Alliansfusk/lögner&Historia&Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia&Politik/EU17/05 14:15

Varför skriver jag inte mer på bloggen numer, undrar en del av mina besökare och beklagar vänligt nog denna min försummelse.

Jo, här kommer orsakerna:
1) Jag har varit dålig i nästan två år och inte orkat skriva.
2) men huvudorsaken är att det händer så mycket som vi har all anledning att protestera mot och oroa oss för att jag inte vet var jag ska börja. Vi utsätts, sedan flera år, för den mest massiva och mest lögnaktiga propaganda jag sett i hela mitt drygt 70-åriga liv. Jag har tidigare, inte i mina vildaste fantasier, kunnat föreställa mig att vi skulle utsättas för en lika intensiv och vidrig propaganda som den man i Väst beskyllde gamla Sovjet för.

Så vad ska jag skriva om? Jag kunde börja med att skriva om det jag slutade med när jag bloggade mer regelbundet, hur Libyenanfallet i själva verket gick till och vad som hänt där sedan Moammar Ghadafi lynchades – det kaos och det helvete libyerna lever i idag.

Jag kunde börja med att skriva om hur Syrienkriget började och vilka som låg och ligger bakom detta, nämligen USA/Israel, med benäget bistånd från Saudiarabien och Qatar, precis som i Libyenfallet. Jag kunde skriva om de megalögner som spreds om Ghadafi, precis som fallet var med Saddan Hussein innan Irak anfölls. (Dettas sagt utan att försvara allt dessa politiska ledare gjorde.)

Jag kunde skriva om hur McCain hotade Ryssland och lovade att landet skulle få sota för att de inte röstade för ett militärt angrepp på Syrien i FN, varvid det inte dröjde länge förrän USA tog till de krigsmetoder man använde mot Irak under ett decennium, ekonomiska sanktioner.

Jag kunde skriva om hur kuppen i Ukraina gick till, i motsats till vad media och propagandan hävdar och hur införlivandet av Krim gick till i motsats till hur det framställdes och framställs i media idag.

Jag kunde skriva massor om de lögner som media och regering sprider om Ryssland, om den vanvettiga propaganda vi utsätts för idag – mot Ryssland, som mest tycks syfta till att övertyga oss om hur hotade vi är av Ryssland, för att få oss alla att acceptera att vi går med i Nato, en organisation som idag endast är till för att föra USA:s krig runtom i världen.

Jag kunde skriva om Gene Sharp och hans manual för hur man gör en fredlig kupp för att bli av med en diktator och hur denna manual används av USA/Nato, kompletterad med betydligt mindre fredliga insatser, i samband med dessa kuppförsök, som användandet av prickskyttar vars mördande sedan skylls på den regering eller den politiska ledare som USA/Israel vill göra sig av med.

Jag kunde skriva om den förfalskade bild man nu ger i Väst om utvecklingen i Brasilien och i andra sydamerikanska stater.

Jag kunde dessutom skriva om historien, hur det i själva verket var USA som spikade Tysklands delning en gång, den som vi alla lärt oss skylla på Sovjet/Ryssland, hur lurade vi varit om den saken ända sedan krigsslutet.

Men alltihop kräver så stora insatser att jag inte orkar. Alltihop skulle kräva ett verk i flera band. Jag kan idag bara konstatera att propaganda som är enhetlig och som hörs från alla kanaler är betydligt effektivare än jag föreställt mig – och det säger inte lite. Jag kan också slutligen konstatera att propagandan mot Ryssland är värre i Sverige än i resten av världen, där det förekommer verklig information – ibland, vilket inte händer i svenska stora medier.

/Kerstin

Fler länkar kan komma:
NATO-Russia war tensions laid bare at Washington summit, Thomas Gaist, wsws.org, 16/5 2016
- Chefen: Därför värvade vi Bildt, Expressen 23/2 2007
Monstruöst hyckleri om Ukraina, Åsa Linderborg, AB 4/3 2014 (?)

Alliansfusk/lögner&Kvinnor/feminism&Politik/ekonomi15/06 00:00

En film om vad Alliansen sade inför 2006 års val och hur det blev:
Reinfeldts Sverige – siffror och berättelser från ett förändrat land

Jag vet vad jag förlorat på denna regering.

Man kan jämföra dagens situation med vad Reinfeldt sade om oss svenskar för 20 år sen:

Fredrik Reinfeldt ”Svenskarna är mentalt handikappade!”

