Nu, läser jag på Alliansfritt Sverige (1), att justitiminister Beatrice Ask föreslår att sexbrottsmisstänkta ska hängas ut, att omgivningen måste få veta vad de håller på med. Det skulle säkert vara bättre än fängelse, menar hon.(2)

Det är anmärkningsvärt att en justitieminister inte känner till grundläggande principer för en rättsstat, nämligen att ingen ska dömas eller ”hängas ut” förrän han/hon befunnits skyldig till ett brott i domstol.

Att hänga ut misstänkta brukar kallas för mob justice. Det är sådant som diktaturstater sysslar med –  ibland, och att en justitieminister i Sverige föreslår något sådant är mycket anmärkningsvärt.

Beatrice Ask satt förresten i den förra borgerliga regeringen, den som Carl Bildt hävdade var Sveriges mest kompetenta regering någonsin. Undrar om hon var mer kompetent då?

Vi har alltså en regering med en statsminister som anser att han inte behöver bry sig om vad riksdagen beslutar och med en justitieminister som förordar mob justice.

/Kerstin

PS: Visst ja, så har vi ju en annan minister som föreslog att lärare skulle fungera som angivare. Angiveriet var vanligt i forna Sovjet och i DDR m.fl diktaturer. Alliansregeringen verkar inte ha ett överdrivet demokratiskt sinnelag alltså.

Länkar:
1) Justititeministern vill ha straff för icke dömda, Alliansfritt Sverige
2) Justitieministern vill hänga ut sexbrottslingar, Aftonbladet video
- Familjen ska få veta vad man håller på med, B. Ask, AB