Vi svenskar har varit vana vid att vår natur är ren och ofarlig och vi har varit förskonade från många för våra hundar farliga sjukdomar. Vår rena och ofarliga natur är ett minne blott inom några årtionden, för nu har det hänt, det som vi, som en gång varnade för att öppna gränserna mot Europa för fria transporter av hundar och katter, fruktat och försökte kämpa emot. Man har hittat den första räven som är angripen av rävbandmask. Den hittades i Uddevallatrakten. På Västkusten har man också hittat andra farliga parasiter som kan spridas till hundar och även till människor. Sannolikt kommer de här parasiterna in i landet med hundar som släpps iland från båtar som besöker Västkusten. Men de kan finnas även i andra områden, införda med svenska hundar eller med insmugglade sådana.

Har rävbandmasken väl kommit in i landet torde den vara omöjlig att utrota och istället sakta men säkert sprida sig över hela landet. Parasiten har sork som mellanvärd och rävarna, liksom hundar, smittas när de äter angripna sorkar eller kommer i kontakt med äggen. Rävar och hundar visar inga symton, men människor som angrips drabbas så småningom av leverskador som är dödliga.

Farlig för människor
Parasiten tar många år på sig att döda, 15-20 år. Den skadar levern så allvarligt att man dör så småningom. Symtomen av förgiftning av rävbandmask förväxlas ofta med levercancer. Hos barn är förloppet från smitta till död betydligt snabbare än hos vuxna. Nere i Europa dör ett antal små barn varje år av angrepp från rävbandmasken.
Där rävbandmasken finns kan man inte äta bär direkt i skogen och det räcker att man råkar ta i något som har ägg på sig och sedan stoppar fingrarna i munnen för att man ska smittas. Ett enda ägg räcker för att föra parasiten vidare. Äggen, som är osynliga, kan också fastna i hundens eller kattens päls och den vägen så småningom hamna i människans mage.

När rävbandmasken blir vanligt förekommande i den svenska naturen, vem vill sedan ta med sig sina små barn ut i naturen? Vem är sedan så sugen på att ha hund eller att arbeta med sin hund i skogen? I synnerhet kommer många att inte vilja ha hundar och utegående katter tillsammans med barnen.

EU förödande för svensk natur och för våra hundar (2)
Det faktum att vi dessutom har förökat upp sorken rejält, dels på grund av att detta skadedjur inte längre bekämpas med effektiv uppharvning av trädorna (pga EU-bestämmelser) dels på grund av att vi fick in rävskabben för omkring 30 år sedan, innebär att risken för att rävbandmasken sprider sig effektivt är tämligen stor. Har man hittat en räv med parasiten då finns det högst sannolikt fler och då finns det redan en hel del sorkar som bär parasiten.

De här parasiterna har funnits länge, liksom rabies och en del andra hundsjukdomar, nere i Europa. Det var dessa sjukdomar, bl.a.  eller kanske framför allt rabies, och parasiter man ville skydda svenska husdjur och människor från med hjälp av de stränga karantänsbestämmelser vi hade i landet fram till EU-inträdet. På den tiden varnades vi svenskar varje vår för att komma i beröring med lösspringande hundar nere i Europa. Varningarna för kontakt med hundar nere i Europa slutade tvärt efter EU-inträdet, för att inte göra människor negativa till EU förstås. Därför vet idag många människor inte vad sådana kontakter kan leda till.

Många hunduppfödare var glada för de öppnade gränserna
En del hunduppfödare var synnerligen irriterade på karantänsbestämmelserna som dels gjorde det dyrt att importera avelshundar, dels hindrade dem från att åka ner och ställde ut sina vackra hundar på hundutställningar i Europa. De var övertygade om att bestämmelserna om vaccinering och avmaskning före utresa och vid import av hundar var tillräckligt för att hålla dessa sjukdomar och parasiter borta. Vi som visste mer insåg att så fort man öppnade gränserna, så som man gjorde efter EU-inträdet, så var det bara en tidsfråga innan vi skulle ha samma sjukdomar och parasiter i Sverige som man har längre söderut. Nu är de alltså här, flera av dem. Det tog 15 år, men de har kommit för att stanna.

Vad rävbandmasken innebär för allt friluftsliv inser nog de flesta svenskar ännu inte och när de inser det kommer i alla fall de som levt med en natur utan dessa faror, att sakna vad de hade en gång. Nya generationer kommer däremot att växa upp med en genuin rädsla för allt som naturen kan ställa till med. Så småningom kommer även svenskar att förstå varför människor i en del andra kulturer har betraktat hunden som ett orent djur.

Visst är det käckt med de öppnade gränserna, där allt får färdas fritt över gränserna, pengar, varor, människor, bakterier, virus och parasiter mm.

Jag läser just en artikel, i senaste Jusektidningen, (1) om Ingvar Carlsson, som var en mycket aktiv propagandist för EU-inträdet på den tiden, samtidigt som jag hör om rävbandmaskräven på radion. Jag läser att han är stolt över att han fick in Sverige i EU. Ilskan mot dem som lurade in Sverige i EU bubblar upp i mig. Undrar om Ingvar Carlsson tycker att införseln av rävbandmasken, som var oundviklig med EU-inträdet, är ett bra resultat av EU-medlemskapet, att det var värt de liv som parasiten kommer att ta och ett förstört friluftsliv för väldigt många människor?

Ja jag är synnerligen förbittrad på alla dem som kastade in oss i EU. Jag hittar ingenting som är gott med medlemskapet och som vi inte kunde haft utan detsamma.

Slutligen rekommenderar jag bloggens besökare att gå till artikeln i Aftonbladet, där man har en ruta med vilka regler man ska iaktta i naturen där det finns rävbandmask.

Tillägg 14/2 2011 kl. 15.40:
Pressen försöker lugna oss med att det är väldigt få som smittas av rävbandmask söderöver, men vi vet ännu ingenting om hur det blir i Sverige för nya parasiter eller skadedjur, som hamnar i nya biotoper, kan fungera helt annorlunda där än de gör där de utvecklats. Så är exempelvis mördarsnigeln, den spanska skogssnigeln som den heter, mycket värre i Sverige än i sitt hemland. Sniglar är nämligen beroende av fukt och i torrare klimat förökar de sig inte lika effektivt som i fuktigare klimat. Det är troligen därför de lägger så många ägg och är så otroligt högfertila. När de hamnar i Sverige befinner de sig plötsligt i mördarsniglarnas drömklimat och utan naturliga fiender och kan därmed föröka sig ofantligt här i jämförelse med i sitt ursprungliga hemland.

Detsamma gäller säkert för fästingarna, som också trivs, överlever och förökar sig bäst i fuktigare klimat. Det kan mycket väl komma att visa sig att samma sak gäller för rävbandmasken.

Dessutom, för att få människor ska smittas krävs att människor lär sig undvika smittan och det kräver som sagt ett helt annat förhållningssätt gentemot naturen än vi varit vana vid, en total förändring av den svenska naturkulturen alltså. Och vem tror att hans eller hennes små barn går att lära att aldrig stoppa fingrarna i munnen när de är ute i naturen?

Rävbandmask i den svenska naturen kan också innebära att svensk natur förlorar sin dragningskraft på naturälskande turister  och därmed blir ett ekonomiskt avbräck för turistindustrin, i synnerhet den som lockar med orörd och fin natur.

/Kerstin

Länkar:
- Livsfarlig parasit hittad i Sverige, AB
- Farlig parasit hittad hos räv i Sverige, Ekot
- Fynd av rävens dvärgbandmask i Sverige. SVA
1) Porträttet: Ingvar Carlsson ”Jag ville absolut inte bli statsminister”, Jusektidningen
- Jägare vill stoppa parasit. Ekot
- Fransk hjärtmask hos räv i Skåne, SVA
- Leishmanios – veterinär, SVA
2) Sorkfeber – ännu en sjukdom som EU-reglerna gynnar, Motvallsbloggen 1/9 2007
2) Fästingar, borrelia, erlichia, TBE, rävskabb och EU, Motvallsbloggen 6/11 2005
- Så slipper du masken, GP
- SVA: Pussa inte hunden, GP