Har just läst ut Naomi Kleins bok Chockdoktrinen. Katastrofkapitalismens genombrott (Ordfront förlag, 2007). Hon skriver bland annat om den närmast totala personalunionen mellan amerikanska toppolitiker och de multinationella företagen därstädes. Nu börjar vi se samma mönster härhemma. Må vara att politikerna alltid har ansett att vad som är bra för företagen är bra för Sverige, men den typ av belöningar från företagen som vi börjar se nu, och som är regel i USA sedan länge, har vi inte sett så tydligt tidigare som vi börjar göra nu.

Jag talar om det jag skulle vilja kalla för löfteskorrumperade politiker. Vanlig korruption, ”du fixar det åt mig så får du si och så mycket pengar”, förekommer förstås, om än inte i någon högre utsträckning – än och förekommer den så blir vi mäkta upprörda. Men löfteskorruption har vi inte talat så mycket om, helt enkelt för att den inte varit så utpräglad hos oss tidigare. En sådan är just vad vi börjar se alltmer av även i Sverige. De mer kända exemplen är Carl Bildt, Björn Rosengren och nu senaste Göran Persson. Den handlar om att avgående inflytelserika politiker som, efter sin politiska karriär, om de av storföretagen anses ha skött sig väl, erbjuds mycket (enormt) välbetalda jobb i de företag som de gynnat som politiker. Det här är en synnerligen otrevlig utveckling som gör att Sverige tar ytterligare steg mot ett rent korporativt samhälle, just det samhälle vi ser i USA.

Vad Göran Persson gjorde när han lät sig värvas som konsult åt den högersinnade pr-byrån JKL var alltså något mycket värre och mer illavarslande än att han, som enskild person, bytte sida, som DN skrev. Det är dessutom tydligen fler socialdemokrater som arbetar för samma högerinriktade firma redan, Så här skriver DN:

JKL anses ha borgerlig stämpel, inte minst moderat. Flera borgerliga politiker arbetar eller har arbetat för JKL.

– Jodå, men det finns också de som arbetat för den socialdemokratiska regeringen här och det blir alltfler med olika bakgrund, säger Göran Persson. Bland annat arbetar hans före detta pressekreterare Anna Helsén på JKL.

Det är precis detta som Naomi Klein beskriver i USA, och som hon så riktigt kallar korporativism. Det hela handlar om att storföretag, med den här typen av ageranden, signalerar till politiker att ”om du gör som vi vill, gynnar oss så kan du räkna med att bli rikligt belönad när du avgår som politiker”. Detta är förstås bara en subtilare form av korruption som i slutänden leder till en total och personlig intressegemenskap mellan storföretagens VD:ar, styrelser och styrande politiker. Göran Persson är inte den förste men han torde vara den mest omtalade och han utgör nu ett efterföljansvärt exempel även för kommande socialdemokratiska politiker: ”Sköter vi bara våra kort så kan vi räkna med ordentligt feta belöningar när vi avgår”.

Löfteskorruption även i massmedia
Vi har sett samma sak hända i massmedia, där journalister som ”sköter sig”, kan hoppas på jobb med feta löner, som PR-konsulter, eller informationsansvariga vid de större företagen. Dessa har nytta av journalister som känner till tidningarnas, TV- och radions arbetssätt, hur man ska få ut sina budskap, vad massmedia nappar på, och som känner de flesta inom journalistkåren etc. För journalisterna handlar det mer om att dra lotter, för alla journalister blir ju inte utvalda. Men det är inte svårt att inse vad denna förhoppning/möjlighet utgör incitament för. Inte konstigt alls att det ser ut som det gör i våra massmedia.

Korporativismen redan här?
Lägger vi därtill till att vi, sedan så där en 25 år, har sett hur de båda politiska blocken, högerblocket/numer alliansen å ena sidan och socialdemokrater/vänsterpartiet å den andra, blivit alltmer lika varandra, så att vi väljare inte längre har några tydliga alternativ att välja mellan, precis som situationen är i USA, så är Sverige snart, om vi inte redan är det, en rent korporativ stat. Vi har bara olika politiker/människor att välja mellan, som i stort sett genomför samma sorts politik, en nyliberal sådan, den politik som företagen kräver, vänsterblocket med socialdemokraterna i något försiktigare takt högerblocket med rasande fart så fort det får en chans.

Länk:
Om Göran Persson och pr-byrån JKL, DN