februari 2011


Fackföreningar/företag&Ideologier/propaganda28/02 00:47

Nu har vi ju lagar i Sverige som förbjuder budgetunderskott (en idioti i sig) så idag kan inte våra svenska politiker skära i välfärden med budgetunderskottet som ursäkt, som man gjorde tidigare. Idag är det istället ”statsskulden” som hotar att undergräva nationens ekonomi, och som måste betalas för att vi inte ska råka illa ut i framtiden, ja så alla dessa gamlingar förstås, som aldrig vill dö och som kostar alldeles för mycket – fast å andra sidan går det kanon för Sverige  och det gjorde det ju för Island, Irland, Lettland och Spanien också – tills de här länderna plötsligt och helt oväntat kraschade. Så Borgs försäkringar om hur bra det går för Sverige verkar snarare illavarslande än betryggande. Vi får väl se hur det går framöver.

Hur som helst, här är en lärorik lektion om det budgetunderskott som fått Wisconsins konservative guvernör Scott Walker att vilja skära ner de offentliganställdas löner, sparka ett antal av dem och att förbjuda dem att förhandla om sina löner och att ingå kollektivavtal, vilket lett till massprotester, stora demonstrationer, som dessutom sprider sig i USA.

Se filmen, den är inte bara lärorik, den är kort och dessutom rolig. :-)

A simple solution to the budget crisis in Wisconsin

Och här kan man läsa lite om vad Robert Reich säger om nedskärningar och om hur fördelningen av landets resurser slår ekonomiskt.

/Kerstin

Länkar:
- Dick Durbin At Pro-Union Rally In Chicago: Walker Trying To ’Destroy A Basic American Right’ (VIDEO), Huff.Post
- Scott Walker Gets Punked By Journalist Pretending To Be David Koch, Huff.Post
– Konflikten i Wisconsin, Bengtssonz

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi27/02 03:20

Det talas mycket om Olof Palme just nu, och givetvis därför att det är 25 år sedan han mördades. Borgerliga media och författare försöker överträffa varandra vad gäller att förminska honom och ibland också att förtala honom och inom socialdemokratin vill man inte heller riktigt veta av honom idag. Den politik han förde passar inte dagens situation, säger man. Det där med höger och vänster i politiken är förlegat, säger man, hans socialism var förtryckande påstår man. På alla områden skrivs vår moderna historia om idag och det är en borgerlig världsbild som vi ska göra till vår. Mångårig propaganda i borgerliga media har lyckats förfärande väl. Det förtryckande Sossesverige alltfler inbillar sig att vi levde i en gång har jag aldrig levt i, dock kan jag förstå att rikt folk tyckte det, för det är ju ofta så att ”mycket vill ha mer”.

Jag kunde visserligen vara tvärarg på Palme då och då och anser väl inte heller att han alltid levde upp till sin retorik, men när jag, på Ingemars blogg, finner ett par exempel på hur han talade, som är mycket bra, kan jag inte låta bli att ta in dem även på den här bloggen, för det Palme säger i dessa citat är inte bara vacker retorik, det avslöjar en klar insikt om vad borgerligheten ville åstadkomma och dessutom utgör de en nära nog exakt och tragisk profetia:

”Ambitionerna hos de nu tongivande kretsarna inom SAF sträcker sig mycket längre än till att hävda arbetsgivarnas intressen i samhället som helhet. De eftersträvar en systemförändring som för oss långt bort från den svenska blandekonomin och från det svenska välfärdssamhället. Det frisläppande av marknadskrafterna, den nedskärning av den offentliga sektorn, den ökning av inkomstklyftorna, den försvagning av den offentliga sektorn, den försvagning av de fackliga organisationernas ställning som de, enligt sina programskrifter, säger sig företräda, går icke att förena med den svenska modellen, den svenska blandekonomin och välfärdssamhället som vi känner det.” (se PS Palme själv Texter i urval Tidens förlag 1996 sid 156)

Detta var en Palme som stolt deklarerade att han var demokratisk socialist, till skillnad från Göran Persson som inte ville kännas vid en sådan benämning på sig själv utan föredrog att kalla sig ”social demokrat” (varvid jag undrade vem som ville kalla sig en ”asocial demokrat” eller ”social icke-demokrat”?).

Vidare hävdade Olof Palme att:

”Vi avvisar en konservativ, för att inte säga reaktionär ideologi som hänvisar människan att ensam kämpa med marknadskrafterna, att ensam söka bemästra de sociala konsekvenserna av teknikens utveckling, att hoppas att det ändå finns en plats i arbetslivet och i samhället när de drabbas av sjukdom eller arbetslöshet. Ty detta är den kalla verkligheten bakom det dunkla talet om friheten förkvävs i ett samhälle där människorna tar ett ansvar för varandra. Denna konservatism skulle innebära att människorna förskansar sig bakom en egen vall till skydd för sig själva och sina närmaste. Det skulle bli ett slutet och kallt samhälle, präglat av konkurrens och materialism. Spelrummet skulle öka för dem som har makt och ekonomiska resurser. För oss är solidaritet en väg att frigöra människans handlingskraft och skaparvilja. Därför vill vi satsa på gemenskap i samhället och solidaritet mellan alla medborgare. Herr talman, vi bör inte enbart ställa frågan: Vad kan jag göra för mig själv. Vi bör ställa frågan: Vad kan vi göra för varandra.” (se Peter Antman & Pierre Schori ”Olof Palme den gränslöse reformisten”, Tidens förlag 1996 sid 93)

Vem kan idag säga att han hade fel? Ja bortsett från Reinfeldt förstås som envisas med att vi inte sett några ökande klasskillnader sedan Alliansen tog över. Vem vill dessutom, efter att ha läst citatet ovan, på allvar hävda att ”De Nya Moderaterna” är nya? De är i varje fall inte nyare än att Olof Palme redan för mer än 30 år sedan talade om vilket samhälle de ville skapa om de kom till makten. Nu har de skapat detta samhälle och värre lär det bli de kommande åren, om de får som de vill. Dessvärre har ju Göran Persson hjälpt till en hel del också.

Mitt minne av tillsättningen av den socialdemokratiska regeringen 1982
När Socialdemokraterna kom tillbaka i regerinsställning efter valet 1982 och hans regering meddelades på nyheterna på radion satt jag i vår vardagsrumssoffa och lyssnade med stigande förfäran på de namn som rabblades upp. Det var idel nollor, förutom ett namn, Kjell-Olof Feldts.

Jag ansåg då, och alltfort att Kjell-Olof Feldt inte var/är socialdemokrat och hade åtskilliga gånger ställt mig frågan om han inte nästlade sig in i partiet för att den vägen försöka få igenom en borgerlig politik, eftersom det, då han gick med i partiet, inte fanns någon annan möjlighet att göra politisk karriär och komma sig upp till en maktposition.

Jag stirrade alltså på min man, som satt vid matsalsbordet, och utbrast förskräckt:

– Tänk om Palme dör, då blir det Feldt som tar över rodret i partiet. Det vore hemskt.

Och precis detta hände några år senare. Ett år efter Palmes tragiska bortgång stod det klart för de politiskt intresserade i landet att Socialdemokraterna hade slagit in på den nyliberala vägen. Kursändringen kuppades igenom av Kjell-Olof Feldt och Erik Åsbrink bl.a. och utan att riksdagen förstod vad den beslutade om.

Jag blev, till min stora sorg ruskigt sannspådd alltså. Det finns situationer när man önskar att man inte blir det. Det här var en sådan situation. Precis som jag inför årets val spådde, men ville ha fel, att SD skulle komma in i riksdagen på grund av utvecklingen i Sverige och vad många väljare anser vara brist på politiska alternativ. Vi såg samma sak då Ny Demokrati kom in i riksdagen 1991 då många väljare var förbittrade på omsvängningen inom S.

Så jag upprepar min spådom från tidigare bloggposter, att om Socialdemokraterna nu väljer en partiledare som fortsätter på samma väg som man gått sedan 1990, då kommer SD att växa till ordentligt vid nästa val. Att föra samma politik som de borgerliga, eller nästan samma politik, är nämligen inte vägen att förhindra den saken utan vägen att gynna SD.

/Kerstin

Länkar:
- Olof Palme, 25 år senare, Ingemars nya blogg
Hur S bäddade för nedmonteringen av välfärden och började gräva partiets grav, Motvallsbloggen 20/1 2011,
- Vad skulle Palme ha sagt idag? Björn Elmbrandt, Dagens Arena

Rekommenderas:
– Borg och Reinfeldt arkitekterna bakom systemskiftet, Ett Hjärta Rött

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi26/02 19:16

Det räcker inte att ett land har allmän och lika rösträtt för att det ska anses fungera demokratiskt. Det krävs lite mer än så, som att det finns flera partier att välja mellan samt att dessa partier inte har samma eller nästan samma mål. Att få välja mellan två likadana partier, eller partigrupperingar, är ju knappast vad de flesta anser utgör urtypen för demokratin. Vem tycker att valet mellan en svart ylletröja med v-ringning och en svart ylltröja med v-ringning, från samma fabrik och av exakt samma modell och material samt samma storlek, är ett fritt val av tröja?

Egentligen är demokratin den politiska formen för liberalism, där idealet föreskriver att kunden är fullständigt informerad. Är man inte det så kan man inte välja det man skulle anse vara det bästa alternativet. Alltså krävs också en tämligen välinformerad väljarkår för att demokratin ska fungera. Det kan man inte säga att man har när stora delar av väljarkåren inte känner till hur samhället fungerar, inte vet vilka politiska beslut som fattas och därmed ännu mindre förstår eller inser konsekvenserna av den politik som förs.

Det krävs alltså också media som har som målsättning att informera väljarna, medborgarna, om vad som sker i samhället och som försöker göra detta så klart och tydligt som möjligt. Det kan vi inte säga att vi har idag. Media är genuint borgerliga De tiger tämligen väl, om inte fullständigt, om vad som faktiskt sker, om vilka beslut som tas i riksdagen idag. Istället för sådan information har vi de senaste 20 åren sett en tilltagande tendens att riksdagen fattar beslut i hemlighet, så att svenska folket inte ska kunna protestera eller kritisera vad politikerna gör. I sådana fall går media hand i hand med politikerna/makthavarna. Så är det exempelvis inte många som vet att vi just har ändrat grundlagen och i stort sett tagit ifrån det svenska folket den politiska makten över Sverige.

Grundlagsändringar sker med två riksdagsbeslut, med mellanliggande val. Tanken med denna regel är att svenska folket ska ha en chans att i val säga vad det anser om ändringen. Men det säger sig ju självt att om väljarna inte vet om att riksdagen är på gång att ändra grundlagen, då kan de inte säga sin mening om saken. Orsaken till att det kan gå till som det gjorde i den här grundslagsändringen (men även i flera av de tidigare grundlagsändringarna) är förstås att de politiska partierna i riksdagen är helt överens och då anser de tydligen inte att svenska folket har med saken att göra.

För att en demokrati ska fungera som just demokrati måste man alltså också ha hederliga politiker, som i alla fall försöker leva upp till grundlagens intentioner, försöker hålla demokratin levande. Det har vi inte haft de senaste 30 åren. Istället har riksdagens partier gång på gång gått bakom ryggen på väljarna, som vid grundlagsändringarna och vid omläggningen av pensionssystemet exempelvis, och det kan inte kallas hederligt. Det kan inte betraktas som demokratiskt agerande från deras sida. Tvärtom är det tecken på missbruk av grundlag och maktpositioner, och därmed av väljarnas förtroende.  Det är ett undergrävande av demokratin.

Man kan inte kräva fullständigt informerade väljare eftersom det alltid finns människor som är helt ointresserade, men politiker och media kan och bör i alla fall försöka att informera så klart och tydligt som möjligt om vad politikerna gör och planerar och att inte förtiga konsekvenserna av dessa beslut, som sker i alltför hög grad numer. Alla ska ha en möjlighet att informera sig och utan alltför stora ansträngningar, om hur riksdagen ändrar våra lagar.

Demokrati är inte något man har eller inte har. De demokratiska systemen kan variera och de kan vara mer eller mindre demokratiska i de avseenden jag tar upp ovan. Frågan är när vår svenska demokrati går över den gräns bortom vilken den inte är demokrati längre? Har vi inte redan överträtt den så är vi i alla fall snubblande nära denna gräns.

/Kerstin

Länkar:
- Vad gör facket i frågan om FAS3? …och vad vet folk om saken egentligen! Nyabritas
- Landsfadern som går hand i hand med folket, vars förtroende han bär, har alldeles rätt! Det sovande folket
– Varför backar S? Del IV – eller: Hur Socialdemokraterna konspirerar mot svenska folket, Motvallsbloggen 20/1 2011

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi23/02 19:53

Protesterna i Wisconsin, mot försöken att inskränka fackens rättigheter, sprider sig i USA. Här sympatistrejkar människor i New York.

Även i USA har människor matats med floskler om att vi lever i en helt ny värld nu, en helt ny ekonomi – och trott på lögnerna precis som vi här i Sverige. Överallt i västvärlden pumpas samma propaganda ut, om att ”vi numer inte har råd med……”. Flosklerna stämmer inte i USA och de stämmer inte härhemma heller.

Hur det har sett ut och ser ut i USA nu,  i ekonomiskt hänseende, kan man läsa om här. Det är likadant i Sverige, fast jag just nu inte har de exakta siffrorna för vår del.

Hur eliternas megaljugande började i Sverige, ungefär samtidigt som de började ljuga i USA, kan man läsa om här.

Det är faktiskt otroligt att man kan lura en hel värld på det här sättet. Men behärskar man bara de stora medierna så går det bra. Det insåg och nyttjade redan Göbbels, troligen den första regeringsanställde propagandisten i historien. Sedan dess har propagandisterna i Väst lärt sig att de inte ens behöver avrätta folk med avvikande åsikter, som både Hitler och Stalin gjorde, och som andra mindre kunniga diktatorer har gjort, för i en demokrati räcker det om majoriteten luras. De insiktsfulla minoriteterna kan sedan inte åstadkomma så mycket.

Hur som helst så börjar många vakna nu och inse vad som händer, i alla fall i andra länder och till och med i USA. Det inger visst hopp.

/Kerstin

Länkar:
- Why Americans Need Unions Now More Than Ever, Robert Creamer, Huff.Post
- Grassmanaffären
- Open Class Struggle in Wisconsin, John Reimann, Daily Censored
- Koch Brothers: Clear Right-wing Strategy to go After Labor Unions in the United States, Danny Weil, Daily Censored
- Scott Walker Gets Punked By Journalist Pretending To Be David Koch, Huff-Post
- Greece: General strike turns ugly as corporatists force austerity on the backs of workers, Danny Weil, Daily Censored
- Mer om klyftorna och finanskrisen, Ekonomikommentarer

Rekommenderad läsning:
- Bidragspartiet M och den lilla knähunde, Ett Hjärta Rött
- En socialistisk strategi för Sverige 2011, Jonas Sjöstedt

Massmedia&Politik/ekonomi&Skola/utbildning20/02 02:15

Det händer mycket ute i världen just nu, och man borde kanske glädja sig, men jag lärde mig redan på sjuttiotalet att inte dra några som helst slutsatser utifrån vad media rapporterade när det hände spektakulära saker ute i världen, för ofta nog hände i själva verket något helt annat än man kunde tro när man litade på journalisterna. Jag avstår alltså från att kommentera allt det som händer i Arabvärlden just nu och nöjer mig tills vidare med att hoppas att det kommer något gott ut av det. Sedan drar jag mina slutsatser dels utifrån hur det gått, dels utifrån vad som framkommer senare om vad som sker bakom kulisserna.

Så här ska jag istället skriva några rader om TV-programmet Klass 9A, som jag sett de första avsnitten av och som man kör trailers för flera gånger varje kväll.

Om programmet Klass 9A tycker jag inte.
Jag tycker till och med att det är förskräckligt och TV borde skämmas för att sända en sådan produkt. Som alltid handlar det om klippning, som ofta görs mer för dramatikens skull än för informationens. Men vad som sägs, som när läraren Stavros Louca säger att lärarna är så fruktansvärt dåliga, det har ju sagts och det borde aldrig ha sänts i TV, inte ens för att det är spektakulärt och gör ”bra TV”. Om människor visste eller förstod hur journalister alltid utnyttjar sina offer, och konsekvenserna av detta, skulle ingen enda människa ställa upp på sådana här spektakel.

Inser TV-folk vad man gör? Att man utsätter ett antal lärare för något alldeles förfärligt och att många lärare blir helt knäckta av att få höra vad ”superlärarna” säger om dem. Det skulle förvåna mig om de här lärarna, som har ställt upp här, inte känner sig helt under isen efter att de har sett programmen. Knäckta lärare blir inte bättre lärare. De blir sämre sådana om de ens orkar fortsätta. Det skulle inte jag ha gjort om jag hade utsatts för vad de här lärarna får utstå just nu. Det är inte bara elever som behöver uppmuntran, det behöver lärare också. Det kan ju hända att det blir bra till slut (det återstår att se), men under tiden har i så fall flera lärare ändå utpekats på ett mycket fult sätt inför hela svenska folket.

För det första: Vi ska nog akta oss för att ta för givet att lärarna är så där dåliga som de framstår i TV-programmet. Det är nämligen så att en bra lärare måste ha två ting, självförtroende och engagemang. Självförtroende som lärare får man inte om man får höra att man är en fantastiskt dålig sådan, och definitivt inte om hela Sverige får veta det.

För det andra: Självförtroendet sjunker alltid när man ska utföra något under överinseende av någon som kan saken mycket bättre, eller som man tror kan den bättre. När man vet att allt man gör skärskådas och kommer att kommenteras, då krymper man som människa, då åker självförtroendet ofta ner ganska många pinnhål (utom för psykopater). När detta händer då blir man direkt en sämre lärare. Man tappar initiativet, man blir tveksam och vet inte riktigt vad man ska göra. Tappar man initiativet då känner eleverna detta direkt och är det en stökig klass då tar den sina chanser.

För det tredje: Det handlar även denna gång om att lägga skulden på människor, lärarna, som nog aldrig fått en chans. Dels har de med stor sannolikhet aldrig fått lära sig hur man undervisar, lärarhögskola eller inte sådan, och ännu mindre hur man får ordning på en klass full av ungdomar som tycker att de kan göra som de vill. Detta ska lärarutbildningen klandras för men kanske i första hand politikerna.

För det fjärde: Det är mycket krävande att vara en bra lärare. Jag vet för jag har försökt. (Om det lyckades är sedan en annan sak.) Jag försökte engagera mig i mina elever och gör man det ordentligt suger det musten ur en totalt. Det här tror jag ingen begriper som inte undervisat själv och verkligen lagt manken till. Jag orkade bara engagera mig tillräckligt för att (förhoppningsvis) vara en någotsånär bra lärare om jag arbetade halvtid som sådan. De perioder då jag arbetade heltid kom jag hem klockan fyra och kände mig som en urvriden skurtrasa, slängde mig på vardagsrumssoffan och sov tre-fyra timmar – innan jag orkade ta itu med förberedelserna för nästa dags undervisning.

För det femte: Lägger man så, som man gjort de senaste 15 åren, på lärarna alltfler uppgifter, allt från att lägga scheman till att städa klassrummen och dessutom sätter in alltfler i elever i varje klass, då kan man inte räkna med en god undervisning. Ingen normal människa klarar detta. Det går inte att ovanpå allt det där andra engagera sig ordentligt i 150 till 200 elever. Det kanske finns enstaka naturbegåvningar vad gäller undervisning och som dessutom utrustats med en ofantligt massa energi, men man kan inte bygga en skola som kräver enbart sådana lärare. Det är som att kräva att alla människor ska åka slalom som Ingmar Stenmark gjorde.

För detta har politiker, som skurit ner på resurserna till skolan och skurit bort en massa personal från denna, det totala ansvaret, inte lärarna.

Den individuella lönesättningen
Man ska heller inte glömma vad den individuella lönesättningen gör med somliga lärare. Det är, enligt ideologin, så att de bästa ska belönas extra, dels för att de är duktigare dels för att sporra andra att bli lika bra. Det låter ju bra men det är inte så individuella löner fungerar.

Dels handlar det i praktiken sällan om att belöna de verkligt duktiga lärarna utan om att de belönas som smörar för eller gillas av rektorn och det behöver inte ha ett dugg med deras undervisningsförmåga att göra. Dels tycker de som inte får lika mycket som en annan, eller som får lägre lönepåslag än de andra, att ”vad ska jag anstränga mig för, jag får ju inte betalt för det”, så tappar de sugen, och lärare med tappad sug blir inte några bra lärare. Med den individuella lönesättningen har man garanterat sig ett antal lärare som är mycket sämre än de skulle vara med det gamla reglerade lönesystemet.

Ett förfärligt program alltså, som TV borde skämmas över. När tänker TV göra en bra serie om den svenska skolan, en som tar upp problemen på ett allvarligt och hederligt sätt?

/Kerstin

Länk:
- Klass 9 A, Stora brister upptäcks, SVT 1
- Friskolan som kraschade, GP

Rekommenderad läsning:
Vinst går före kvalitet i skolan, Ett Hjärta Rött

Ideologier/propaganda&Politik/ekonomi17/02 01:46

Det är såååå bra numer, säger glada och oerfarna unga nyliberaler, för nu har vi valfrihet, till skillnad från hur det var på det ofria 1970-talet. De vet inte vad de talar om.

Numer får vi välja mellan en massa olika elbolag, där alla erbjuder en otroligt mycket dyrare el än vi hade på 70-talet, då vi bara hade det gemensamt ägda elbolaget – som inte fick gå med vinst och vars el inte var ett dugg sämre eller annorlunda än dagens. På den tiden slapp vi sitta i timmar och jämföra tariffer och försöka sätta oss in i skillnader och likheter mellan elbolagens priser och villkor och vad vi eventuellt kunde tjäna på att anlita det ena eller det andra bolaget. Sak samma med telefonin:
– Om du ringer ofta på tisdagarna mellan 7 och 11 och torsdagar mellan 17 och 21 men väldigt sällan eller lite på måndagar så har vi ett mycket billigare alternativ för dig än det du har idag.
VA!!! Sen ska jag hålla reda på när det är billigare att ringa. Och så alla de där andra så kallade valfriheter vi påstås ha idag.

När vi slapp välja mellan alla dessa bolag hade vi massor av tid över som vi kunde använda till roligare saker, gå ut och dansa, tittat på TV, läsa en god bok, umgås med vänner eller syssla med någon hobby. Ja det fanns hur mycket som helst att välja på istället för att ägna en massa tid åt tråkiga och hopplösa val av elleverantörer, teleoperatörer eller pensionsfonder. För att inte tala om att det mesta fungerade smidigare på den tiden när folk arbetade inom de här områdena istället för att gå arbetslösa och då de som arbetade slapp ägna arbetstiden åt att skicka räkningar mellan sig.

Konstigt att  människor blir som förblindande av positivt värdeladdade ord och tror att dessa rent praktiskt innehåller eller leder till det de utger sig för att innehålla och leda till, som orden ”valfrihet” och ”frihet”. Den nya så kallade ”valfriheten” är i de flesta fall istället ett valtvång som hindrar oss att välja något roligare eller trevligare, något vi mycket hellre skulle vilja göra eller ha tid till.

Jag struntar konsekvent i eländet. Jag väljer inte elbolag. Jag väljer inte teleoperatör. Jag sitter inte och lusläser aktiekurserna och flyttar runt mina pensionspengar. Det kan hända att jag förlorar några kronor här och där men jag vinner tid för sådant jag tycker är mycket roligare att syssla med. Jag gillar inte att få min valfrihet och tid beskuren på det här ”moderna” sättet helt enkelt. Mitt liv är alldeles för kort för att jag ska låta mig tvingas till sådana trista sysslor som de här valen är.

/Kerstin

Djur/natur&Politik/EU13/02 23:30

Vi svenskar har varit vana vid att vår natur är ren och ofarlig och vi har varit förskonade från många för våra hundar farliga sjukdomar. Vår rena och ofarliga natur är ett minne blott inom några årtionden, för nu har det hänt, det som vi, som en gång varnade för att öppna gränserna mot Europa för fria transporter av hundar och katter, fruktat och försökte kämpa emot. Man har hittat den första räven som är angripen av rävbandmask. Den hittades i Uddevallatrakten. På Västkusten har man också hittat andra farliga parasiter som kan spridas till hundar och även till människor. Sannolikt kommer de här parasiterna in i landet med hundar som släpps iland från båtar som besöker Västkusten. Men de kan finnas även i andra områden, införda med svenska hundar eller med insmugglade sådana.

Har rävbandmasken väl kommit in i landet torde den vara omöjlig att utrota och istället sakta men säkert sprida sig över hela landet. Parasiten har sork som mellanvärd och rävarna, liksom hundar, smittas när de äter angripna sorkar eller kommer i kontakt med äggen. Rävar och hundar visar inga symton, men människor som angrips drabbas så småningom av leverskador som är dödliga.

Farlig för människor
Parasiten tar många år på sig att döda, 15-20 år. Den skadar levern så allvarligt att man dör så småningom. Symtomen av förgiftning av rävbandmask förväxlas ofta med levercancer. Hos barn är förloppet från smitta till död betydligt snabbare än hos vuxna. Nere i Europa dör ett antal små barn varje år av angrepp från rävbandmasken.
Där rävbandmasken finns kan man inte äta bär direkt i skogen och det räcker att man råkar ta i något som har ägg på sig och sedan stoppar fingrarna i munnen för att man ska smittas. Ett enda ägg räcker för att föra parasiten vidare. Äggen, som är osynliga, kan också fastna i hundens eller kattens päls och den vägen så småningom hamna i människans mage.

När rävbandmasken blir vanligt förekommande i den svenska naturen, vem vill sedan ta med sig sina små barn ut i naturen? Vem är sedan så sugen på att ha hund eller att arbeta med sin hund i skogen? I synnerhet kommer många att inte vilja ha hundar och utegående katter tillsammans med barnen.

EU förödande för svensk natur och för våra hundar (2)
Det faktum att vi dessutom har förökat upp sorken rejält, dels på grund av att detta skadedjur inte längre bekämpas med effektiv uppharvning av trädorna (pga EU-bestämmelser) dels på grund av att vi fick in rävskabben för omkring 30 år sedan, innebär att risken för att rävbandmasken sprider sig effektivt är tämligen stor. Har man hittat en räv med parasiten då finns det högst sannolikt fler och då finns det redan en hel del sorkar som bär parasiten.

De här parasiterna har funnits länge, liksom rabies och en del andra hundsjukdomar, nere i Europa. Det var dessa sjukdomar, bl.a.  eller kanske framför allt rabies, och parasiter man ville skydda svenska husdjur och människor från med hjälp av de stränga karantänsbestämmelser vi hade i landet fram till EU-inträdet. På den tiden varnades vi svenskar varje vår för att komma i beröring med lösspringande hundar nere i Europa. Varningarna för kontakt med hundar nere i Europa slutade tvärt efter EU-inträdet, för att inte göra människor negativa till EU förstås. Därför vet idag många människor inte vad sådana kontakter kan leda till.

Många hunduppfödare var glada för de öppnade gränserna
En del hunduppfödare var synnerligen irriterade på karantänsbestämmelserna som dels gjorde det dyrt att importera avelshundar, dels hindrade dem från att åka ner och ställde ut sina vackra hundar på hundutställningar i Europa. De var övertygade om att bestämmelserna om vaccinering och avmaskning före utresa och vid import av hundar var tillräckligt för att hålla dessa sjukdomar och parasiter borta. Vi som visste mer insåg att så fort man öppnade gränserna, så som man gjorde efter EU-inträdet, så var det bara en tidsfråga innan vi skulle ha samma sjukdomar och parasiter i Sverige som man har längre söderut. Nu är de alltså här, flera av dem. Det tog 15 år, men de har kommit för att stanna.

Vad rävbandmasken innebär för allt friluftsliv inser nog de flesta svenskar ännu inte och när de inser det kommer i alla fall de som levt med en natur utan dessa faror, att sakna vad de hade en gång. Nya generationer kommer däremot att växa upp med en genuin rädsla för allt som naturen kan ställa till med. Så småningom kommer även svenskar att förstå varför människor i en del andra kulturer har betraktat hunden som ett orent djur.

Visst är det käckt med de öppnade gränserna, där allt får färdas fritt över gränserna, pengar, varor, människor, bakterier, virus och parasiter mm.

Jag läser just en artikel, i senaste Jusektidningen, (1) om Ingvar Carlsson, som var en mycket aktiv propagandist för EU-inträdet på den tiden, samtidigt som jag hör om rävbandmaskräven på radion. Jag läser att han är stolt över att han fick in Sverige i EU. Ilskan mot dem som lurade in Sverige i EU bubblar upp i mig. Undrar om Ingvar Carlsson tycker att införseln av rävbandmasken, som var oundviklig med EU-inträdet, är ett bra resultat av EU-medlemskapet, att det var värt de liv som parasiten kommer att ta och ett förstört friluftsliv för väldigt många människor?

Ja jag är synnerligen förbittrad på alla dem som kastade in oss i EU. Jag hittar ingenting som är gott med medlemskapet och som vi inte kunde haft utan detsamma.

Slutligen rekommenderar jag bloggens besökare att gå till artikeln i Aftonbladet, där man har en ruta med vilka regler man ska iaktta i naturen där det finns rävbandmask.

Tillägg 14/2 2011 kl. 15.40:
Pressen försöker lugna oss med att det är väldigt få som smittas av rävbandmask söderöver, men vi vet ännu ingenting om hur det blir i Sverige för nya parasiter eller skadedjur, som hamnar i nya biotoper, kan fungera helt annorlunda där än de gör där de utvecklats. Så är exempelvis mördarsnigeln, den spanska skogssnigeln som den heter, mycket värre i Sverige än i sitt hemland. Sniglar är nämligen beroende av fukt och i torrare klimat förökar de sig inte lika effektivt som i fuktigare klimat. Det är troligen därför de lägger så många ägg och är så otroligt högfertila. När de hamnar i Sverige befinner de sig plötsligt i mördarsniglarnas drömklimat och utan naturliga fiender och kan därmed föröka sig ofantligt här i jämförelse med i sitt ursprungliga hemland.

Detsamma gäller säkert för fästingarna, som också trivs, överlever och förökar sig bäst i fuktigare klimat. Det kan mycket väl komma att visa sig att samma sak gäller för rävbandmasken.

Dessutom, för att få människor ska smittas krävs att människor lär sig undvika smittan och det kräver som sagt ett helt annat förhållningssätt gentemot naturen än vi varit vana vid, en total förändring av den svenska naturkulturen alltså. Och vem tror att hans eller hennes små barn går att lära att aldrig stoppa fingrarna i munnen när de är ute i naturen?

Rävbandmask i den svenska naturen kan också innebära att svensk natur förlorar sin dragningskraft på naturälskande turister  och därmed blir ett ekonomiskt avbräck för turistindustrin, i synnerhet den som lockar med orörd och fin natur.

/Kerstin

Länkar:
- Livsfarlig parasit hittad i Sverige, AB
- Farlig parasit hittad hos räv i Sverige, Ekot
- Fynd av rävens dvärgbandmask i Sverige. SVA
1) Porträttet: Ingvar Carlsson ”Jag ville absolut inte bli statsminister”, Jusektidningen
- Jägare vill stoppa parasit. Ekot
- Fransk hjärtmask hos räv i Skåne, SVA
- Leishmanios – veterinär, SVA
2) Sorkfeber – ännu en sjukdom som EU-reglerna gynnar, Motvallsbloggen 1/9 2007
2) Fästingar, borrelia, erlichia, TBE, rävskabb och EU, Motvallsbloggen 6/11 2005
- Så slipper du masken, GP
- SVA: Pussa inte hunden, GP

Politik/ekonomi12/02 12:54

Läser både här och där att OECD anser att Sverige har en ekonomi som är lika stark som Pippi. Har tyckt att liknelsen är lite konstig, men nu förstår jag vad som menas. Man menar förstås att den svenska regeringen gör som Pippi, stoppar pengarna i en kasse och förvarar dem under sängen istället för att investera dem för framtidens behov, i infrastruktur och för att få nyttigt arbete gjort – exempelvis.

Pippi bodde väl också i ett hus som var tämligen skraltigt och som brast en hel del vad gällde underhållet, om jag inte missminner mig.

/Kerstin

Länkar:

- OECD: Svensk ekonomi stark som Pippi, DN 20/1 2011

Politik/ekonomi09/02 21:02

Sitter just och tittar på Uppdrag Granskning (1) och ser hur svenska ungdomar emigrerar till Norge. Det är alltså inte motivationen att arbeta som ”uppmuntras” av den sedan 1990-talet framadministrerade arbetslösheten i Sverige och på grund av Alliansens sparkandet på de arbetslösa. Arbetsmotivationen finns där utan piskan. Nej det är motivationen att emigrera som ökar.

Lustig nog kommer jag att tänka på den förra epoken i vår historia med liberal låt-gå-politik, då när svenskt havre exporterades för att hålla igång Londons hästar medan svenskar svalt och utkomstmöjligheterna här hemma var usla. Den gången ökade också motivationen att emigrera, fast till USA. C:a 1,3 miljoner svenskar flyttade från Sverige under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet.

Får Alliansen också höjt pensionsåldern ytterligare ett par år,(2) som man hotar med nu, så motiverar det säkert ännu flera ungdomar att emigrera eftersom det blir ännu svårare att få ett arbete med betydligt fler människor som behöver de allt färre jobben. När Alliansen sedan sett till att nästan hela ungdomsgenerationen emigrerar, ja då finns det förstås inte så många kvar i Sverige för att arbeta den dagen bara vi gamlingar finns kvar.

Kanske dags snart att sätta upp en ny skylt vid utfarterna från landet:

Siste man ur Sverige ombedes att släcka ljuset

(Nåja)

/Kerstin

Länkar:
1) Svenskar utnyttjas av de norska bemanningsföretagen, Uppdrag Granskning
2) Höjd pensionsålder ska utredas, AB
- Emigrationen från Sverige till Nordamerika, Wikipedia

Politik/ekonomi&Rättsväsendet09/02 02:16

Regel om FRA-insyn blev meningslös berättar Ekot idag.

När FRA-lagen skulle röstas igenom blev det en del halabalo i riksdagen och då lovades det och stiftade man en kompletterande lag om att den som blivit avlyssnad skulle få reda på det i efterhand. Det hela skulle vara såååå transparent och juste.

Så får vi idag höra att, se meddela de avlyssnade att de har avlyssnats det går inte alls det, för det här är så hemliga saker så Signalspaningskommittén kan inte följa den här lagen.

– Den lagstiftningen kom ju till lite sent och var ju kanske en eftergift för opinionen, men vi har sett att det finns inga möjligheter för FRA att informera om detta för det är alltid så stark sekretess runt de här frågorna. Därför är den här lagstiftningen obsolet kan man säga, säger Inger René, ordförande i Signalspaningskommittén.
Var då partierna helt fel ute när de gjorde den här överenskommelsen?
– Jag tror att de hade en bra tanke, men det har visat sig att det går inte att uppfylla den här lagparagrafen, säger Inger René. 1)

Nähä, så vad kommer att hända nu? Kommer man att riva upp FRA-lagen och ändra den? Blir Signalspaningskommittén åtalad för lagtrots? Kommer man att avskaffa lagen om att de avlyssnade ska få veta att de varit avlyssnade? Eller struntar man bara i hela saken?

Jag bara undrar, fast det är lite löjligt att undra för vad spelar det här för roll. Vi har ju världens hederligaste, omtänksammaste och mest välmenande regering, politiker och säkerhetspolis. Det har vi ju sett många exempel på.

/Kerstin

Länk:
1) Regel om FRA-insyn blev meningslös, Ekot

Rekommenderas också, apropå Alliansens hederlighet och omstänksamhet:
- Marknadsmyterna faller – en efter en, Ett Hjärta Rött
- En kontraproduktiv utsortering, Ett Hjärta Rött
- Borg predikar sänkta löner och ökade klyftor, Ett Hjärta Rött
- Påminnelse: härifrån kommer din skattesänkning, Storstad
- Allt handlar om boendet, Storstad
- Mer om det borgerliga bidragssamhället, Storstad
- Ond cirkel: ojämlikhet föder ojämlikhet, Storstad

Nästa sida »


Motvallsbloggen
lades ut 10/2 2005

Webmaster