägre stående varelser vars känsloliv mer liknade hundens eller oxens än hans eget överlägsna och förädlade dito.

Inte konstigt att högern var helt emot hela demokrati- och välfärdsprojektet.

Mycket tyder på att överklassen, även den yngre delen av denna, är av samma uppfattning ännu idag och demokratin står fortfarande inte högt i kurs i överklasskretsar.

Tillägg 27/6:
Tack Kurt, som kommenterat nedan, för länken till programmet. Har alltså avlyssnat det igen och återger här lite mer av vad greven sade. På journalistens fråga om det fanns skillnader mellan adel och inte adel, svarar han bl.a. så här:

….kan jag säga med en aforims som jag har med i min bok. Där står det så här: ”Demokraten kräver mycket av andra, aristokraten kräver mycket av sig själv, dvs pliktkänsla och uppoffring för landet. Det var adliga dygder och naturligtvis ståndaktighet, hederlighet och anständighet och dessutnom ledarförmåga hörde till sådana egenskaper som tillhört adliga familjer”

Dessa egenskaper skiljer alltså, enligt greven, vanligt folk från adeln. På annat sätt kan man inte förstå hans svar.
På frågan om han inte någon gång hade velat vara bonde, eller ha ett praktiskt arbete, förklarar greven att se det låg inte för honom. Däremot hade han som ung velat bli vetenskapsman men sedan var det konsten, måleriet som fängslade honom.

Därmed till ett återgivande av vad exakt greven sade, och som jag refererade ur minnet ovan, Journalisten frågade alltså: ”Har greven någonsin längtat efter att vara någon annan än en greve?” varvid greven svarade:


Ja det måste jag säga att ibland när man har haft olika sjukdomslidanden så har man tyckt att om man vore en riktig sån där bonddräng som inte fäster sig vid om han har ont här eller där och inte oroar sig för om han har ont här eller där, minns jag att jag tyckte då.

Detta är detsamma som att säga att ”bonddrängen” inte hade förstånd nog att ha ont eller oroa sig om han var sjuk.

Tänk, det syns mig som om det som adeln tyckte om vanligt folks sjukdomar då, och ansåg vara självklart och genetiskt betingat, det ser dagens borgerlighet (och dessvärre också ledande socialdemokrater) fortfarande som ett ideal, men numer uttrycker man det som en norm, snarare än att tro på det som genetiskt nedärvd underlägsenhet: ”Du som inte är rik ska inte bry dig om om du är sjuk och mår uselt, du ska slita och jobba på i alla fall!”

Länk:
Intervju med en greve, SR dokumentär (kl. 11.03)

Vård/omsorg26/06 01:41

Nu börjar de komma, rapporterna om att SSRI har sina baksidor också. Framgångssagan SSRI (framgång för läkemedelsföretagens kassor alltså, saga för resten av oss) har nu varat i snart tjugo år och därmed börjar avigsidorna bli så påtagliga att de inte längre går att bortförklara helt, precis som varit fallet med samtliga de nervmediciner som varit föregångare till SSRI, opium, amfetamin, barbiturater, Neurosedyn, bensodiazepiner m.fl. Alla har varit helt ofarliga i början, samtliga, utom SSRI-preparaten, är idag narkotikaklassade och med erkänt allvarliga biverkningar och följdproblem. Varje gång ett av psykiatrins nya undermedel visat sig inte vara så underbart som man sagt i början, har läkemedelsföretagen presenterat en ny ”totalt ofarlig , icke vanebildande medicin” med underbara, ja rent fantastiska egenskaper.

Så här säger man om SSRI-preparaten på Ekot idag, apropå att forskare har upptäckt att SSRI förstör skelettet:

Studierna visar att bentäthet i höften minskar betydligt mer för dem som tar antidepressiva mediciner än för dem som inte tar sådana preparat.

Men inte ska vi tro på det, eller vara oroliga inte:

Lennart Forslund på Läkemedelsverket säger till TT att biverkningarna ändå inte är så allvarliga att risken överväger nyttan eftersom depression i sig är en sjukdom som är dödlig.

Läkemedelsverket, som betalas av de läkemedelsföretag vars produkter de ska granska och godkänna, förklarar alltså, överraskande nog, att det där är ingenting att bry sig om, för tänk så många som räddas av SSRI.

Hur många är de som räddas – i verkligheten? Var finns de verkligt systematiska och vetenskapligt oantastliga rapporterna om den saken? Jag har läst det mesta jag kommit över om SSRI och benso de senaste 7 åren och inte hittat några sådana vetenskapliga rapporter, utförda av oberoende forskare.

Jag har ställt följande frågor tidigare:
Varför ökar antalet personer som sjukpensioneras pga depression när dessa förträffliga mediciner, SSRI, finns idag? Varför ökar självmorden igen, trots att det finns så fantastiska mediciner mot depression, SSRI? Varför ökar användandet av elchocker, trots att dessa underpreparat, SSRI, finns tillgängliga?

Se också mina tidigare inlägg om de här preparaten och om läkares slarviga förskrivning av sådana, klicka på Categories: Vård/omsorg t.h. på bloggen.

Länk:
”Antidepressiva medel ökar benskörhet”, Ekot kl. 01.00
Antidepressiva kan ge benskörhet, DN

Djur/natur25/06 00:21

På eftermiddagen började min långhåriga collie, Banjo, skälla ihärdigt från baksidan av huset. Han är, som många collies, en ganska ljudlig herre och skäller ganska ofta, och på allt som rör sig eller avviker från det normala, så jag brydde mig inte på en stund. Men ju längre han skällde desto konstigare tyckte jag att hans skall lät, en kombination av upphetsning och ”kom och kolla matte, det här är speciellt”, så till slut gick jag bakom huset, där han stod med nosen i backen och undersökte något. På marken, vid hans nos, låg den här lilla talgoxungen och pep och gapade stort mot Banjo, som om den tiggde mat, helt oskadd ska jag väl tala om. Den gapade stort och orange även mot mig när jag tog upp den, men blev sedan liggande väldigt lugnt i handen, jag tror den somnade, uppskattade säkert värmen och kände sig uppenbarligen trygg i min hand.

rabatt

Jaha ja, varifrån kom den då? Maken klättrade upp till den obebodda tornsvaleholken ungefär rakt över den plats där ungen låg, men där var helt tyst och stilla så han trodde inte att den var befåglad. Då noterade jag en talgoxe som verkade orolig och som verkade försöka distrahera oss. Så maken stuvade i den lilla kraken i holken och han hade inte mer än tagit ner stegen så flög talgoxen in i holken.

Slutet gott allting gott, tänkte vi, belåtna med den lyckliga utgången. Men så dröjde det kanske en halvtimme och jag fick för mig att gå bakom huset och kolla så att ungen inte hade ramlat ut igen. Nej då, det låg ingen fågelunge i gräset nedanför holken. Då satte jag mig på en stol för att se om mamma eller pappa talgoxe skulle komma flygande igen. Då gick Syrran (en korthårig colliedam som också är en del av familjen) fram till hörnet och nosade mycket intresserat in under humlen som klättrar uppför knuten, och vad hittar jag när jag går dit? Jo en nerramlad fågelunge igen. Den hade hunnit bli ganska kall, så jag värmde den i handen medan maken fick hämta stegen igen och klättra upp en gång till. Därefter var jag ute och kollade flera gånger, men ingen mer fågelunge på marken.

Vad hade hänt, ja det vet vi inte förstås. En gissning; att någon elak flugsnappare eller annan fågel försökt ta över boet/holken kanske, och att två ungar hade ramlat ur holken under slagsmål mellan föräldrar och inkräktare? Eller så hade den bara ramlat ut för att bomaterialet nådde ända upp till hålet. Holken är ju inte tänkt för talgoxar. Maken såg till att sänka materialet inuti boet lite så att det skulle bli en kant upp till hålet, och då noterade han att det fanns en vuxen fågel inne i holken.

Så nu hoppas vi bara att det inte ligger små fågelungar under holken i morgon igen.

Massmedia24/06 23:57

Har alltså lidit av bloggabstinens hela helgen, men just nu fungerar servern. Bloggen fungerade någon timme under dagen, sedan lade servern av igen, och nu fungerar den tydligen en stund – förhoppningsvis en längre stund den här gången. Bäst att passa på ändå, man vet aldrig när den lägger av igen.

Läst i DN 23/6 2007:

Ett stort polisuppbåd grep sent på lördagskvällen en villa i Fullersta i Huddinge söder om Stockholm

Undrar hur de bar sig åt och vart de förde villan, fick den plats i finkan tro?

Och här är mer, om en tragedi, men som egentligen handlar om tidningsfolkets språkkunskaper:

Monsunregn krävde 85 dödsoffer
VÄRLDEN.
Tiotusentals personer har tvingats fly sina hem efter häftiga ovädersstormar i Indien och Pakistan på lördagen. Minst 85 personer har dödats.

Jaha, och vem har dödat dessa personer? Normalt brukar människor ”omkomma” i sådana här olyckor, inte dödas.

Så har vi den här:

Nytt vaccin mot kolera odlas i ris

Det var inte illa, inte visste jag att vaccin bara växte lite så där. Men, om man läser vidare förstår man att det inte alls var på det sättet:

Japanska forskare har skapat ett koleravaccin av risplantor.

Och det var ju en annan sak det.

Djur/natur22/06 05:09

sädesärla

sädesärla
Den här lilla sädesärlan bor under takpannorna på vår köksfarstu, tillsammans med sin make. De brukar samla hundhår till sitt bo, så när jag såg att hon återigen strosade runt och plockade enstaka hundpälsstrån här och där, kammade jag ur ett par tussar ur en av hundarna. Hon rusade genast fram till tussarna och börja samla ihop materialet. Det är säkert väldigt varmt och skönt i ett fågelbo.

Ej kategoriserad22/06 02:27

Stillsam har skickat mig ett bloggkedjebrev som handlar om att berätta om ens underligheter. Själv skriver Stillsam att det underligaste med Stillsams egen person är att hon/han alls svarar på dylika bloggkejdebrev. Jag får väl svara kort och gott att det underligaste med mig tycks vara att jag numer inte svarar på eller skickar sådana vidare :roll:.

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster