mars 2010


Politik/ekonomi31/03 02:37

Förbifart Stockholm ska byggas har man bestämt, trots att det är vanvett att satsa stort på biltrafiken idag, och det är bl.a. trängselskatten i Stockholm och vägtullar som ska betala projektet, trots att det utlovades att pengarna från den förra skulle gå till kollektivtrafiken. Men hållande av löften till vanligt folk är ju inte Alliansens starka sida precis – nåja, inte Socialdemokraternas heller om vi ska vara ärliga och de är ju med på byggandet av Förbifart Stockholm.

Bara de löften som ges till de rikaste håller man stenhårt.

Ska vi gissa att Alliansen kommer att se till att skriva kontrakt med projektörer och byggfirmor före september, kontrakt som spikar projektet så att det inte går att ändra på beslutet, på samma sätt som regeringen Bildt gjorde med den i grunden klantiga Arlandabanan. Som den förra borgerliga regeringen gjorde när den stal och delade ut löntagarfonderna till bl.a. forskare. Löntagarfonderna bestod av pengar som löntagarna hade avstått från i löneförhandlingar och som var tänkta att sättas in som stimulansåtgärder i sämre tider. Istället förskingrade regeringen Bildt fonderna och låste in dem i stiftelser så att staten och/eller löntagarna garanterat inte skulle ha en chans att ta tillbaka dem.

Regeringar har stulit en hel del från vanligt folk de senaste 20 åren, både S-regeringar och Borgerliga sådana, och rånandet av vanligt folk fortsätter.

/Kerstin

Rekommenderas idag:
- Lebensraum Sverige -Europa behöver råvaror, Nemokrati
- Alliansens bäst på ekonomi, Ekonomikommentarer
- Svenska tillväxtdyk, Ekonomikommentarer
- Medmänsklighet ett minne blott, Ett Hjärta Rött
- Fattigdom smittar, Storstad

Livsfrågor&Politik/ekonomi&Skola/utbildning27/03 02:29

Såg ett av programmen på Kunskapskanalen i kväll, om rehabilitering efter tortyr (1). Jag hade inte tänkt se något av avsnitten om tortyr eftersom jag oftast inte orkar se program om sådan, ja för det mesta klarar jag inte ens av att tala om tortyr. Kanske för att jag har sett några av dem, de där uppskattningsvis 300.000 tortyrskadade flyktingarna som vi har i Sverige.

De drabbas av både kroppsliga och psykiska problem och nästan alltid också av inlärningsproblem och koncentrationssvårigheter. Men det är inte bara tortyroffren själva som drabbas. Även deras familjer drabbas.

Och i Sverige hävdar vår regering, med flera, att flyktingarna inte vill lära sig svenska!

Ovanpå de nära nog outhärdliga psykiska problem som de flesta av de tortyrskadade är drabbade av, ska de nu straffas för sina tortyrskador genom att de inte kommer att få den där ”bonusen” (2) eftersom de inte lär sig svenska snabbt nog!

Den ofantliga okunskapen hos våra myndigheter och politiskt ansvariga gör mig så förtvivlad. Hetsen mot flyktingarna är numer förfärlig och de där heliga ”kraven” som vår skolminister hävdar att vi måste ställa på dem är så djupt omänskliga och så gränslöst grymma.

Ansvariga politiker är skyldiga att sätta sig in det de har att besluta om. Det gör de uppenbarligen inte, eller bryr de sig inte? Om jag vore religiös skulle jag kanske be Gud förlåta dem ”ty de veta icke vad de göra”. Nu är jag inte det, och vad jag säger istället kan inte uttalas högt. Men jag kan uttrycka min förtvivlan över att så många människor är så ofantligt tanklösa och/eller ibland så gränslöst onda?’

/Kerstin

Länkar:
1) Tortyr: Vägen tillbaka, Kunskapskanalen
2) Sfi-bonus – stimulans för nyanlända flyktingar att snabbare lära sig svenska, Regeringskansliet
3) Sfi-bonus ä kränkande och orättvist/oppositionen starkt kritisk, DN 12/4 2009

Rättsväsendet26/03 01:28

Några ord med anledning av diskussionerna på inläggen om Beatrice Asks uttalande om att man borde märka misstänkta sexbrottslingar.

En demokrati utmärks bl.a. av att det har ett rättssystem som vilar på vissa principer, som

1)   likhet inför lagen och

2)    att ingen ska dömas på blotta misstankar, att man är oskyldig tills dom fallit, samt

3)    att de misstänkta har rätten och möjligheten att försvara sig inför en rättrådig domstol.

Det var alltså den mycket viktiga principen, om att man är oskyldig tills man i domstol förklarats skyldig, som Beatrice Ask inte förstod att hon som justitieminister var skyldig att hävda och hålla på. Detta är, som jag skrivit nedan, anmärkningsvärt.

Men sedan:

Rättssystemet måste skiljas från de lagar som gäller och som ska följas av medborgarna i ett land. Länder kan ha tämligen olika lagar men ändå vara rättsstater därför att de hävdar de här principerna, för hur de lagar de har, ska upprätthållas.

Rättssystemet och de lagar som detta dömer utifrån måste också skiljas från de värderingar som människor har. Beatrice Asks värderingar, om hon är feminist eller antifeminist, liberal eller konservativ, tycker om jazz eller föredrar klassisk musik har ingenting med staten Sveriges rättsprinciper att göra. Vilken åsikt hon än har i de här frågorna får de inte, och behöver de inte påverka hennes inställning i frågan om hur misstänkta ska behandlas, såvida hon inte vill avskaffa rättsstaten (även i teorin).

Den som anser att vissa personer behöver eller ska man inte behandla i enlighet med de här rättsprinciperna uttrycker, medvetet eller av oförstånd, åsikten att Sverige inte ska vara en rättsstat. Avskaffar man de här rättsprinciperna, eller talar man för ett sådant avskaffande då talar man dessutom samtidigt för ett avskaffande av demokratin eftersom en demokrati ska hävda dessa principer för att just kunna kallas demokrati.

Än mindre har Beatrice Asks åsikt i den här saken något att göra med om någon politiker i ett annat parti har begått något lagbrott och den har heller inte något att göra med min (bloggarens) inställning till feminism, inställning till de politiska partierna eller till denne andre politiker som begått ett brott. Asks inställning i frågan om den rättsprincip vi diskuterar här kan inte ursäktas med att jag/bloggaren kanske skulle ha varit vänsteraktivist 1968 (vilket jag inte var), och hennes uttalande kan inte accepteras av den orsaken. Det är lika otäckt att tala för åsidosättande av dessa rättsprinciper vad jag än kan tycka eller tänka i någon annan fråga eller kan tänkas ha gjort i min ungdom och vad en annan politiker än kan ha tänkt, tyckt eller gjort.

Man kan heller inte, utan att börja tubba en hel del på rättsstatens grundläggande principer, hävda att radikalfeminism är lika illa som avskaffandet av de diskuterade rättsprinciperna, eller ruskigare.

Principen om likhet inför lagen ska inte blandas samman med jämlikhet, varmed brukar avses något slags rättvisa vad gäller möjligheten att få ta del av de resurser ett samhälle förfogar över. Den har heller inte något att göra med jämställdhet mellan könen. I fallen med jämlikhet och jämställdhet kan man ha olika åsikter och förespråka olika lagstiftning utan att för den skulle vilja åsidosätta principen om likhet inför lagen eller principen om att ingen ska anses skyldig förrän dom har fallit efter ett domstolsförfarande där den anklagade haft en chans att försvara sig. En feminist som föreslår en extra mansskatt må anses ha kommit med ett konstigt, tokigt eller icke acceptabelt förslag, men detta är ändå inte lika illa som att föreslå att en av de viktigaste rätts- och demokratiprinciperna bör sättas ur spel och det gör inte Asks förslag mer acceptabelt.

Detta om principerna för rättsstaten, som måste hävdas av varje regering i en demokrati. Praktiken är sedan, som så ofta, en helt annan femma. Men den är inte ämnet för den här bloggposten.

/Kerstin

Länkar:
- Beatrice Ask och rättssäkerheten, Motvallsbloggen 2o/3 2010
- Beatrice Ask ångrar sig, men till vad nytta? Motvallsbloggen 24/3 2010

Ej kategoriserad25/03 19:03

Här accepteras inte kommentarer som:

- inte följer regler för anständigt språkbruk , omtalar medmänniskor med nedsättande ord som “idiot”, “dårfink”, “dårar” etc. eller som på annat sätt innehåller fula eller illvilliga personangrepp. Det är dok tillåtet med normal ironi och statir samt saklig kritik av offentliga personer.

- innehåller uttalanden som strider mot lagen, ex. hets mot folkgrupp, som är rasistiska eller som är allmänt invandrarfientliga.

- inte håller accepterat hövlig ton

- innehåller mer än två länkar eller länkar till sidor där man bryter mot lagen eller som innehåller öppet eller förtäckt invandrarfientligt material.

- inte har med inlägget att göra

- inte är annat än återkommande långa inlägg, som uppenbart är del av en egen kampanj, som bör föras på annan sida eller på en egen blogg

- upprepar samma sak/fråga/anklagelse mot mig, trots att kommentaren, frågan eller anklagelsen redan är besvarad i kommentardelen på tråden.

- inte har en fungerande e-postadress

- som kallar sig ”Anonym”. På de här bloggen skriver man under med en egen pseudonym så att man kan skiljas från andra som kommenterar under pseudonym.

Vill också tillägga att det är jag som redigerar bloggen och att det inte ingår i de mänskliga rättigheterna att få kommentera på denna blogg eller att få bestämma vilken inriktning en diskussion i kommentarfältet ska ha.

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi25/03 03:31

I Counterpunch läser jag en artikel av Paul Craig Roberts (1) som precis lika gärna kunde handla om Sverige, som ju numer bara är en av alla dessa USA-dominerade vasaller/ekonomier. (2)

Rekommenderas alltså: The Truth Has Fallen and Taken Liberty With It

Roberts talar om hur man numer  inte bara struntar i sanningen utan nogsamt döljer den genom att den i stort sett förbjuds i media, samt om hur Penningen köper de nyheter och de verklighetsförvanskningar den vill ha idag.

Jag formulerade samma idé, som Roberts är inne på i sin artikel, på det här sättet för omkring 10 år sedan:

Om vi förnekar att det alls finns några objektiva sanningar, sådana som är oberoende av oss själva och av våra önskemål, eller av våra önskedrömmar, då gör vi sanningen totalt relativ och då sätter vi sanningen i svärdseggen. Jag tror inte att den sitter där även om fascister och nazister försökt hävda detta.

Det hjälper nämligen inte om en diktator slår ihjäl mig därför att jag hävdar att han inte kan flyga genom att flaxa med armarna, och att min mördare därmed visar sig vara fysiskt starkare än jag, han kommer inte att kunna flyga genom att flaxa med armarna i alla fall. Det bästa diktatorn, kan uppnå med sitt agerande är att få andra att mot bättre vetande hålla med honom i hans tro på sin förmåga att kunna flyga. Det bästa som kan hända dem som säger sig tro på honom, är att han försöker demonstrera sin färdighet i det här avseendet – från ett flygplan till exempel och utan fallskärm!

Dessvärre brukar diktatorer inte bry sig om att bevisa att de har rätt genom att göra empiriska test. De brukar istället hävda, direkt eller indirekt, att sanningen är relativ den som bestämmer och därför behövs inga belägg. Ibland hävdar eller anser de bara att empiriska test inte behövs eftersom ingenting ändå kan bevisas.

Så fort vi slutar att tillskriva empirin något värde hamnar vi alltså i ett moras av dumhet och irrationalism. Detta moras öppnar för vilka vansinnigheter och vilket godtycke som helst, något de flesta av oss förlorar på. Vinner gör bara den eller de som kan eller får svinga svärden. (3)

Idag är det ekonomer och bankfolk som får svinga svärden medan politiker och media lyder.
/Kerstin

Länkar:
1)  The Truth Has Fallen and Taken Liberty with It, PC Roberts, Counterpunch.
2) How Washington Murdered Privacy at Home and Abroad, P C Roberts, Counterpunch
3) Biologismen och vad vetenskapen kan säga oss, K. Berminge 2002

Politik/ekonomi&Rättsväsendet24/03 16:55

Beatrice Ask ångrar att hon ”uttryckte sig så klumpigt”, hör jag på Ekot just nu. Men vad hjälper det? Hon har ändå redan avslöjat sin totala juridiska inkompetens och hon blir inte mer kompetent för att hon ångrar att hon avslöjade den saken.

Människan bör alltså avgå som justitieminister – med det snaraste, eller vågar vi hoppas att den ”förtroendeinjagande” Fredrik Reinfeldt inser att han bör avskeda henne.

Politik/ekonomi&Rättsväsendet20/03 14:59

Nu, läser jag på Alliansfritt Sverige (1), att justitiminister Beatrice Ask föreslår att sexbrottsmisstänkta ska hängas ut, att omgivningen måste få veta vad de håller på med. Det skulle säkert vara bättre än fängelse, menar hon.(2)

Det är anmärkningsvärt att en justitieminister inte känner till grundläggande principer för en rättsstat, nämligen att ingen ska dömas eller ”hängas ut” förrän han/hon befunnits skyldig till ett brott i domstol.

Att hänga ut misstänkta brukar kallas för mob justice. Det är sådant som diktaturstater sysslar med –  ibland, och att en justitieminister i Sverige föreslår något sådant är mycket anmärkningsvärt.

Beatrice Ask satt förresten i den förra borgerliga regeringen, den som Carl Bildt hävdade var Sveriges mest kompetenta regering någonsin. Undrar om hon var mer kompetent då?

Vi har alltså en regering med en statsminister som anser att han inte behöver bry sig om vad riksdagen beslutar och med en justitieminister som förordar mob justice.

/Kerstin

PS: Visst ja, så har vi ju en annan minister som föreslog att lärare skulle fungera som angivare. Angiveriet var vanligt i forna Sovjet och i DDR m.fl diktaturer. Alliansregeringen verkar inte ha ett överdrivet demokratiskt sinnelag alltså.

Länkar:
1) Justititeministern vill ha straff för icke dömda, Alliansfritt Sverige
2) Justitieministern vill hänga ut sexbrottslingar, Aftonbladet video
- Familjen ska få veta vad man håller på med, B. Ask, AB

Politik/ekonomi20/03 02:23

Oavsett att jag anser att omröstningen om massakern på armenier m.fl. för 100 år sedan var en korkad sådan och att den aldrig borde ha ägt rum, så har ju Johan Ehrenberg helt rätt när han ställer frågan hur en statsminister kan strunta i vad riksdagen beslutar.

Riksdagen är som bekant högsta beslutande organ i Sverige och en statsminister som inte bryr sig om vad riksdagen beslutar tar sig diktatoriska befogenheter och bryter, vad jag förstår, mot Sveriges grundlag.

Sedan har vi ju sedan länge misstänkt att Moderaterna inte är så mycket för det där med demokrati, så förvånad kan jag kanske inte säga att jag är trots att Reinfeldts egenmäktiga förfarande är något i grunden oerhört.

/Kerstin

Länk:

- Ska vi avskaffa riksdagen, Johan Ehrenberg, ETC

Politik/ekonomi19/03 01:22

Nu när man börjar se slutet på de här fyra åren med bäverregeringen (bävrar är som bekant de där jättegnagarna som förstör hela skogar och ställer till förfärlig oreda) Alliansen börjar närma sig slutet, och många av oss hoppas på en annan regering kan det ju börja bli dags att utvärdera de här fyra åren.

Före valet 2006 skrev jag en bloggpost om boken Åtta år med Reinfeldt. Vad varje väljare bör veta om högeralliansens politik (av Christer Persson, Stefan Carlén och Daniel Suhonen). Tänkte att jag skulle reprisera inlägget här, så att vi kan jämföra deras förutsägelser med vad som faktiskt har hänt:

Skrivert på Motvallsbloggen 20/8 2006

Åtta år med Reinfeldt och en fasansfull framtid

Nej, boken som jag har läst heter inte så. Den har titeln Åtta år med Reinfeldt. Vad varje väljare bör veta om högeralliansens politik (av Christer Persson, Stefan Carlén, Daniel Suhonen)

Har just läst denna lilla skrift från Ordfront, om högeralliansens verkliga målsättning, vad deras förslag är ämnade att leda till och om hur man försåtligt, och med de små stegens politik, ska lura svenska folket in i det totala systemskiftet, skiftet som kommer att ta oss 100 år tillbaka i tiden.

1: Lova sänkta skatter för alla (fast mest för rikaste). Det ger röster i valet och även i nästa val.

2: Sänk alla ersättningar från socialförsäkringarna, A-kassa, sjukersättning, sjukpensioner etc. Det ger sämre ekonomisk trygghet och leder till att de bättre ställda skaffar sig kompletterande privata försäkringar.

3: Sänk ersättningarna ännu mer så kommer medelklassen att skaffa sig dyrare privata försäkringar. Till slut vill medelklassen inte vara med och betala för de allmänna socialförsäkringarna, som de anser sig inte har någon nytta av. Då får man fler röster på att sänka skatterna ännu mer och måste sänka ersättningarna från de allmänna socialförsäkringarna ännu mer, varvid de fattiga och sjuka förlorar all ekonomisk trygghet och kan tvingas arbeta åt de rika för en spottstyver och dessutom med dubbla jobb för att alls kunna överleva (som i USA, som är modell- och idealland för högern).

4: Höj kostnaderna, på olika sätt, för att vara med i facken. Då kommer dessa att förlora attraktionskraft och fackens makt bryts (vilket även sänkt A-kasseersättning bidrar till), vilket ger större möjligheter att pressa löner och strunta i de anställdas trygghet.

5: Sälj ut kommunala fastigheter och det blir svårare och för dyrt för de fattigare/sjuka/arbetslösa, att få tak över huvudena.

Bara ett lite smakprov, i starkt sammandrag, av vad man kan få reda på genom att läsa den här lilla skriften. Ingen, som inte redan är väl insatt i politiken, borde rösta i höstens val utan att ha gjort det.

Slutligen, även de flesta av oss som inte har stora förmögenheter kan när som helst bli sjuka, invalidiserade eller drabbas hårt av arbetslöshet och vi blir alla gamla, om vi inte dör unga – de allra flesta av oss förlorar alltså stort på alliansens politik, hur lockande det än kan te sig med några hundra mindre i skatt varje månad just nu, det lockbete som ska dölja vad det faktiskt handlar om.

***********

Det var inte många bokstäver fel där. Författarna förutsade nästan exakt vad som skulle komma att hända, fast, som de själva säger idag, det blev mycket värre än de trodde att det skulle bli. Nu har de dessutom gett ut en bok där de diskuterar vad Alliansen gjort under de gångna åren. Bokslut Reinfeldt (vilket vi innerligt hoppas att det blir). Den ska jag givetvis köpa, i synnerhet som den är billig.

Maken till okunnig och lögnaktig regering har jag aldrig sett i mitt liv, och jag har varit tämligen kritisk till många av våra regeringar, alla egentligen, åtminstone vad gäller några frågor. Men den här tar priset.

Jag har aldrig känt något verkligt klasshat men med den här regeringen börjar jag förstå vad sådan innebär.

/Kerstin

Länkar:
- Alliansens 1 230 dagar, Ehrenbergs sida
- Bokslut Reinfeldt, ad libris


Ej kategoriserad16/03 23:01

Det här är mitt förslag till ny logo för Alliansen.

bild

Mer passande färg och mycket lättare att komma ihåg.

Eller möjligen så här:

bild

Men inte lika tydlig och därför svårare att minnas.

/Kerstin

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster