Nu har det gått ett par år snart sedan ”upproren” började i Libyen och i Syrien. Under hela denna tid har våra stora media, s.k. main stream media, stöttat och propagerat för upprorsmakarna. De har i stort sett bara intervjuat de s.k. rebellerna, de där som tog till vapen och började skjuta människor direkt. De har hela tiden låtsats som om dessa våldsmän har hela befolkningarna bakom sig, både i Libyen och nu i Syrien. Detta kan inte handla om naivitet eller okunskap. Det måste handla om medveten krigspropaganda och propaganda för nykolonialismen. I annat fall skulle de ju försöka att lyssna även till dem som inte är på våldsmännens, dvs de s.k. rebellernas eller oppositionens, sida. Journalister kan ju inte vara så urbota korkade att de tror att 100% av befolkningarna i Libyen och Syrien hyser precis samma åsikter om landets framtid. De måste ju vara medvetna om att det inte finns ett enda land i världen där 100% stödjer den sittande regimen, eller vill störta den och därmed borde de vara nyfikna på vilken grupp som har majoritet, de som stödjer våldsmännen/rebellerna eller de som stödjer sina regimer. De måste ju idag vara medvetena om hur det gick när USA försökte bomba Irak till demokrati, hur eländigt det är i Irak idag. De måste också vara medvetna om hur det ser ut i Libyen idag, demokratin är längre bort från folket där än det var före anfallet och bombandet av landet.

Övriga stora media  i Västvälden är också gravt vinklade för de imperialistiska makterna, USA, Israel, Nato/EU men i engelska stora media, även i ett och annat tyskt sådant, skymtar då och fram andra perspektiv, perspektiv som svenska media tiger som berget om. I alla fall dem jag tagit del av. Framför allt är det skandal att SR och Svt är totalt partiska för våldsmännen och därmed krigshetsande. Vi lyssnare och tittare betalar för dessa två media och har rätt att kräva åtminstone ett minimum av allsidig information. Det får vi inte från dem heller.

Alltså kan jag inte annat än dra slutsatsen att svenska journalister vill vara med och stötta USA:s/Natos nyimperialism och vill ha krig mot tredskande befolkningar i MÖ; Afrika och övriga Asien. I synnerhet som de inte skriver speciellt mycket om protesterna i Bahrain och i Saudiarabien, två redan lydiga USA-vasaller där regimerna slår ner protesterande och demonstrerande utan misskund. Diktatur eller demokrati, eller vilket annat politiskt system som helst – det struntar Västvärldens politiska och ekonomiska eliter i så länge de har kontrollen över staters naturresurser och bankväsenden.

Vill man höra vad motsidan har att säga i Libyen (där total rättslöshet råder och den USA-vänliga regimen (i praktiken tillsatt av USA,) inte har någon som helst kontroll över landet,(*) eller i Syrien, där Assads regim fortfarande sitter kvar, då får man gå till andra medier. Så kan man exempelvis läsa fyra vittnesmål från regimtrogna syrier här. Eller så kan man gå in på bloggenFörsvara Syrien”. Ett annat alternativ är att att läsa de intressanta och upplysande inläggen på ”Syrienbloggen i oroligheternas centrum”.

På bloggen Syrienblogg kan man hitta många viktiga länkar till internationella inlägg om kriget mot Syriens folk, alternativa och därmed balanserande sådana.

Vi får inte låta oss luras, varken av revolutionsromantiska vänstersekter eller av våra stora media. De lurar skjortan av oss och livet av miljoner människor i Afrika och Asien. Jag vägrar att tala för denna vidriga och nykoloniala politik. Hoppas att alltfler svenskar och invånare i USA och övriga Europa gör samma sak framöver.

/Kerstin

Tillägg 26/9 2012 kl 02.00:
Den här mannen, Ramsey Clark  (i svenska Wikipedia) (bl.a. justitieminister i USA 1967-69) har mycket att säga om tillståndet i världen som är värt att lyssna till:
Build up to WW3 – U.S.A is the Biggest THREAT to WORLD PEACE (outlaid 2/3 2012)

Det är de pensionerade politikerna som säger sanningen. De har inte längre något att förlora och kan kosta på sig ärlighet. Vi borde lyssna mer till dessa.

Se den här Vimeofilmen från protesterna mot Nato i Chicago i maj. Se amerikanska veteraner kasta sina krigsmedaljer i protetst mot USA:s krig runtom i världen. Må svenskar också börja bry sig om vad våra politiker låter svensk militär göra i våra namn:

SVERIGE UT UR AFGHANISTAN – NU!

SVERIGE UT UR NATOSAMARBETET – NU!

/Kerstin

Länkar:
*) Normalt brukar det internationella samfundet inte godkänna en regim förrän den har god kontroll över ett väl avgränsat och känt territorim. Vad gäller Libyen har man godkänt en regim som på sin höjd har kontroll över vissa små enklaver här och där.
Most Syrians back President Assad, but you’d never know from western media. Assad’s popularity, Arab League observers, US military involvement: all distorted in the west’s propaganda war,Jonathan Steele, The Guardian 17/1 2012