/Kerstin

Alliansfusk/lögner&Ideologier/propaganda&Infrastruktur&Politik/ekonomi21/09 17:02

Igår kväll gav regeringskansliets server upp motståndet (1), jag blev insläppt och kunde titta på siffrorna i Utgiftsområde 22, Kommunikationer.(2) Hur ser då siffrorna ut för järnvägsinvesteringar de närmaste åren? Kan jag hitta spår av de ”storsatsningar på ny räls” som regeringen har talat om? Den första september skrev jag om att de ”extra” pengarna till investering skulle avhjälpa den neddragning av investeringarna som fanns i budgeten förra året.(4)(6) Det tycks som om pengarna inte ens räcker till detta. Enligt tabellen på sidan 72 ska järnvägsinvesteringarna 2013, och de följande åren t.o.m. 2016, vara lägre varje år än de var 2011 och 2012. De når inte heller upp till den nivå som Trafikverket anser nödvändig för att få tillbaka full funktionalitet och tillförlitlighet i järnvägssystemet. Även ETC Göteborg har skrivit om detta. (5)

Regeringen fortsätter alltså sin politik med neddragningar på järnvägen under återstoden av mandatperioden och planerar att fortsätta så även om de sitter kvar efter valet 2014. Däremot planerar man för högre utgifter för väginvesteringar under de närmaste åren (sid. 70).

Vilka siffror anger då budgeten för investeringar i den nya snabbtågsjärnvägen Stockholm – Linköping och Anders Borgs alldeles egna stambana Göteborg – Västerås?(1)  Inga alls. Stockholm – Linköping nämns och även ett dubbelspår på en bit av sträckan Göteborg – Borås. Borgbanan till Västerås nämns alltså inte alls i texten. Men regeringen vill ju inte påbörja något av dessa järnvägsbyggen före 2017 så därför behövs inga öronmärkta pengar i årets budget. Kostnader för nya järnvägsutredningar kan tas från Trafikverkets ordinarie driftanslag.

Vad är det regeringen sysslar med? En hypotes är att regeringspartiernas valstrateger har misstänkt att vissa väljare kan vilja rösta på oppositionen på grund av att denna har sagt sig vilja satsa på höghastighetsjärnvägar. Med ett numera välbekant strategiskt knep lägger alliansen fram samma idé: Satsa på nya, moderna järnvägar. Men det får inte se ut som om allianspartierna har övertagit idén från oppositionspartierna, så då kallar man dessa järnvägar för något annat än höghastighetsbanor. Tidpunkten för byggstart har lagts så långt fram att man inte behöver binda sig för något eller anslå några pengar. Detta förklarar också varför ingen i regeringen tycks veta vad det egentligen är man ska bygga och att Trafikverket inte heller har fått någon information om detta. Den enda rimliga slutsatsen av allt detta är att regeringens ”järnvägssatsning” är en ren bluff.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Fel i statsbudgeten, Motvallsbloggen 20/9
2) Utgiftsområde 22: Kommunikationer, sid. 72, i Budget för 2013, Regeringskansliet 20/9
3) Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg. Promemoria från regeringskansliet 2012-08-29
4) Den stora tågbluffen, Motvallsbloggen 1/9 2012
5) Götalandsbanan kan skrotas, artikel i ETC Göteborg 14/9
6)  Budgetpropositionen för 2012. Finansdepartementet 2011-09-20.

Alliansfusk/lögner&Djur/natur&Miljövård07/11 21:03

I november förra året skrev vi om hur regeringen och jordbruksverket hotade att stoppa odlingen av ovanliga men värdefulla sorter av grönsaker genom att lägga nya avgifter på de små företag som säljer fröerna till dessa köksväxter (1).

Nu gör Landsbygdsdepartementet, med landsbygdsminister Eskil Erlandsson, och Jordbruksverket ett nytt försök att kväva handeln med de köksväxtsorter som inte ägs av de stora multinationella utsädes- och kemiföretagen. Den här gången använder Reinfeldt och hans regering en annan, men lika ”smart”, metod att få stopp på odling som inte storbolagen kan tjäna pengar på. Precis som förra året har man försökt genomföra förändringen under största möjliga tystnad och med minsta möjliga tillfälle för sakkunniga personer att få inflytande på besluten.

Så här har man gått till väga: Enligt den Avgiftsförordning som regeringen infört ska de avgifter som företag betalar till en myndighet för t.ex. tillsyn ”täcka verksamhetens omkostnader fullt ut”. Den första april (!) i år infördes en förändring i förordningen, som går ut på att regeringen kan ge myndigheten tillstånd att höja avgifterna för att kompensera att verksamheten tidigare har gått med förlust. Under åren 2007 – 2010 gick Jordbruksverkets frökontrollverksamhet verkligen med förlust, bl.a. beroende på kostnader för omorganisation i samband med nedläggningen av Statens Utsädeskontroll. Under sommaren bestämde regeringen och jordbruksverket, utan att tala med de företag som berördes, att småföretagen i fröbranschen retroaktivt skulle betala jordbruksverkets underskott.

Det praktiska resultatet blir att de små fröföretagen måste betala cirka tre gånger mer för tillsynen än tidigare. T.ex. Runåbergs fröer, minst 110 000 per år i kontrollavgift. Lindbloms frö, minst 140 000 (2). Men det stora fröföretaget Nelson Garden, med en omsättning på 275 miljoner, behöver inte betala något alls. De har nämligen flyttat sin verksamhet med fröförpackning till Lettland, där myndigheterna vill stödja jordbruket, även det småskaliga (3).

Hur gick det då med de höjda avgifterna för registrering av frösorter, som vi skrev om för ett år sedan? Jo, efter en mängd protester från olika håll, och en del publicitet i media, så backade jordbruksverket och sänkte avgifterna. Landsbygdsdepartementet reagerade också, om än med en viss fördröjning. I juli i år undertecknade nämligen Eskil Erlandsson ett brev till EU-kommissionen där departementet ber att ”ovanliga sorter” av köksväxter ska vara undantagna från registreringskravet (4). Alltså precis det krav som vi odlare och de små fröfirmorna framförde i november 2010.

Men under tiden har registreringskravet trätt i kraft, vilket gjort att det finns färre sorter att välja bland, för oss som letar efter någon speciell sort som ska fungera under de särskilda odlingsbetingelser som vi har i våra egna trädgårdar (5). Och i augusti utfärdade Jordbruksverket denna nya föreskrift om kraftigt höjda avgifter för frökontrollen.

Vi tror inte att landsbygdsminister Eskil Erlandsson menar allvar när han talar om vikten av biologisk mångfald och ”att understödja intresset för odling”(4). Om man ser till vad regeringen gör så är det bara de multinationella kemi- och utsädeskoncernerna som ska understödjas.

/Dan Gmark

Länkar:

1) Jordbruksverket vill inte ha någon mångfald – eller konsten att utrota gamla och uppskattade köksväxtsorter, Motvallsbloggen 7/11 2010
2) Jordbruksverket agerar mot den självständiga svenska fröhandeln
Leif Lindblom, Lindbloms Frö

3) Regimen trefaldigar avgifterna för ovanliga köksfröer, Cornucopia
4) Eskil Erlandsson kräver undantag för fröer, Pressmeddelande  från Regeringskansliet 15/7 2011
5) EU:s sortlistor för köksväxtfröer, Runåberg om hur regelsystemet ser ut efter den 1 januari 2011
- Jordbruksverket klantar till det igen, Flute-tankar 2011-11-07
- Supermiljöbloggen 2011-11-05
- Går solen ner över Svenska fröföretag? Lena Israelsson i Allt om Trädgård 2011-10-18
- Nya kontrollavgifter hotar den ekologiska odlingen, pressmeddelande från FOBO, Förbundet för organisk-biologisk odling 2011-10-18

Alliansfusk/lögner&Politik/ekonomi25/10 04:29

Läser i Svenska dagbladet att Moderaternas partisekreterare, Sofia Arkelsten, inte kan sitt partis historia. Hon hävdade i en intervju för DN, om partiets nya ”idéprogram” att hennes parti varit med och infört allmän och lika rösträtt. I idéprogrammet skriver DN, står följande att läsa:

”Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.” (DN)

Läs artikeln i DN, den är obetalbar. Andra talade alltså om för Arkelsten att det där var fel för så här var det skriver SvD:

Allmän och lika rösträtt var den största politiska stridsfrågan i Sverige i början av 1900-talet. Demokratikraven kom från liberalerna och socialdemokraterna. Motståndet främst från förstakammarhögern (allmänna valmansförbundet).

Vid riksdagarna 1907-1909 beslutades om allmän rösträtt för män över 24 år vid andrakammarval. Förslaget kom från Arvid Lindmans högerregering.

Allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor vid riksdagsval och kommunala val infördes i Sverige 1918-21. Propositionen kom från den liberal-socialdemokratiska regeringen.

Och som DN påpekar, liberal då är närmast vänster idag.

Stackars Arkelsten blev nu tvungen att retirera. Man misstänker att hon gick till någon ”kunnigare” partikamrat och frågade och fick fel svar även från denne, vem det nu kan ha varit. Så här skriver SvD om retirerandet:

Bara någon timme senare tog hon tillbaka uttalandet men hänvisade till att Allmänna valmansförbundet var med och röstade igenom beslutet.

Dystert nog, för henne, tvingades hon ta tillbaka även detta påstående:

I ett mejl till TT, skickat via en pressekreterare, skriver Arkelsten:

”När det gäller frågan om rösträtt tidigare i dag var mitt svar förhastat och det blev fel. Jag är ledsen för det”. (SvD)

Dessutom har jag inget minne av att Moderaterna motarbetade aparheid, tvärtom, och inte heller att de arbetat för jämställdhet eller mot diskriminering tidigare och just nu motarbetar de jämställdheten igen både direkt och indirekt.

Arkelsten är förstås inte den första moderaten som visat upp en sådan okunnighet om sitt partis historia. För sex år sedan kunde man ana att inte heller hennes partiledare kände till sitt partis historia, fast den gången trodde jag bara att han ljög eller försökte hålla god min i elakt spel. Nu förstår jag att han nog bara var lika okunnig som Arkelsten. Så här skrev jag på G:a Motvallsbloggen den gången:

Moderatledare utan kunskaper om sitt partis historia
Den moderate partiledare, som i riksdagen igår undrade hur en partiledare för V kunde ha mage att, utan att skämmas, tala om demokrati då denne krävde folkomröstning om EU:s nya författning, är inte vidare kunnig om sitt eget partis smutsigt odemokratiska historia. 

Är man ledare för ett parti som motarbetade införandet av allmän rösträtt, som motarbetade kvinnlig rösträtt, ja som motarbetat allt det som gjorde att vanliga arbetande människor, de där som skapar välstånd genom att praktiskt producera livsförnödenheterna, fick anständiga levnadsförhållanden under 1900-talet, och som stött mängder av fascistiska diktaturer världen över, ska man kanske inte ta munnen så full. (Motvallsbloggen 30/4 2005)

Kanske dags att upprepa listan över allt det som moderaterna (som hette Allmänna valmansförbundet de första åren av 1900-talet och sedan Högerpartiet fram till 1969), var emot under 1900-talet, i synnerhet som de förefaller vara emot nästan allt det här fortfarande. Så här kommer listan i repris:

Från Motvallsbloggen 26/7 2010 

De  gamla Moderaterna/Högerpartiet röstade:

 • 1904–1918: Nej till allmän rösträtt.
 • 1916: Nej till allmän olycksförsäkring i arbetet.
 • 1919: Nej till åtta timmars arbetsdag.
 • 1919: Nej till kvinnlig rösträtt.
 • 1921: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
 • 1923: Nej till åtta timmars arbetsdag.
 • 1923: Nej till avskaffandet av dödsstraff i Sverige.
 • 1927: Nej till folkskolereform.
 • 1931: Nej till sjukkassan.
 • 1933: Nej till beredskapsarbete.
 • 1934: Nej till a–kassa.
 • 1935: Nej till höjda folkpensioner.
 • 1938: Nej till två veckors semester.
 • 1941: Nej till sänkt rösträttsålder.
 • 1946: Nej till fria skolmåltider.
 • 1946: Nej till allmän sjukvårdsförsäkring.
 • 1947: Nej till allmänna barnbidrag.
 • 1951: Nej till tre veckors semester.
 • 1953: Nej till fri sjukvård.
 • 1959: Nej till ATP.
 • 1960–talet: Ja till apartheid. Moderaterna tog avstånd från alla sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika och var emot det svenska stödet till ANC.
 • 1963: Nej till fyra veckors semester.
 • 1970: Nej till 40–timmars arbetsvecka.
 • 1973: Nej till möjligheten till förtidspensionering vid 63.
 • 1974: Nej till fri abort. Den 29 maj 1974 röstade riksdagen ja till fri abort, vilket resulterade i den svenska abortlagen som låter kvinnan själv besluta om abort upp till den 18 graviditetsveckan. Moderaterna röstade nej.
 • 1976: Nej till femte semesterveckan.
 • 1983: Nej till löntagarfonderna.
 • 1994: Nej till partnerskapslag för homosexuella.
 • 1998: Nej till erkännande av homosexuellas rättigheter inom EU. EU–parlamentet röstade för ett erkännande av homosexuellas rättigheter, men de moderata ledamöterna röstade nej.
 • 2003: Ja till Irakkriget. Alla riksdagspartier demonstrerade mot och kritiserade Irakkriget utom just moderaterna.
 • 2004: Ja till sänkt a–kassa och sjukpenning.

De Nya Moderaterna/Det Nya Arbetarpartiet röstade:

 • 2006: Nej till gröna jobb.
 • 2006: Nej till sex timmars arbetsdag.
 • 2006: Nej till upprustning av offentliga sektorn.
 • 2006: Nej till höjd a- kassa.
 • 2006: Ja till sänkt a-kassa.
 • 2006: Nej till höjd sjukersättning.
 • 2007: Ja till sänkt sjukersättning.
 • Vidare har man fördyrat medlemskap i A-kassan i första hand för dem som tjänar minst.
 • Man har också satt en bortre gräns för hur länge människor får vara sjuka (dvs få sjukersättning) och sett till att det är lättare för företagare att avskeda sjukskrivna
 • Man har sänkt skatter, men allra mest för de rikaste
 • och fler för de flesta, eller många svenskar negativa beslut har tagits sedan 2007

Jag gissar att Arkelsten inte läser Motvallsbloggen men någon annan som gör det kanske kan skriva ut den här listan och ge den till henne som hemläxa så slipper hon göra bort sig på sitt partis historia någon mer gång, även Reinfeldt och Borg kanske kan behöva läsa listan.

/Kerstin

Länkar:

Tillägg 27/10 kl. 03.45
- Rösträttens utveckling i Sverige, Wikipedia (Här finns en bra uppställning på rösträtts-och valbarhetsvillkoren och förändringarna av dessa. Men beskrivningen av rösträttskampen är tämligen lam och förenklad. Det framgår inte klart hur högern/de konservativa kämpade emot i det längsta innan de gick med på den allmänna och lika rösträtten 1917 (men med vissa undantag) och varför de gjorde det. De oenigheter om systemets utforming och implikationerna av alternativa system berörs nästan inte alls. Men de hade stor betydelse för var makten skulle komma att ligga och därför hade man svårt att komma överens. I denna kamp var det hela tiden de konservativa som bromsade. Kampen om allmän rösträtt pågick under omkring 30 år, och hade de konservativa, numer Moderaterna, varit föregångare så hade Sverige fått allmän rösträtt betydligt tidigare. Den första motionen i frågan lades 1889 men avslogs, här hade de förstås hängt på om de alltid varit för allmän och lika rösträtt.)
Alliansfusk/lögner&Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi12/01 20:32

Jag förstår inte varför så många  klagar på höga elpriser. Man har ju under många år accepterat en politik som handlar om att privatisera allt i samhället och när allting handlar om att skapa profiter, både för privata företag och statliga (som numer anpassas för att kunna säljas ut, alltså ska generera goda vinster, vilket statliga företag inte skulle göra förr), så ska man väl inte klaga när det mesta blir dyrare. Det är liksom det som är  meningen med privatiseringarna, att de ska göda de ekonomiska eliterna på bekostnad av vanliga människors ekonomiska trygghet och välfärd.

Det finns inga gratisluncher och när luncherna serveras av privata profitjägare, ja då blir de helt enkelt dyrare än när vi serverar oss dem själva och till självkostnadspris, via ett solidariskt skattesystem.

Alla som arbetar har ju fått så enorma skattesänkningar (vilket gjort att alltfler väljer att rösta på det eviga skattesänkarpartiet Moderaterna), så de borde väl ha råd att betala mer för livets nödtorft, som elen exempelvis.

Trodde folk att det inte skulle kosta något att betala mindre i skatt? Ja tydligen. Men den PPD-politik (pinka-på-dig-politik: det blir varmt och skönt i början men sen blir det kallt och väldigt obehagligt) som Alliansen för, under stenhård kontroll av Moderaterna, handlar ju just om att köpa röster för ett system som de allra flesta får betala dyrt för på sikt, fast de inte märker det förrän det är väldigt kallt i kalsongerna, ja ren frost i dem för många.

PPD-politiken kunde också, om man vill vara lite finare i kanten, kallas KGL-politiken (koka-grodan-långsamt-politik). En bedräglig politik är det vad man än kallar den – om man inte absolut vill betala mer för allting förstås och är fullt medveten om vad denna politik innebär. Är man det och det är man naturligtvis om man röstat på Alliansen, då klagar man givetvis inte på högre elpriser. Då förstår man varför vi får sådana. Då klagar man inte heller på sämre kommunikationer, tåg som inte går, gator som är oframkomliga så fort det snöar lite etc. Då är allt detta ett pris man gärna betalar för lite mer i plånboken – just idag, även om det kostar sjufalt mer i morgon.

/Kerstin

Rekommenderad läsning:
- Påminnelse: härifrån kommer din skattesänkning, Storstad
- Sent ska syndaren vakna…, Ett Hjärta Rött
-”FAS 3 är modern slavhandel”, Alliansfritt Sverige

Tillagd länk 17/1 2011:
Om vad de kan kosta oss. Ingen kan känna sig trygg, alla kan drabbas:
- Cancersjuka väljer bort medicin för att betala hyran, LoTidningenAlliansfusk/lögner&Fackföreningar/företag&Ideologier/propaganda&Massmedia18/12 01:43

Man förstår att Alliansens inpiskare, Moderaterna, har kastat avundsjuka blickar på Berlusconi och hans nästan totala makt över media i Italien, som möjliggjort för honom att sitta kvar vid makten så länge.

SR och SVT ska i fortsättningen inte få konkurrera med de kommersiella kanalerna, säger man nu, och bestämmer att båda företagen måste be pappa regeringen om lov innan man startar  nya program. 1)  I DN läser vi nämligen att:

Anledningen till att införa förhandsprövning formulerar kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M) så här i ett pressmeddelande:
– Det är viktigt att hitta en balans mellan bolagens utvecklingsbehov och skyddet för övriga aktörer på mediemarknaden. 1)

Vad blir nästa steg?

Det faktum att vi har något som bra nära liknar monopol på den kommersiella mediesidan vägrar Alliansen att göra något åt däremot, trots att mångfald på mediesidan är en förutsättning för en fungerande demokrati. Måhända beror det på att de som innehar detta ”bra-nära-monopol” stöder den borgerliga regeringen, eller är det värre än så? Detta förslag från Alliansregeringen är nämligen alldeles oerhört och ännu ett steg för att tysta minoritetsröster. Det är bra likt en statlig censur av det som en gång var fristående radio och TV.

Det står allt klarare, för oss som varit med ett tag, att Frankfurtskolan hade alldeles rätt när man hävdade att liberalism var ett förstadium till fascism. Makten är nämligen inte så mycket för mångfald i denna ”liberala” tid. Steg för steg inskränker  de styrande yttrandefriheten och människors möjlighet att ta del av andra röster än dem som talar för och gynnar Alliansen.

Har någon beställt den här lagen undrar man vidare, och betalat för den? Ja se det vill inte Alliansen tala om eftersom man vägrar tala om varifrån man får sina pengar. Misstankarna om korruption i det här fallet  är oundvikliga, så länge Alliansen, och SD, inte vill redovisa varifrån man får sina pengar. Men visst, det kan handla om vanlig enkel maktgalenskap från Alliansens sida och en önskan att kväva alla fria röster för att kunna behålla makten, att gå Berlusconis väg alltså.

Goebbels kom på sin tid på att om tyskarna bara fick höra en röst så kunde denna röst leda Tyskland vart den ville. I Tyskland ledde han med rösten landet ner i rena avgrunden och det totala vanvettet. Berlusconi har också insett den saken och beträder dessutom just nu samma väg som Tyskarna vek in på när de började förfölja fackföreningsfolk,  judar – och romer m.fl., på 30-talet.

Bit för bit äter ”den fria företagsamhetens” banérförare, Alliansen,  upp oss allihop, fast det lovade man inte före valet. Snart har vi inte en enda fri röst i offentligheten längre, bara Alliansens trutförlängare och de multinationella företagens röst och snart kan vi inte yttra ett enda ord längre utan att överheten avlyssnar oss.

/Kerstin

PS: Och ovanpå detta elände hörde jag på Ekot att Birgitta Olsson (Fp) tycker att vi har en hel att lära av Danmark om hur man kommer tillrätta med islamisk extremism! 2) DS

PS2: Så läser jag i AB att Svenskt Näringsliv  håller på att köpa S. Man betalar socialdemokrater för att påverka och förändra S i borgerlig riktning. Hur länge har denna infiltration (som jag nyligen misstänkte att S var utsatt för) pågått, undrar man. Redan för ett år sedan, under förra årets Nobelfest, tyckte ju Mona Sahlin att det inte var någon större skillnad mellan hennes och Marcus Wallenbergs åsikter. Vad kostade den åsiktsöverensstämmelsen och vem hade övertygat henne, undrar man således nu? 3)

Länkar:
1) ”Regeringen bryter mot grundlagen”, DN
1) Regeringen tänker granska alla nya programidéer, Alliansfritt Sverige
2) ”Extremister bör hanteras efter dansk modell”, Ekot
3) Fyra miljoner för kampanjhjälp från ex-sossar, AB
3) Betalar för ny S-politik, AB
3) Ledande sossar rasar efter Aftonbladets avslöjande
3) Byrån skrev hans artikel, S-politikern fick sin text om tillväxt från Svenskt näringsliv, AB

Alliansfusk/lögner&Fackföreningar/företag&Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi&Politik/EU08/09 14:46

Säga vad man vill, men Marian Radetzky är i alla fall ärlig med vad han anser, och han avslöjar nästan utan att blinka vad Moderaterna har för målsättning, den där som man döljer bakom talet om ”Det Nya Arbetarpartiet”. Bara att lyssna på Radetzky och jämföra med de senaste fyra årens politik:

Marian Radetzky (Från SVTs program Striptease 1997-05-28) del 1 av 2

Marian Radetzky (Från SVTs program Striptease 1997-05-28) del 2 av 2

Jämför exempelvis Radetzskys respekt för lagar på arbetsmarknaden och om att betala avatalsenliga löner och hålla sig med svart polsk städerska, med de efter valet 2006 nytillsatta moderata ministrarnas inställning i saken, och till avgifter för allmänna nyttigheter, ex. TV-avgiften. Det är uppenbarligen så att den här gruppen inte anser sig ha anledning varken att följa svensk arbetslagstiftning eller att betala avgifter för våra gemensamma nyttigheter. De anser sig stå över lagen. De anser sig bättre än alla vi andra. Vidare har Radetzky inga höga tankar om städerskor precis. De är inte, påstår han, värda många kronor för sina insatser. Så vilka är det som nedvärderar städning?

Tre inlägg om ekonomi som gör att man kan tappa livslusten:

1: ovanstående uttalanden av Radetzky.
2: Aron Etzlers bidrag i den nyutkomna boken ”Högerns svarta bok” och
3: Den här artikeln av ekonomen Michael Hudson, framför allt den sista halvan av artikeln

Vill man förstå vad som händer så kan man göra det, men förstås, till priset av minskad livslust och risk för känsla av uppgivenhet. De megarika finansiella eliterna och politikerna bedrar oss alla så otroligt grovt att Europa inte sett liknande jättebedrägeri mot befolkningarna sedan trettiotalets Tyskland.

Det finns bara ett hopp. Litet men dock hopp, att vi får en Röd/grön regering efter valet, och därmed lite mer tid på oss att förändra den fullständigt förödande politisk/ekonomiska färdriktningen.

Låt dem inte lura oss längre, låt oss rösta Rött och börja engagera oss politiskt.

/Kerstin

Länkar:
- NeoLiberalism and the Counter-Enlightenment, Michael Hudson, May 27,2010
- Massiv Protest i Frankrike. Ett blankt Nej, Kildén & Åsman
– Så har jag fått en länk i en kommentar. Det som står där borde läsas av alla svenskar, eftersom det handlar om Sveriges framtid – som lydrike under de stora i EU.

Så några av de viktigaste blogginlägg jag läst inför det här valet:
- Världens dyraste jobbpolitik, Storstad
- Läs, gråt, rösta, Storstad

Länk-PS:
Och på bloggen Storstad ser vi tydligt hur Alliansen förverkligar Radetzkys dröm

Rekommenderad läsning:
Högerns svarta bok, en antologi från 2010

Alliansfusk/lögner&Ideologier/propaganda04/11 15:02

Så har ännu ett moderatpar, Carl och Charlotte Cederschiöld, ertappats med svartbetalning, för städhjälp i deras fall. Förvånade är vi förstås inte, dels på grund av vad vi redan sett, dels eftersom moderater gnällt på skatter i alla tider. Jag har hört dem gnälla på sådana i 50 år vid det här laget.

Den borgerliga teorin, att allting skulle betalas så vitt så vitt bara man fick sina ”hushållsnära tjänster” subventionerade, är nu klart falsifierad – även för Sveriges del. Har för mig att man hade falsifierat den i Finland, som testat denna åtgärd flera år innan vår borgerliga regering införde samma möjligheter för de bättre ställda i Sverige.

Så här skriver AB om städarna, som tjänade 80 kr/timme:

När städarna begärde löneförhöjning efter åtta år vägrade paret Cederschiöld. Argumentet var att de redan fick gratis parkering under arbetstiden, som är värt 10 kronor i timmen.
Överenskommelsen har varit att fyrarummaren skulle städas under tre timmar varannan vecka.
Övertid har inte betalats ut. Inte heller när sonen Sebastian Cederschiölds, 33, etta i samma hus tillfogades arbetsbeskrivningen.
När städarna protesterade byttes de ut mot billigare utländsk arbetskraft 2002.

Få se nu, paret Cederschiöld har, säger tidningarna, undanhållit staten sammanlagt 27.718 kronor under loppet av tretton år. Nu tjänar de tillsammans 1,9 miljoner kronor om året. 1,9 miljoner x 13 = 24,7 miljoner. De bör alltså ha dragit in sådär en 10-20 miljoner under de här tretton åren, om man räknar med att deras lön inte varit lika hög hela tiden, och så anser de sig inte ha råd att betala in drygt 2.000/år i skatt åt städaren, en ren struntsumma i det sammanhanget. Vad ska man kalla detta? Girighet, nonchalans, hänsynslöshet, arrogans, missunnsamhet – ren dumhet? Det har i alla händelser inte handlat om att de inte haft råd.

Med tanke på hur många moderater som fått schavottera på grund av skatte- och avgiftsfifflande under det senaste året, förvånas man över att inte samtliga moderata politiker redan övergått till att börja leva i enlighet med svensk lag. Hur är sådana människor funtade som inte förmår ta lärdom av vad som händer i deras omgivning? Inte nog med att de inte lyckas lära sig av andra länder och hur lagar slår där, de lyckas inte ens inse att de själva kan råka illa ut om de inte försöker att följa lagar, trots allt som hänt deras partikamrater det senaste året. Men man kanske ska utgå ifrån att eftersom de här människorna vet att människor i deras egen samhällsklass, övriga moderater och andra inom överklassen, inte dömer dem, bara det där vanliga lågtstående folket, så anser de inte att det är någon nesa att avslöjas inför hela Sverige. Att ”pöbeln” blir irriterad är förmodligen samma sak, för de här människorna, som när knähundar gläfser, något de kan skratta gott åt.

Länkar:
Toppmoderaterna har lurat staten på skatten – i 13 år, AB
Svart städhjälp hos Cederschiölds, DN
Oppositionen: ”Moderater gör som de vill”, DN

Alliansfusk/lögner&Massmedia04/11 00:30

Josefin Brink, vars blogg jag läser med stor behållning och vars åsikter jag för det mesta kan instämma i, har, menar jag, nog fel (fast hon hade kanske inte alla korten på bordet) när hon skrev:

Statsminsitern har nu bekräftat att Schenström var en av flera personer som under den aktuella kvällen ingick i krisberedskapsorganisationen. Hon var alltså inte DEN ansvariga.

Slutsatsen som kvarstår alltså att Schenström fick gå för att hon var full och hånglade.

Eftersom JB inte har kommentarfunktion på sin blogg så skriver jag min invändning mot detta här:

Får man tro Aftonbladet (och här utgår jag från att AB vet vad man talar om, om inte så har jag fel i följande) tvingades Schenström nog snarare gå för att hon ljög för Reinfeldt. Enligt vad som påstås i AB talade han flera gånger med henne i telefonen och då försäkrade hon att hon inte var så alkoholpåverkad att hon inte kunde klara sin krisberedskap den där krogkvällen. Därpå gick Reinfeldt ut i massmedia och hutade åt journalister och förklarade tvärsäkert att dessa inte hade någon story.

Sedan visade krognotan att det hade druckits en hel del vin under kvällen och att Schenströms försäkran till Reinfeldt inte var riktig. Hon fick, menar jag, därmed säkert sparken för att hon ljög för sin chef. Och tänk, i hans fall hade jag också sparkat henne. Den som låter sin chef göra bort sig inför hela svenska folket är inte värd förtoendet och en sådan person kan man inte samarbeta tätt med. Jag hade heller aldrig mer kunnat lita på en sådan person. Dessutom hade jag haft svårt att förlåta henne att jag gjort bort mig totalt inför massmedia pga av hennes osanna intygande.

Sannolikt hade hon varit kvar om hon talat sanning, då man kunnat finna en mycket mer trovärdig ursäkt, som den att hon inte var ensam om krisansvaret ex, och att även regeringsledamöter måste få vara som vanligt folk ibland.

Sensmoral: Det lönar sig inte att vara ohederlig och egoistiskt osolidarisk – inte ens om man tillhör moderaterna och/eller den ekonomiska eliten i landet, i synnerhet som dessa ju brukar vara mycket krävande vad gäller lojalitet och solidaritet med de egna. De har ju fullt klart för sig att det de försöker lura i vanligt folk, nämligen att solidaritet är gammalmodigt och kommunistiskt och därmed fult, är en gigantisk propagandalögn som de sprider bara för att den tjänar deras egna intressen.

PS: Så läser jag i AB att Maud Olofssons föredömen har varit i farten igen. :lol:

Länkar:
Schenströms avgång inget att gotta sig över, Josefins Brink
Hon ljög – två gånger, AB
Därför litade han på henne. AB
M-kvinna: Man hade klarat sig bättre, SvD

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster