september 2012


Historia&Ideologier/propaganda&Internationell politik&Massmedia29/09 05:50

När jag läste artikeln President Obama och straffriheten. 
Tortyr till döds. ”Se framåt, inte bakåt!” på Föreningens IrakSolidaritet nätsida (läs den) blev jag så fuktansvärt upprörd att jag måste tala klarspråk, även om man inte får säga N-ordet. Sedan flera år börjar dock även en del tänkande amerikaner säga att USA redan är eller är en bra bit på väg att bli en fasciststat. Bara några citat ur ovan nämnda artikel innan jag diskuterar USA av idag:

Som president har Obama agerat för att torterarna inte ska åtalas och straffrihet råda.
”Ingenting kan vinnas på att ägna tid och energi åt att anklaga det förflutna… Vi måste stå emot de krafter som splittrar oss och istället komma samman i arbete för vår gemensamma framtid”, sade han och behandlar de som vill följa folkrätten och åtala krigsförbrytare, som ”splittrare”.

Om en av de två fall av tortyr som Obama beslutat inte ska gå till rättegång kan vi läsa:

Manadel al-Jamadi, Abu Ghraib, blev slagen, avklädd, översköljd med kallt vatten, slängd i väggen, upphängd i en ställning som gör det svårt att andas och med huva över huvudet, torterad till döds av CIA.
Manadel al-Janabis torterade kropp förvarades i is, förevisades och fotograferades med leende amerikanska soldater. Obduktionsrapporten är hårresande läsning.

Detta är bara en av de tusentals människor som USA torterat, en del av dem till döds och det är inte brottslingarna, torterarna som åtalas utan de som avslöjar brotten:

”Whistle blowers” lever farligt
De som höjer sina röster, de som avslöjar begångna krigsbrott, råkar illa ut. Det gäller inte minst Bradley Manning.
Fredag 14 september 2012 skriver exempelvis Times att den tidigare CIA-tjänstemannen John C Kiriakou som deltog i jakten på al-Qaida-medlemmar i Pakistan, avslöjade senare offentligt förekomsten av waterboarding. Nu väntar han på rättegång för att ha avslöjat namnen på andra CIA-anställda som deltog i förhören.
 De enda verkliga ”brottslingarna” blir de som vågar tala offentligt om dessa brott. (Artikeln är en översättning av en artikel i The Guardian, som också innehåller en intressant video.)

Det är medeltiden de ledande återskapar just nu. När jag gick i skolan fick jag lära mig att tortyr var något man sysslade med för flera hundra år sen, ja förutom Hitler förstås, som var ett vidrigt, omänskligt monster och som också torterade sina motståndare, som alltså gjorde sådant som ingen civiliserad människa kunde tänka sig att göra.

Det är inte bara tortyren vi fått tillbaka (fast USA har tillämpat sådan åtminstone från 60-talet och framåt, troligen ända sedan andra världskrigets slut, men det talades det inte om tidigare) från medeltiden, det är också systemet med legoknektar, gangstergäng som utnyttjas av stormakterna, av de ekonomiska och politiska eliterna, för att föra krig åt dem runtom i världen (i profitsyfte). Dagens legokrigare, som de i Libyen tidigare och i Syrien nu, beter sig likadant som 1600-talets. De mördar, plundrar, våldtar och begår alla tänkbara brott mot ”krigets lagar”. Ovanpå detta börjar de rika även i Västvärlden förskansa sig bakom murar och hyra in vaktbolag, bo i det amerikaner idag kallar ”gated communities”. Detta kan inte kallas annat än en utvecklingsmässig kräftgång. Ska vi förstå detta som början till vår västerländska högkulturs sönderfall och undergång? Ett definitivt förfall är det under alla omständigheter.

När en amerikanska president betraktar Irak som en demokrati, då är det illa:

Obama kritiserar inte den utbredda tortyren i Irak. I december 2011 tog Obama mot al-Maliki i Vita huset och berömde Irak som ett” självständigt och demokratiskt land”, ett exempel för framväxande demokratier i Mellanöster.

När man ser på vad USA är idag, finns det inte längre något skäl att hymla om saken. USA är våra dagars stora, farliga och maktgalna fasciststat, våra dagars naziststat, även om det inte är judarna som utmålas som de farliga idag.

Inget verkligt demokratiskt land stiftar lagar som tillåter fängslande och inlåsning av människor under flera år utan några rättsliga förfaranden och utan att de fängslade ens får veta varför de fängslats och dessutom inte får ha advokater som försvarar dem.(1) Samma rättigheter tog sig Hitler, och sedan hans tid har ingen ledare i något Västligt land gjort något liknande – förrän nu.

I en demokrati gör ingen ledare det som Obama nyligen har gjort, sätter upp en dödslista, som kan innehålla människor från hela världen inklusive egna amerikanska medborgare, och bestämmer vilka på listan som ska dödas och när de ska mördas. Samma rättigheter tog sig Hitler, och sedan hans tid har ingen ledare i något Västlig ”demokrati” gjort något liknande – förrän nu.

USA:s politiska ledare legitimerar avstegen från väsentliga rättsprinciper med att man skyddar sina medborgare mot terrorism. Hitler legitimerade sitt avskaffande av rättssystemet med att han måste skydda det tyska rikets säkerhet och därmed tyskarna.

Men Hitler tog sig sin makt och sina rättighet USA däremot är en demokrati med allmänna val, säger kanske någon. Men ett land är inte en demokrati om det systematiskt verkar för att somliga människor inte ska kunna rösta, som man gör på många håll i USA. Dels håller man valen på vardagar, varvid många fattiga inte kan komma och rösta. Dels har man i vissa stater få vallokaler i fattiga områden, som gör att de fattiga får vänta timtals på att få rösta, medan man har många vallokaler i mer välbärgade områden där väljarna kan rösta utan att behöva stå i kö.

I somliga delstater agerar man för att ta ifrån de sämre ställda, framför allt de svarta, deras rösträtt. Där händer det att åklagare (som ju är politiskt valda i USA) sätter i system att plocka in svarta och anklaga dem för något brott, som de ofta inte begått. Sedan får de veta att de kan göra en ”deal” med åklagaren, erkänna sig skyldiga, dömas till villkorligt straff och gå hem direkt, eller emotse ett mycket långt fängelsestraff, 10-20 år i värsta fall. De som erkänner får visserligen gå hem men är nu straffade och får därmed inte rösta i valen.

Så har vi det valfusk som består i att valmaskinerna inte fungerar som de ska eller att rösträkningen inte alltid blir korrekt, som när George W Bush valdes första gången exempelvis, då han tilldömdes presidentskapet av högsta domstolen till sist. Dessutom försökte våldsgäng att skrämma svarta från att rösta i Florida. Precis den sortens ageranden som fascistledarna uppmuntrade gäng att utsätta kritiker för.

Vi i Sverige skulle inte acceptera det som förekommer i samband med de amerikanska valen som demokratiskt men USA:s ledare har alltså mage att kritisera valen i Ryssland ex. för att vara odemokratiska. Det kanske de är, men man borde sopa rent framför den egna dörren innan man kritiserar andra stater. Kritisera andra stater för valfusk och få folk med sig, kan USA:s ledare göra för att media, i USA och i Europa, inte berättar om hur det står till i USA i det här avseendet.

Nå det organiseras ju i alla fall val i USA – men vad spelar det för roll när de stora multinationella företagen och bankeliten köpt båda partierna och därmed avgör politiken i landet – när de allmänna valen inte är något annat än teater.

USA påstår alltså att man sprider demokrati i världen (ofta med bombattacker,) medan man i själva verket sprider sönderfall, död och förintelse för att skaffa sig kontroll över all världens resurser, precis som Hitler gjorde.

USA:s styrande struntar i hur många människor de dödar på den vägen, egna medborgare såväl som människor i andra länder, precis som Hitler gjorde.

USA talar om ”Responsibility to Protect” men menar dödande för amerikanska ”intressen”. Hitler gjorde detsamma. Han verkade för  fred, påstod han och blev trodd av många tyskar, och han hävdade att han skyddade det tyska folket, den ariska rasen, både från inblandning av andra mindrevärdiga raser och från militära anfall från de fientliga grannstaterna. Där USA  försvarar ”amerikanska intressen” runtom i världen”, krigar och mördar för att kontrollera andra stater och deras naturresurser, ansåg Hitler att han/Tyskland behövde skaffa större ”Lebensraum”, mer odlingsbar mark och kontrollen över grannstaternas råvaror.

Skillnaden mellan Hitlers och de senaste amerikanska presidenternas agerande ligger enbart i retoriken och i det faktum att Hitler koncentrerade sig på stater ganska nära Tyskland, medan USA idag riktar in sig på stater och naturresurser på andra sidan jordklotet, i MÖ, i bortre Asien, i Afrika och nu åter börjar intensifiera sin omstörtande och antidemokratiska aktioner i Sydamerika. Under tiden förbereds vi i valboskapen att acceptera detta krig mot hela världen, genom att vi får lära oss vilka som är ”diktatorer”, alltså ledare som inte går i Washingtons och Pentagons ledband. De må sedan var aldrig så demokratiskt valda, som Hugo Chavez i Venezuela eller Evo Morales i Bolivia. Följer ledare däremot USA:s diktat då betraktas de som demokratiska, som Iraks ledare, eller så talar man inte alls om hur de styr sina länder, som vad gäller Saudiarabien ex. eller Qatar.

Så här resonerar Patrick Clawson på ett möte med Washington Institute for Near East Studies. Lägg märke till vilka händelser han räknar upp. Det är tillfällen där USA:s ledare skapade ”incidenter” som skulle få och också fick amerikaner att ropa på hämnd och som gjorde att ledarna kunde starta krig utan protester från medborgarna. Hitler gjorde samma sak inför sitt anfall på Polen:

Breaking!! Israel Lobbyist – We Need a False Flag to Start War with Iran! (Utlagd 25/9 2012)

Den här videon är ett utdrag ur en längre film med titeln How to Build U.S.-Israeli Coordination on Preventing an Iranian Nuclear Breakout.

De två mest framsynta personer jag vet under 1900-talet var Eisenhower, som varnade för det militärindustriella komplexet, vars profiter är orsaken till de flesta konflikter och det mesta mördandet världen över idag och Tage Erlander, som vid sin avgång förklarade att han största oro inför framtiden gällde de multinationella företagen. Idag är dessa och det militärindustriella komplexet sammanvävda.

Slutligen ett par filmer med Naomi Wolf som gav ut boken ”End of America” för några år sen:

Naomi Wolf on the End of America Part 1 of 2 (outlaid 30/11 2007)

Naomi Wolf on the End of America Part 2 of 2

/Kerstin

Länkar:
Is America Becoming Fascist? Ani Shivani, Information Clearing House 27/3 2004
14 defining characteristics of fascism: The U.S. in 2012, Gregpry Patin, Activist Post 26/3 201
Fascist America, in 10 easy steps, Naomi Wolf, The Guardian 27/4 2007 (Citat: I am arguing that we need also to look at the lessons of European and other kinds of fascism to understand the potential seriousness of the events we see unfolding in the US……
Thugs in America? Groups of angry young Republican men, dressed in identical shirts and trousers, menaced poll workers counting the votes in Florida in 2000…..
We US citizens will get a trial eventually – for now. But legal rights activists at the Center for Constitutional Rights say that the Bush administration is trying increasingly aggressively to find ways to get around giving even US citizens fair trials. /Min anm: Obama lyckades.)
’Ron Paul right, US deep into fascism’ /Video
– Kriget mot Iraks kultur,  Motvallsbloggen, 21/8 2012 
– Bush v. Gore, Wikipedia, 
Is the US on the Brink of Fascism? Sara Robinson, Truthout 7/8 2009
Patriot Act, Wikipedia
Fascism Part II: The Rise of American Fascism (I den her artikeln kan vi i en tabell avläsa hur mycket mer pengar en del storföretag tjänade under första världskriget än före detsamma. Betlehem Steel ökade sin profit från 6.840.000 dollar till 49.427.000, andra storföretag ökade sina förtjänster på liknande sätt. För övrigt en intressant artikel.
– Paul: U.S. ”slipping into a fascist system”, CBS News 18/2 2012 (video)
American fascism: by political definition the US is now fascist, not a constitutional republic, Cark Herman, Politics 12/12 2009
Indiensolidaritet har en bra sammanfattning av det som utmärker fascism (svart ruta till höger på sidan).
Contradictions and Hypocrisy. Professor Obama Lectures the Muslim World, Esam Al-Amin, counterpunch.org 28-30/9 2012 (om USA:s hyckleri vad gäller dess agerande i världen.)
Tuff uppförsbacke för högern i Venezuelas presidentval, Third World 27/9 2012
Endless Lies. A Culture Of Delusion, Paul Craig Roberts, counterpunch.org 28-30/9 2012 (Citat: Lies dominate every policy discussion, every political decision. The most successful people in America are liars. The endless lies have created a culture of delusion. And this is why America is lost. The beliefs of many Americans, perhaps a majority, are comprised of lies. )
How Obama Made Nixon Proud. The Joke of Democratic Accountability, Kevin Carson, counterpunch.org 28-30/9 2012
”THE ART OF WAR”. And the economy of death flies on! Manlio Dinucci, Volitairenet.org 29/9 2012 (Så lite om den tilltagande fattigdomen i USA,den stat som lägger mest på militära utgifter i hela världen, istället för att värna om sina egna medborgare. Citat: During the Bush administration (2001-2008), American citizens without proper food, who have to depend on food stamps and charitable organizations for their survival, rose from 33 to 49 million. During the Obama administration, their number has increased to more than 50 million, equivalent to 16.4% of the population, compared to 12.2% in 2001. Of these, about 17 million are in a state of ”very low food security,” in other words hunger.)
Why Don’t Americans Care About Democracy at Home? Henry A Giroux,
Truth.out.org 2/10 2012

What Matters Most Has No Seat at the Table. America’s Sham Electoral Process, Stephen Lendman, counterpunch.org 4/10 2012 (Om valfusk i USA)
2012, 200 and 1876. A Short History of Black Voter Suppression. Nicholas Parker, counterpunch.org 3/10 2012 (Om valfusk i USA)
The Theft of Democracy. The Politics of Voter Fraud, Christopher Brauchli, counterpunch.org. 5-7/10 2012
Land of the Ever-Less Free. How Obama Expanded the National Security State, Chase Madar, counterpunch.org 12-14/10 2012
The Former Nation of America Is Gone, Welcome To Police State Amerika, Timothy V. Gatto, Countercurrents.org 16/10 2012(Citat: California, the most populous state in the nation and the fifth largest economy in the World, pays 18% of its budget to the prison system. The budget for education is 11%.)

Djur/natur28/09 15:39

Visst har det hänt något med klimatet. Under hela mitt liv, fram till för omkring 10 år sen, kom den första frosten mellan 5:e och 10:e september. De senaste åren har den kommit först 3-4 veckor senare, varje höst.

Följden är att jag fortfarande har lite blommor kvar i trädgården, blommor som frosten hade tagit för flera veckor som om vädret  varit som tidigare. Gladiolerna har just slagit ut, rosorna kommer fortfarande med nya knoppar, fast inte så rikligt som tidigare under sommaren. Malvan blommar fortfarande och även en av nävorna har en del blommor kvar, liksom ölandstoken och nu blommar också höstastern men det är ganska normalt att den slår ut sent.
blommor

Det är ju trevligt att fortfarande ha blommor kvar i trädgården, men samtidigt är det lite kusligt. Det verkliga klimatet har alltså blivit varmare medan samhällsklimatet blir allt kallare.

/Kerstin

Fackföreningar/företag&Ideologier/propaganda&Massmedia&Politik/ekonomi27/09 17:09

På grund av en kortare ordväxling mellan mig och en ung kvinnlig moderat på Facebook måste jag skriva några ord om en vanlig borgerlig vanföreställning, som framför allt unga människor är offer för. Den här unga kvinnan hävdade med bestämdhet att om vi fick en massa mer bidrag så skulle folk bara ligga hemma och rulla tummarna.

Tittar vi tillbaka på Sverige och på den tiden då vi hade bättre sjukförsäkring, högre ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, bättre socialbidrag och dessutom bättre förtidspensioner, så var arbetslösheten betydligt lägre än den är idag, ofta låg den på 2-2,5% vilket är väldigt lågt internationellt sett. Dessutom hade vi inte lika många långstidsarbetslösa och långtidssjukskrivna på den tiden som vi har nu. Det måste tolkas som att människor föredrog, och klarade av att arbeta trots en betydligt starkare social- och ekonomisk trygghet via våra obligatoriska trygghetsförsäkringar. Snacket om att svenskar är lata är alltså just detta, snack, dumsnack dessutom.

Men visst, den här kvinnan kan vara högst 35 år, så hon talar kanske för sin generation och erkänner att den består av en samling arbetsskygga lättingar. Det tror jag emellertid inte riktigt på. Det är nog snarare så att med propaganda kan man få folk att tro vilka dumheter som helst, i synnerhet de unga som inte har varit med tillräckligt länge och som därför inte har erfarenheter nog att se igenom den borgerliga propagandan, som dessvärre socialdemokraterna nu också ägnar sig åt att föra. Många av dem som köpt denna propaganda kommer att få betala dyrt, när de själva blir lite äldre, för att de trott på den här lögnen.

Det här är en förfärlig propaganda i tider när politiken resulterar i hög arbetslöshet och människor inte kan få ett arbete i många fall. Att lägga skulden för detta på de arbetslösa själva, eller skulden för sjukdom på de sjuka, avspeglar en fullkomligt vidrig människosyn – som är helt felaktig. Att den är fullkomligt galen har vår ganska näraliggande historia visat bortom alla tvivel.

/Kerstin

Länkar:
Kristerssons siffertrixande gör inte rehabkedjan bättre, Ett Hjärta Rött 27)8 2012

Ideologier/propaganda&Internationell politik25/09 16:18

Nu har det gått ett par år snart sedan ”upproren” började i Libyen och i Syrien. Under hela denna tid har våra stora media, s.k. main stream media, stöttat och propagerat för upprorsmakarna. De har i stort sett bara intervjuat de s.k. rebellerna, de där som tog till vapen och började skjuta människor direkt. De har hela tiden låtsats som om dessa våldsmän har hela befolkningarna bakom sig, både i Libyen och nu i Syrien. Detta kan inte handla om naivitet eller okunskap. Det måste handla om medveten krigspropaganda och propaganda för nykolonialismen. I annat fall skulle de ju försöka att lyssna även till dem som inte är på våldsmännens, dvs de s.k. rebellernas eller oppositionens, sida. Journalister kan ju inte vara så urbota korkade att de tror att 100% av befolkningarna i Libyen och Syrien hyser precis samma åsikter om landets framtid. De måste ju vara medvetna om att det inte finns ett enda land i världen där 100% stödjer den sittande regimen, eller vill störta den och därmed borde de vara nyfikna på vilken grupp som har majoritet, de som stödjer våldsmännen/rebellerna eller de som stödjer sina regimer. De måste ju idag vara medvetena om hur det gick när USA försökte bomba Irak till demokrati, hur eländigt det är i Irak idag. De måste också vara medvetna om hur det ser ut i Libyen idag, demokratin är längre bort från folket där än det var före anfallet och bombandet av landet.

Övriga stora media  i Västvälden är också gravt vinklade för de imperialistiska makterna, USA, Israel, Nato/EU men i engelska stora media, även i ett och annat tyskt sådant, skymtar då och fram andra perspektiv, perspektiv som svenska media tiger som berget om. I alla fall dem jag tagit del av. Framför allt är det skandal att SR och Svt är totalt partiska för våldsmännen och därmed krigshetsande. Vi lyssnare och tittare betalar för dessa två media och har rätt att kräva åtminstone ett minimum av allsidig information. Det får vi inte från dem heller.

Alltså kan jag inte annat än dra slutsatsen att svenska journalister vill vara med och stötta USA:s/Natos nyimperialism och vill ha krig mot tredskande befolkningar i MÖ; Afrika och övriga Asien. I synnerhet som de inte skriver speciellt mycket om protesterna i Bahrain och i Saudiarabien, två redan lydiga USA-vasaller där regimerna slår ner protesterande och demonstrerande utan misskund. Diktatur eller demokrati, eller vilket annat politiskt system som helst – det struntar Västvärldens politiska och ekonomiska eliter i så länge de har kontrollen över staters naturresurser och bankväsenden.

Vill man höra vad motsidan har att säga i Libyen (där total rättslöshet råder och den USA-vänliga regimen (i praktiken tillsatt av USA,) inte har någon som helst kontroll över landet,(*) eller i Syrien, där Assads regim fortfarande sitter kvar, då får man gå till andra medier. Så kan man exempelvis läsa fyra vittnesmål från regimtrogna syrier här. Eller så kan man gå in på bloggenFörsvara Syrien”. Ett annat alternativ är att att läsa de intressanta och upplysande inläggen på ”Syrienbloggen i oroligheternas centrum”.

På bloggen Syrienblogg kan man hitta många viktiga länkar till internationella inlägg om kriget mot Syriens folk, alternativa och därmed balanserande sådana.

Vi får inte låta oss luras, varken av revolutionsromantiska vänstersekter eller av våra stora media. De lurar skjortan av oss och livet av miljoner människor i Afrika och Asien. Jag vägrar att tala för denna vidriga och nykoloniala politik. Hoppas att alltfler svenskar och invånare i USA och övriga Europa gör samma sak framöver.

/Kerstin

Tillägg 26/9 2012 kl 02.00:
Den här mannen, Ramsey Clark  (i svenska Wikipedia) (bl.a. justitieminister i USA 1967-69) har mycket att säga om tillståndet i världen som är värt att lyssna till:
Build up to WW3 – U.S.A is the Biggest THREAT to WORLD PEACE (outlaid 2/3 2012)

Det är de pensionerade politikerna som säger sanningen. De har inte längre något att förlora och kan kosta på sig ärlighet. Vi borde lyssna mer till dessa.

Se den här Vimeofilmen från protesterna mot Nato i Chicago i maj. Se amerikanska veteraner kasta sina krigsmedaljer i protetst mot USA:s krig runtom i världen. Må svenskar också börja bry sig om vad våra politiker låter svensk militär göra i våra namn:

SVERIGE UT UR AFGHANISTAN – NU!

SVERIGE UT UR NATOSAMARBETET – NU!

/Kerstin

Länkar:
*) Normalt brukar det internationella samfundet inte godkänna en regim förrän den har god kontroll över ett väl avgränsat och känt territorim. Vad gäller Libyen har man godkänt en regim som på sin höjd har kontroll över vissa små enklaver här och där.
Most Syrians back President Assad, but you’d never know from western media. Assad’s popularity, Arab League observers, US military involvement: all distorted in the west’s propaganda war,Jonathan Steele, The Guardian 17/1 2012

Forskning/vetenskap&Massmedia24/09 14:05

Såg Skavlans program från 21/9 på Svt Play igår kväll. Det var ett mycket intressant program.

Först fick vi se bröderna Palme säga nästan ingenting av intresse. Men de verkar ju trevliga. Sen ett helt ointressant inslag med Lena Ohlin. Därefter kom det i sammanhanget verkligt viktiga inslaget, om en våldtagen kvinna i USA, och om mannen, som hon tvärsäkert pekade ut som den skyldige. Han dömdes mot sitt envisa nekande och fick förstås ett mycket långt fängelsestraff. Efter ett DNA-test visade det sig att han var oskyldig varför han frigavs efter elva år i fängelse. Testet avslöjade dessutom den verklige våldtäktsmannen, som hade vissa likheter, utseendemässigt, med den felaktigt dömde.

Både kvinnan, som varit tvärsäker på att man tagit och straffat rätt man, och den oskyldigt dömde deltog i programmet. Hon vittnade om sina samvetskval och sin förtvivlan för att hon hade skickat en oskyldig man i fängelse och förorsakat honom elva år i fängelse för något han inte hade gjort. Han hade förlåtit henne. Det var ett starkt inslag.

Undrar om sammansättningen av programinslagen var en slump?

/Kerstin

Alliansfusk/lögner&Ideologier/propaganda&Infrastruktur&Politik/ekonomi21/09 17:02

Igår kväll gav regeringskansliets server upp motståndet (1), jag blev insläppt och kunde titta på siffrorna i Utgiftsområde 22, Kommunikationer.(2) Hur ser då siffrorna ut för järnvägsinvesteringar de närmaste åren? Kan jag hitta spår av de ”storsatsningar på ny räls” som regeringen har talat om? Den första september skrev jag om att de ”extra” pengarna till investering skulle avhjälpa den neddragning av investeringarna som fanns i budgeten förra året.(4)(6) Det tycks som om pengarna inte ens räcker till detta. Enligt tabellen på sidan 72 ska järnvägsinvesteringarna 2013, och de följande åren t.o.m. 2016, vara lägre varje år än de var 2011 och 2012. De når inte heller upp till den nivå som Trafikverket anser nödvändig för att få tillbaka full funktionalitet och tillförlitlighet i järnvägssystemet. Även ETC Göteborg har skrivit om detta. (5)

Regeringen fortsätter alltså sin politik med neddragningar på järnvägen under återstoden av mandatperioden och planerar att fortsätta så även om de sitter kvar efter valet 2014. Däremot planerar man för högre utgifter för väginvesteringar under de närmaste åren (sid. 70).

Vilka siffror anger då budgeten för investeringar i den nya snabbtågsjärnvägen Stockholm – Linköping och Anders Borgs alldeles egna stambana Göteborg – Västerås?(1)  Inga alls. Stockholm – Linköping nämns och även ett dubbelspår på en bit av sträckan Göteborg – Borås. Borgbanan till Västerås nämns alltså inte alls i texten. Men regeringen vill ju inte påbörja något av dessa järnvägsbyggen före 2017 så därför behövs inga öronmärkta pengar i årets budget. Kostnader för nya järnvägsutredningar kan tas från Trafikverkets ordinarie driftanslag.

Vad är det regeringen sysslar med? En hypotes är att regeringspartiernas valstrateger har misstänkt att vissa väljare kan vilja rösta på oppositionen på grund av att denna har sagt sig vilja satsa på höghastighetsjärnvägar. Med ett numera välbekant strategiskt knep lägger alliansen fram samma idé: Satsa på nya, moderna järnvägar. Men det får inte se ut som om allianspartierna har övertagit idén från oppositionspartierna, så då kallar man dessa järnvägar för något annat än höghastighetsbanor. Tidpunkten för byggstart har lagts så långt fram att man inte behöver binda sig för något eller anslå några pengar. Detta förklarar också varför ingen i regeringen tycks veta vad det egentligen är man ska bygga och att Trafikverket inte heller har fått någon information om detta. Den enda rimliga slutsatsen av allt detta är att regeringens ”järnvägssatsning” är en ren bluff.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Fel i statsbudgeten, Motvallsbloggen 20/9
2) Utgiftsområde 22: Kommunikationer, sid. 72, i Budget för 2013, Regeringskansliet 20/9
3) Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg. Promemoria från regeringskansliet 2012-08-29
4) Den stora tågbluffen, Motvallsbloggen 1/9 2012
5) Götalandsbanan kan skrotas, artikel i ETC Göteborg 14/9
6)  Budgetpropositionen för 2012. Finansdepartementet 2011-09-20.

Infrastruktur&Kompetensskräcken&Politik/ekonomi20/09 19:38

Satte på radion för att höra finansministerns föredragning av budgetpropositionen. (1) Lyssnade noga när Borg talade om satsningar på järnvägen. Konstaterade att han fortfarande talar om att bygga ”stambanor”, nu har han lagt till en mellan Göteborg och Västerås. I lördags pratade han om en sträcka mellan Göteborg och Borås. Har det tillkommit en stambana mellan Göreborg och Västerås sedan dess? Eller är det så att Borg inte vet att det finns både ett Borås och ett Västerås i Sverige. Detta bekräftar vad fler än jag påpekat, att Borg är okunnig i fråga om järnvägen. (2)

Stängde av radion. Skulle äta lunch och ville inte förstöra matsmältningen.

Efter lunchen satte jag mig vid datorn för att se efter vad som faktiskt står i budgetpropositionen. Började med att ladda ner den avdelning som kallas Kommunikationer, för att se vad som stod där om stambanorna. Datorn hänger sig när en tredjedel är nerladdat. OK, startar om datorn och gör ett nytt försök. Då syns ett felmeddelande: Dokumentet felaktigt, operationen kan ej genomföras. Kan det vara så, att även regeringen nu har kommit fram till att denna järnvägsutbyggnad inte kan genomföras, med de förutsättningar som finansdepartementet har gett? Egendomligt sätt att meddela det på i så fall.

Men det finns ju annat att kolla i propositionen. Jag går till det som kallas ”Sammanfattning, läs i fem minuter” och börjar läsa. (3) Det första diagrammet talar om att sysselsättningen har ökat. D.v.s. det har den egentligen inte, på det sätt man brukar ange sysselsättning, i procent av befolkningen i arbetsför ålder. Men den svenska regeringen har ju sitt eget sätt, de anger den i absoluta tal. Med detta hemsnickrade sätt att räkna har faktiskt sysselsättningen ökat, trots att den har minskat, men det beror ju på att Sveriges befolkning har ökat.

Men hur står det till med arbetslösheten då? I texten anges att arbetslösheten ökar från 2011 till 2012. Men  regeringens kristallkula spår att bara 2012 är överståndet så kommer arbetslösheten att minska, ända ner till 5,2 procent 2016.

Diagrammet säger något annat. Vid den högra axeln, med procentsiffror, står det ”Procentuell förändring”. Det var en annan sak. Arbetslösheten ska alltså, enligt diagrammet, förändras med 5,2 procent till 2016. En förändring med 5,2 procent (inget minustecken framför!) av siffran för 2011 (7,5 %) blir (fram med miniräknaren) 7,5 + 0,39 = 7,89 procents arbetslöshet 2016. Det låter betydligt mer realistiskt än den siffra som anges i texten över diagrammet.

Fast den här regeringen brukar ju inte vara realistisk, så det kan naturligtvis var fel på diagrammet. Ett fel som i så fall inte upptäckts av någon av de kvalificerade ekonomer som torde ha anlitats för att kontrolläsa ett så viktigt dokument som en budgetproposition. Fast å andra sidan finns det ju en del som tyder på att den här regeringen inte har tillgång till särskilt många kvalificerade ekonomer.

Vi kan tydligen inte lita på femminuterssammanfattningen. Åter till den ”riktiga” texten.

Klickar på nytt på Utgiftsområde 22, Kommunikationer. Datorn hänger sig. Igen. Och igen.

Kan det verkligen vara så många som vill ta del av detaljerna i regeringens budget för kommunikationer att regeringens server inte räcker till? Eller är detta dokument så fullt av fel att Firefox vägrar att ladda ner det? I alla fall tycks regeringens kommunikation med omvärlden ha slutat att fungera, åtminstone beträffande utgiftsområdet Kommunikationer.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Budgetdebatt 20120920, Sveriges Radio 20/9 (Lyssna 8:40 minuter in i sändningen)
2) Experter sågar: ”Alliansens spårsatsning olönsam”, Aktuellt i Politiken 17/9  (Citat: ”– Det absolut mest olönsamma man kan göra är att bygga om stambanorna.”)
3) Budget för 2013: ”Investera för framtiden”,  Regeringskansliet 20/9

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi20/09 04:11

Den republikanske presidentkandidaten i USA, Mitt Romney, anses nu av de flesta politiska analytiker i USA vara körd,(1) efter att hans tal i videon nedan, lagts ut på internet och därmed blivit känt. Det spelades in i hemlighet när han talade med dem han tänkte skulle sponsra honom inför det kommande valet, med likasinnade, megarika människor alltså.

Så här sade han vid mötet:

Romney In Secretly Taped Video: Obama Voters ’Dependent’ On (utlagd 17/9 2012)

Nu tar vi och jämför med hur Socialdemokraterna resonerar i Sverige, i sin strategi för det kommande valet 2014. I Aftonbladet läste vi sålunda:

– Ansvar och krav ska ­genomsyra hela vår politikutveckling, säger en S-källa.
Målgrupp för den hemliga­ kommunikationsplanen är de väljare som gick över till Moderaterna i de två senaste­ valen. ”Väljare som delar våra värderingar och röstade på oss 2002, men röstade på Moderaterna 2006 och 2010”, står det i planen. (AB 18/9 2012)

Både Romney och Socialdemokraterna befinner sig i opposition och vill vinna makten. Men Romney är konservativ medan Socialdemokraterna är – ja vad? I opposition i alla fall.

Båda är ute efter den där gruppen i mitten, de där som är bara lite lagom konservativa.

Båda beskriver den grupp som inte är konservativ, som är Romneys opposition bland väljarna men som är socialdemokraternas kärnväljare i Sverige, som lata, arbetsovilliga kravmaskiner som inte vill ta ansvar för sig själva och sin egen försörjning. Romney gör det rakt på sak. Han hymlar inte. Han befinner sig bland likasinnade och anar inte vad som sker, att han spelas in och att hans tal snart ska hamna på YouTube eller i något TV-program.

Socialdemokraterna säger samma sak om väljarna, men mer indirekt och inlindat, när de säger att deras politik ska grunda sig på krav: ”Ansvar och krav ska ­genomsyra hela vår politikutveckling”. De friar till rent borgerliga väljare med detta. Men det är värre än så, de talar om för sina egna kärnväljare att det finns många sådana där lata ansvarslösa människor i Sverige. Så uttryckte sig socialdemokrater aldrig om människor för 30 år sen.  Man talar överhuvudtaget inte om sin politik på det sättet om man anser att man talar till en väljarkår vars övervägande majoritet tar just ansvar och vill arbeta och göra rätt för sig. Man behöver nämligen inte ställa krav på ansvarsfulla människor. Men meningen är förstås att alla ska tänka att S talar om några andra, de där som, till skillnad från mig själv, är slöa, ansvarslösa och arbetsovilliga.

För det första visar detta att  Socialdemokraterna inte har någon egen ideologi längre. De är numer lika borgerliga som Alliansen. Liksom de borgerliga utgår de från att människan av naturen är en egoistisk latmask som inte vill anstränga sig för någon annan människa med mindre än de tvingas till det. Detta var inte Socialdemokraternas människosyn tidigare. Då såg de människan som en social varelse som normalt ville arbeta för allas bästa och vara med och ta ansvar för samhället.

För det andra, denna socialdemokratiska kampanj kommer att hjälpa de borgerliga att indoktrinera svenska folket i just denna människosynen, att vi alla bara är egoistiska, arbetsskygga kreatur som måste piskas att arbeta (ja inte de rikaste förstås, som istället behöver morötter, gigantiska sådana). Det blir inte något bra samhälle för någon om man lyckas inbilla alla människor, eller de flesta, att det är på det sättet, och verkligt illa blir det om man lyckas få de flesta att bete sig i enlighet med denna föreställning.

Åsikten att människan i grunden inte är något annat än en egoistisk latmask som inte är beredd att göra något för någon annan, eller att avstå något för någon annan om han/hon inte tvingas till det, är dessutom felaktig. Vore det på det sättet hade vi ännu inte lämnat grottstadiet. Den mest grundläggande mänskliga egenskapen är viljan och förmågan att samarbeta. Det är den som fört utvecklingen framåt. Vi är helt enkelt en social djurart. Men, det går att med rätt mått och steg i samhällspolitiken tvinga oss att bete oss rent egoistiskt. Det tvingar man människor till om man organiserar fram ett samhälle där alla måste konkurrera med alla andra om allting för att klara sig och där en del människor är dömda att slås ut och/eller gå under. Gladiatorspelen är den bästa metaforen för detta samhälle: Endera måste du dö eller jag.” I ett sådant samhälle stannar utvecklingen av och det går sedan obönhörligt kräftgång i alla avseenden, socialt, vetenskapligt och teknologiskt.

Socialdemokraternas valstrategi osar alltså amerikanska spin-doktors, precis som de borgerligas. Inte underligt att det blir likadant i Sverige som i USA, att valkampanjerna numer är lika fördummade och fördummande här som där och har blivit alltmer av kopior av de amerikanska smutskampanjerna.

/Kerstin

Länkar:
1) Romney and Ryan: Nothing There. The Hollow Man and the Pathological Liar, Charles Larson, counterpunch.org 19/9 2012
1) The Fast Slide of Mitt Romney. The Art of Political Suicide, Binoy Kampmark, counterpunch.org 18/9 2012
– (S) vill satsa på privat arbetsförmedling 19/9 Svt 2012
”Reducera inte politiken till en affärsplan”, Ulf Bjereld, dagens arena 24/9 2012
”Politikens dubbelagenter hot mot demokratins kärna”, Daniel Suhonen och Felix Antman Debels, DN 2/10 3012 (Citat: Den brittiske sociologen Colin Crouch har satt fingret på det hot som dagens politiska ”dubbelagenter” utgör. I boken ”Postdemokrati” visar han hur dagens ideologiska ”möte i mitten” med S-affärsplaner och M-arbetarpartier tagit död på det som är kärnan i en verkligt livaktig demokrati – som arenan för politiska intressekonflikter. Postdemokratin behåller demokratins yttre drag men demokratins kärna förtvinar när de stora partierna är överens om allt utom vem som ska utföra själva ledarskapet.)

Politik/ekonomi19/09 02:46

Läser i Aftonbladet om Socialdemokraternas strategi inför nästa val och tror inte vad jag läser. De ska, påstås det i AB, klargöra för människorna att enskilda människor måste ta eget ansvar också, för att de får arbeten, och de tänker ”ställa krav” på medborgarna. De har nog, skriver man, varit lite för mesiga i det avseendet tidigare.

Kravretoriken har delvis redan sjösatts. Ett exempel är debattartikeln i DN i april där Stefan Löfven och Magdalena Andersson slog fast att S stundtals varit för dåliga på att betona människors eget ansvar för att göra sig anställningsbara.

– Ansvar och krav ska ­genomsyra hela vår politikutveckling, säger en S-källa.

Målgrupp för den hemliga­ kommunikationsplanen är de väljare som gick över till Moderaterna i de två senaste­ valen. ”Väljare som delar våra värderingar och röstade på oss 2002, men röstade på Moderaterna 2006 och 2010”, står det i planen. (AB 18/9 2012)

De tänker alltså göra om det en gång till, fortsätta med de borgerligas politik och fortsätta att hävda och uttrycka deras grymma människosyn. Därmed vet vi att Sossarna återigen, precis som de gjort tidigare gånger när de har kommit tillbaka i regeringsställning efter en period av borgerligt styre, bara fortsätter den borgerliga politiken.

Fattar de ledande inom partiet aldrig att när/om de röstas tillbaka så beror det på att väljarna inte vill ha mer av borgarnas politik? Vill de det så fortsätter de att rösta borgerligt och om Sossarna lovar samma politik, vad är det då för mening med att rösta på dem istället? Det faller tydligen inte ledarskiktet inom partiet in att många väljare är trötta på de borgerligas hjärtlösa politik.

Det verkar som om sodialdemokraternas ledarskikt umgås alldeles för mycket i Stockholms överklass och övre medelklass och inte har några kontakter med vanliga människor längre.

Lägg ner partiet. Det fyller ingen funktion längre, i alla fall inte för oss vanliga väljare. Varför ska vi rösta fram dem som bara vill få en chans att kvalificera sig för feta belöningar från kapitalet så att de kan köpa sig pampiga herrgårdar och lyfta fantasilöner resten av livet?

/Kerstin

PS kl 23.55:
Hittade nyss den här videon av en slump och tyckte att den passade bra här  :-)

Svenskakurs för Politiker (utlagd 15/11 2008)

Länkar:
(S) vill satsa på privat arbetsförmedling 19/9 Svt 2012
American Wipeout. Revolution From Above, Paul Craig Roberts, counterpunch.org 14-16/9 2012 (Den politik som även S kommer att fortsätta att föra i Sverige. Vi ligger bara lite efter USA)
Keep the American Flag at Half Staff. A Nation in Perpetual Mourning, John Stanton, counterpunch.org 18/9 2012
– ”Reducera inte politiken till en affärsplan”, Ulf Bjereld, dagens arena 24/9 2012

 

Historia&Ideologier/propaganda&Internationell politik18/09 04:11

Ett par filmer om varför USA förlorade kriget, den där förlusten som USA nu försöker ljuga bort (Filmerna är långa och den första är textad på en usel, dataöversatt svenska, så läs inte texten för den säger ibland det rakt motsatta mot vad den talande säger – när den inte är rena abrakadabran. Den kan vara löjligt rolig ibland emellertid.)

Det är en hemsk bild av Vietnamkriget som ges i båda filmerna där den första handlar om de övergripande strategin och taktiken medan den undre filmen handlar om soldaternas verklighet.

Man ansåg tydligen att ju fler fienden som dödades desto snabbare skulle man vinna kriget, varför man dödade allt som rörde sig och sen lade man till lite här och lite där, eftersom det handlade om att ”ha dödat” så många som möjligt. Sedan avancerade militärer på detta dödande. Ju fler dödade desto bättre militära ledare ansågs de vara.

Dessutom förklaras  i den första filmen hur man inte hade minsta insikt i kulturen i Vietnam och inte förstod något om landet.

Det finns också några hemska beskrivningar av våldtäkter, en f.d. soldat, en röst, berättar. Jodå, även hederliga, trevliga amerikanska pojkar våldtog kvinnor på det vidrigaste sätt. (1)

Vad gäller de dollar som kastades in i Vietnam, för att vinna vietnamesernas ”hearts and minds”  kan vi jämföra med situationen i Afghanistan just nu eller med Irak, där dollar för samma syfte försvinner som damm i vinden.

BBC How Vietnam Was Lost [6_6] HiQuality_(480p).flv Lost

Man förstår i alla fall, efter att ha sett den här filmen, varför amerikanerna numer inte ”do body counts” (likräkning). Dessutom förstår man varför amerikanerna är rädda för att förlora för många soldater. Det beror inte på att de bryr sig om sina egna soldater utan på att i värsta fall börjar soldaterna döda sin överordnade, som de tydligen gjorde i Vietnam ibland när de sändes ut på rena och meningslösa ”självmordsuppdrag”.

I filmen nedan, berättad från individernas perspektiv får vi veta mer om vad man utsatte vietnameserna för, där man inte gjorde någon skillnad mellan stridande och civila, gamlingar, kvinnor och barn. Männen som berättar här verifierar vad vi fått veta i filmen ovan om vad soldaterna råkade ut för. Jag kan dock inte säga att den ger någon förklaring till varför USA förlorade kriget, vilket den första filmen gör.

How Vietnam Was Lost (BBC War Documentary/utlagd 24/6 2012)

Ersatt med:Why America Lost the Vietnam War (Full Documentary)

Jag visste det mesta av detta förstås, eftersom Vietnamkriget var en så viktig och stor del av min ungdom, även om jag inte var med i någon organiserad proteströrelse. Men jag förstod plötsligt något, som jag borde ha förstått mycket tidigare, varför så många veteraner från USA:s krig fortsätter att försvara dessa krig, trots vad de varit med om och sett. Många av dem upplever att deras kamrater, de där som aldrig kom hem, skulle ha offrat sina liv alldeles i i onödan om de började tycka att kriget var meningslöst eller vansinnigt. En av de intervjuade uttrycker detta mycket känslosamt i slutet av filmen.

Men en del av veteranerna kommer ju ändå till insikt om att de har använts som kanonmat för den rika elitens intressen och blir arga på den stat som lurat dem och som dödat många av deras kamrater, som de som idag organiserar i rörelsen Veteraner mot krig och Veterans for peace. Kanske avgörs reaktionen av vad man har upplevt, kanske av personligheten.

Vi vet att soldaterna inte är trevligare i Irak eller i Afghanistan nu. Krig förråar människor och skadar de överlevande psykiskt för resten av deras liv. Det ser vi dessutom tydligt på de Vietnamveteraner som berättar i filmen ovan. Idag är det fler veteraner som tar livet av sig än som dör i krigen dessutom.

Så alltså: Sverige ut ur Afghanistan NU!

/Kerstin

Länkar:
1) Vietnam Veterans Against the War Statement by John Kerry to the Senate Committee of Foreign Relations, John Kerry, The Sixties Project 23/4 1971 (Citat som visar att USA inte förändrats sedan dess. Man kan jämföra detta med vad somliga soldater berättar och med vad vi fått veta från krigen i Irak och i Afghanistan(obs att detta sades 1971: We saw America lose her sense of morality as she accepted very coolly a My Lai and refused to give up the image of American soldiers who hand out chocolate bars and chewing gum. We learned the meaning of free fire zones, shooting anything that moves, and we watched while America placed a cheapness on the lives of orientals.)

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster