Det räcker inte att ett land har allmän och lika rösträtt för att det ska anses fungera demokratiskt. Det krävs lite mer än så, som att det finns flera partier att välja mellan samt att dessa partier inte har samma eller nästan samma mål. Att få välja mellan två likadana partier, eller partigrupperingar, är ju knappast vad de flesta anser utgör urtypen för demokratin. Vem tycker att valet mellan en svart ylletröja med v-ringning och en svart ylltröja med v-ringning, från samma fabrik och av exakt samma modell och material samt samma storlek, är ett fritt val av tröja?

Egentligen är demokratin den politiska formen för liberalism, där idealet föreskriver att kunden är fullständigt informerad. Är man inte det så kan man inte välja det man skulle anse vara det bästa alternativet. Alltså krävs också en tämligen välinformerad väljarkår för att demokratin ska fungera. Det kan man inte säga att man har när stora delar av väljarkåren inte känner till hur samhället fungerar, inte vet vilka politiska beslut som fattas och därmed ännu mindre förstår eller inser konsekvenserna av den politik som förs.

Det krävs alltså också media som har som målsättning att informera väljarna, medborgarna, om vad som sker i samhället och som försöker göra detta så klart och tydligt som möjligt. Det kan vi inte säga att vi har idag. Media är genuint borgerliga De tiger tämligen väl, om inte fullständigt, om vad som faktiskt sker, om vilka beslut som tas i riksdagen idag. Istället för sådan information har vi de senaste 20 åren sett en tilltagande tendens att riksdagen fattar beslut i hemlighet, så att svenska folket inte ska kunna protestera eller kritisera vad politikerna gör. I sådana fall går media hand i hand med politikerna/makthavarna. Så är det exempelvis inte många som vet att vi just har ändrat grundlagen och i stort sett tagit ifrån det svenska folket den politiska makten över Sverige.

Grundlagsändringar sker med två riksdagsbeslut, med mellanliggande val. Tanken med denna regel är att svenska folket ska ha en chans att i val säga vad det anser om ändringen. Men det säger sig ju självt att om väljarna inte vet om att riksdagen är på gång att ändra grundlagen, då kan de inte säga sin mening om saken. Orsaken till att det kan gå till som det gjorde i den här grundslagsändringen (men även i flera av de tidigare grundlagsändringarna) är förstås att de politiska partierna i riksdagen är helt överens och då anser de tydligen inte att svenska folket har med saken att göra.

För att en demokrati ska fungera som just demokrati måste man alltså också ha hederliga politiker, som i alla fall försöker leva upp till grundlagens intentioner, försöker hålla demokratin levande. Det har vi inte haft de senaste 30 åren. Istället har riksdagens partier gång på gång gått bakom ryggen på väljarna, som vid grundlagsändringarna och vid omläggningen av pensionssystemet exempelvis, och det kan inte kallas hederligt. Det kan inte betraktas som demokratiskt agerande från deras sida. Tvärtom är det tecken på missbruk av grundlag och maktpositioner, och därmed av väljarnas förtroende.  Det är ett undergrävande av demokratin.

Man kan inte kräva fullständigt informerade väljare eftersom det alltid finns människor som är helt ointresserade, men politiker och media kan och bör i alla fall försöka att informera så klart och tydligt som möjligt om vad politikerna gör och planerar och att inte förtiga konsekvenserna av dessa beslut, som sker i alltför hög grad numer. Alla ska ha en möjlighet att informera sig och utan alltför stora ansträngningar, om hur riksdagen ändrar våra lagar.

Demokrati är inte något man har eller inte har. De demokratiska systemen kan variera och de kan vara mer eller mindre demokratiska i de avseenden jag tar upp ovan. Frågan är när vår svenska demokrati går över den gräns bortom vilken den inte är demokrati längre? Har vi inte redan överträtt den så är vi i alla fall snubblande nära denna gräns.

/Kerstin

Länkar:
- Vad gör facket i frågan om FAS3? …och vad vet folk om saken egentligen! Nyabritas
- Landsfadern som går hand i hand med folket, vars förtroende han bär, har alldeles rätt! Det sovande folket
– Varför backar S? Del IV – eller: Hur Socialdemokraterna konspirerar mot svenska folket, Motvallsbloggen 20/1 2011