oktober 2013


Djur/natur28/10 13:01

Så sitter man här och hoppas att alla de mått  och steg man vidtagit gör att stormen inte ska förstöra alltför mycket på gården. Vatten är upptappat och lättlagad mat inköpt för enklare matlagning på vedspisen. Vedkorgar är inplockade för att vi ska kunna hålla värmen i huset med kaminerna.

Utan elavbrott kommer vi inte gå igenom detta men vi kan ju be en stilla bön att det inte varar mer än någon eller några dagar, inte mer än en vecka i varje fall, som efter Gudrun. Är det IT-tyst härifrån ett tag, så beror det på elavbrott alltså.

Hör just stormvarningen på nyheterna. Må turen vara med er, och utmana inte ödet. Stanna hemma och inomhus.

/Kerstin

Dagen efter stormen: Är glad att den inte drabbade oss så hårt och med bara fyra timmars elavbrott, men andra, framför allt i Skåne och Halland, fick tydligen en ruskig storm.

Så läser jag lite här och där på FB och hör på radion, att det ju inte blev något att tala om så varningarna i media, förstår man, var ju bara löjliga. Vad tänker folk med? Det faktum att ingenting allvarligt hände i Sverige den här gången kanske berodde just på de skarpa varningarna och på de försiktighetsåtgärder man vidtog. I andra delar av Europa, där stormen drog fram, dog 14 människor. Två av dem som dog i England gjorde det för att deras bilar råkade ut för nedfallande trän. Under Gudrun hände samma sak i Sverige, då dog en man i sin bil av samma orsak. Så det faktum att vi inte sett några dödsfall i Sverige efter den här stormen kan ju bero just på varningarna och på att man ställde in en del av tågtrafiken.

Som en del riskforskare konstaterat, svenskarna är så vanvettigt trygga att de inte inser vad som håller på att hända, eller hur det kan gå, när något går snett eller riskerar att göra det.

När det brann på stadshotellet i Borås, för ganska många år sen, var det ingen som tog larmet om brand på överdrivet allvar så de gick för att hämta ytterkläderna innan de tog sig ut – varför ett stort antal av dem dog i branden. De flesta inser inte hur en brand kan fungera i moderna byggnader, där somliga material avger så giftiga gaser så att man tuppar av av dem ganska snabbt och inte hinner ta sig ut.

Samma sak när en buss med pensionärer som varit i Jönköping (tror jag det var) och köpt billiga pälsar, inte ville ta sig ur bussen när den började brinna utan att först ha med sig sina pälsar, varvid alla inte kom ut ur bussen och en del av dem brändes inne i bussen.

Så varnar man ordentligt inför en storm som kunde bli farlig och uppmanar folk att hålla sig inomhus. Folk tog varningarna på allvar och dagen efter raljerar en del över att det ju inte var så farligt, det hände ju inget!!!

Några framhärdar i sin åsikt att de gillar oväder och när naturens makter demonstrerar sin styrka. Då undrar jag alltid, alltså 5-6 dödsoffer, som vi hade vid Gudrun för snart 10 år sen var inte tillräckligt många för att dessa människor ska tycka att stormar eller naturkrafterna kan vara otrevliga, men ingen enda människa tyckte att det inte var hemskt när omkring 10.000 människor dog i tsunamin i Thailand samtidigt som Gudrun for fram i södra Sverige. Så då undrar jag var gränsen går? Hur många människor kan dö innan dessa personer anser att oväder eller andra naturkrafter kan vara otrevliga? 5-6 personer var inte tillräckligt många men 10.000 var det. Ska de omkomnas antal vara 100, 1500 eller 5000 innan deras gräns är nådd och de anser att naturkraften som tog dessa liv inte är så kul längre?

Jag måste erkänna att ju äldre jag blir desto mindre förstår jag mig på folk. :-(

/Kerstin

Internationell politik25/10 13:22

Så har då USA skaffat sig ett fantastiskt verktyg för att öva utpressening på andra statschefer, i synnerhet på dem i länder med allmänna val: Avlyssning av alla och envar.

Gör väl inget att man blir avlyssnad, säger de naiva, om man har vitt mjöl i påsen. Problemet är att ingen enda vuxen människa är snövit, även om somliga tror att de är det. Varenda en av oss har små hemligheter i vårt bagage som vi inte skulle vilja få uthängda för världen. Dessa små hemligheter må vara tämligen oskyldiga, men den dagen media får fatt i dem (dvs någon läcker dem till media) och vill göra en höna av en fjäder, eller en rejäl skandal av dem, så brukar det gå illa, oavsett hur liten synden är som den utpekade begått. Avsättningen av Juholt var ett utmärkt exempel på den saken. Men visst, den som utses för sådan behandling måste kännas hotfull för någon eller några andra politiker.

Att skaffa sig mängder av information om politiker ger alltså utmärkta möjligheter till utpressning ”Om du inte gör som vi begär, ja då kan du räkna med att bli skandaliserad och avsatt.” I synnerhet är det här en risk om man inte befinner sig i mediamogulernas vänkrets. Eller så slår USA bara till mot en politiker och visar andra politiker vad som händer en sådan som inte går vackert i USA:s ledband.

För att inte tala om vilka möjligheter en sådan avlyssning ger avlyssnaren att spela ut olika staschefer och/eller politiker mot varandra och styra världen på det sättet.

Frihetens stamort på jorden värnar verkligen om sina egna politikers frihet. Nu har detta ”föregångsland” fått det perfekta verktyget. Mot detta fungerar bara skrivmaskinen, som man tydligen kom på i Ryssland.

Att sedan Reinfeldt inte reagerat, i varje fall inte så att vi andra har hört det, kan innebära att han alltid går i USA:s ledband redan, eller att han inbillar sig att USA alltid vill just honom väl. Sen kan det ju också hända att han inte förmår inse konsekvenserna av USA:s avlyssning. Vi får välja att tro det som passar oss.

/Kerstin

Länkar:
Obama godkände avlyssningen av Merkel, SvD 27/10 2013( Citat: Dokumenten som Der Spiegel kommit över ger ytterligare detaljer kring hur NSA riktat in sig på europeiska stater. En avdelning med namnet Special Collection Services vid USA:s ambassad i Berlin ska ha varit ansvariga för övervakningen av tyska regeringsmedlemmar……Enligt tidningens källa, som beskrivs som en person inom den amerikanska underrättelsetjänsten, ska Obama dessutom ha beordrat NSA att ta fram så mycket information som möjligt om den tyska förbundskanslern. Orsaken ska ha varit att Barack Obama inte litade på henne och ville veta så mycket som möjligt om henne. Att relationerna mellan de båda inte varit de bästa har varit känt sedan tidigare.)

Internationell politik16/10 16:30

Vill börja med att rekommendera Klas Sandbergs senaste blogginlägg som handlar om Anna Lindh och hennes syndaregister. Sen över till dagens ämne, som har viss anknytning till Klas Sandbergs blogginlägg, som handlar om blockaden och de ekonomiska sanktionerna mot Irak under 90-talet och framåt, och om Anna Lindhs ställningstaganden i frågan.

USA älskar att utsätta stater, vars politik USA och eller Israel ogillar, för ekonomiska sanktioner. Ledarna i USA vet att det drabbar de vanliga oskyldiga människorna och argumentet brukar vara att det ska göra människorna, i de länder som man bekrigar på det här sättet, så missnöjda med sina politiker att de störtar dem. Det här kan inte vara något annat än medveten propaganda för att vilseleda väljarna i Väst att acceptera de här sanktionerna. Att det inte fungerar borde man vara fullt medveten om nämligen.

Historien har klart visat att sanktioner av det här slaget får precis motsatt effekt mot den politiska ledare försöker inbilla oss. Folken som utsätts får det mycket sämre och blir mycket sjukare, men de vet att de blir det på grund av tryck utifrån, inte på grund av de egna ledarnas politik. Resultatet är att de sluter upp bakom sina ledare även om dessa varit impopulära tidigare, att sanktionerna svetsar samman de folk som angrips på det här sättet. Att det inte finns något som är lika effektivt för att dra uppmärksamheten från de egna politiska ledarnas tillkortakommanden eller omänskliga politik, som en yttre fiende, vet alla.

Av detta kan man dra en av två möjliga slutsatser. Endera är själva meningen med sådana här sanktioner att försvaga de angripna nationerna, oavsett kostnaderna för staternas befolkningar, att förstöra och försvaga dem och deras infrastrukturer, inte sällan inför en kommande militär attack. Eller så är våra västerländska politiska ledare dummare än tåget. Jag tror inte på det senare.

Istället måste vi dra slutsatsen att målet med sanktionerna och de militära ingripandena, som dem i Afghanistan, Irak, Libyen och nu i Syrien, är att skicka alla dessa länder tillbaka till medeltiden, för att de ska bli lättare att kontrollera och för att de inte ska ha resurser, varken materiella sådana eller personella, att försvara sig mot framtida utsugning och/eller förtryck eller att kasta ut de amerikaner som ofelbart parkerar sig i dem i de militärbaser som de bygger upp i varje land som de bekrigat. Det är ju inte så humant precis, men vi ska lära oss tro att allt det elände som Västvärlden, på USA:s order, drabbar länderna i MÖ och nu i ökande utsträckning länder i Afrika med, görs av rent humanitära skäl. Man ska vara ganska okunnig om vad som sker för att gå på detta lurendrejeri.

Den numer bortgångne men skarpe kritikern av USA:s krig i Irak och Afghanistan, Jeff Huber, kom med en förnuftig anmärkning: Om man nu avsätter hela ledarskiktet i en stat, som man gjorde i Irak, och dessutom avskedar alla i administrationen med argumentet att de arbetat för den avsatta eller dödade diktatorn, vilka ska man sen förhandla om fred med? Det finns inga sådana personer i det fallet. Det innebär att den angripande makten blir ockuperande makt och är skyldig att ta ansvar för landets uppbyggnad och för befolkningens trygghet. Tar den inte detta ansvar, som man ex. inte gjort i Libyen, så lämnar man ett land i totalt kaos, vilket är vad som skett i Libyen, men i praktiken även i Afghanistan och Irak.

I de senare staterna har USA med lydstater (bl.a. Sverige) försökt att styra med hjälp av  tillsatta nickedockor och med egna ockupationsstyrkor men istället för att styra i positiv riktning och att garantera befolkningarnas trygghet och säkerhet har de ockuperande staternas soldater kommit att fungera som förtryckare och varit med och skapat värre osäkerhet och värre rättslöshet i dessa stater. De har i praktiken agerat som de värsta terrorister, sparkat in dörrar hos folk på nätterna och gått in och skjutit alla som finns i huset bl.a. Det beror också på att de ockuperande makterna, USA m.fl. ses som fiender av många grupper i de här länderna varför det pågår ett lågintensivt krig i dem fortfarande. Vietnamkriget borde ha lärt USA att man inte kan vinna ett krig på främmande jord. Hemmasoldaterna har alltid ett övertag, bland annat i att de ämnar stanna kvar i sina länder och inte vill ha det ockuperat och utsuget. i Libyen överlät man åt libyska miliser att förverkliga samma politik, att rasera hela administrationen. Resultatet blev även där samhälleligt kaos och total rättslöshet. I Irak fick man se en utveckling i en helt annan riktning än Västmakterna, som är USA, planerade, ett närmande till Iran, sedan många år ärkefienden till Israel. Men samtidigt har man där i praktiken ett pågående inbördeskrig och att tilltagande förfall med ökande antal sjuka med ökande analfabetism etc.

Vi kan alltså inte dra någon annan slutsats än att USA:s syfte med alla sina militära ingripanden och attacker i MÖ m.fl. stater, inte är något annat än att slå sönder, förstöra och förgöra. Det är så långt från humanism som man kan komma.

Och som ett komplement till Klas Sandbergs bloggnlägg:

Madeleine Albright – The deaths of 500,000 Iraqi children was worth

/Kerstin

Länkar (fler kan komma):
Hopp om fred i Mellanöstern? Pierre Gilly, 10/10 2013
Why Western Political and Financial Elites Absolutely Hate Vladimir Putin. 1993-2013: is the twenty years long ”pas de deux” of Russia and the USA coming to an end? The Saker, information Clearing House 13/10 2013 (En artikel som jag varmt rekommenderar. Tack Erik H för tipset.)
The Cape of Good Hope (A talk at Rhodes Forum, October 5, 2013), Israel Shamir, The Writing of Israel Shamir (Tack Erik H även för denna länk.)

Internationell politik13/10 03:47

En liten söndagsfilm:

Obama Admin Produced Fake News of Syrian Dictator Being Toppled (utlagd 11/10 2013)

Samma lögner och fejkade filmer som vi såg från Libyen. Sådana där bluffar går en gång, kanske två, men idag går det inte att upprepa dem gång på gång längre.

/Kerstin

Länkar:
Här en länk som förklarar orsakerna till att det inte går att bluffa på samma sätt som tidigare. Läs artikeln:
– Why Western Political and Financial Elites Absolutely Hate Vladimir Putin. 1993-2013: is the twenty years long “pas de deux” of Russia and the USA coming to an end? The Saker, information Clearing House 13/10 2013 (En artikel som jag varmt rekommenderar. Tack Erik H för tipset. /Länken tillagd 21/10 2013)

Politik/ekonomi08/10 23:36

Vi har många svenska politiker som gått i lära hos amerikanska lobbyorganisationer, tycks det som.

Det är som jag alltid sagt, allt ont kommer från USA. Nu har även svenska politiker börjat sälja ut Sverige och svensk politik till storföretagen, precis som de amerikanska gör.

Det är inte bara de gemensamt ägda institutionerna och resurserna som säljs ut till amerikanska och svenska storföretag nu, nu säljs också den lagstiftande makten ut.

Läs och här här  och här

Sen har  även vi numer svängdörrarna mellan politiken och storföretagen, precis som i USA.

Så här beter sig Tolgfors, ganska kort tid efter att han avgått. och Så här beter sig före detta riksdagskvinnan Christine Jönsson. Vi får också veta att var tredje byter sida.

Det var lätt att riva demokratin. När politiker beter sig så här då är demokratin redan historia.

/Kerstin

Länkar om USA:s politik:
Pity the Poor American, The War on Terrorism … or Whatever, William Blum, counterpunch.org 8/10 2013(Om USA:s alla krig tillsammans med al Qaida/terrorister.)

Internationell politik&Politik/ekonomi05/10 12:11

För att bara nämna några av de megalögner politiker försökt slå i oss och som jag inte tror på:

Jag tror inte på att Lee Harvey Oswald sköt John F Kennedy.

Jag tror inte att Christer Pettersson sköt Olof Palme.

Jag tror inte på att Ghadafi låg bakom Lockerbiekraschen.

Jag tror inte att WTC-byggnaderna rasade på grund av eldsvådorna.

Jag tror inte på att ett av USA:s specialförband dödade Osama bin Laden.

/Kerstin


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster