En av de käraste presenterna till 70-årsdagen var den här boken. Den är skriven av en god vän till oss och jag fick ett dedicerat exemplar av henne på födelsedagen. Vi räknar henne och hennes man till våra bästa vänner sedan många år tillbaka.

Hon skrev den egentligen för sina barnbarn men det är en bok som många av oss kan ha glädje av att läsa och den är synnerligen aktuell även idag.

Boken, som också finns på finska, handlar om Airas barndom, en barndom där hon skickades till Sverige som krigsbarn från Finland. De var många, somliga av dem råkade illa ut, andra inte. Aira hade tur på många sätt, men visst måste det ha satt spår i henne att som liten flicka plötsligt ryckas iväg från familjen och skickas till ett främmande land och en främmande familj där man talade ett språk som hon inte förstod.

 

kabblekor - en bok

Man kan beställa boken, Kabblekor av Aira Bengtsson, från Aira (telefon: 0320 – 48773  pris 240 kr + porto) och kanske lära sig lite om flyktingbarns verklighet, eller om man själv var ett sådant, jämföra erfarenheter och minnen från den tiden. De som är barn eller barnbarn till något av dessa krigsbarn kan ha ett speciellt intresse av att ta del av Airas erfarenheter.

Rekommenderar också recensionen av boken i Borås Tidning, som jag tycker väl fångar innehållet i boken liksom dess relevans för en bredare läsekrets.

Om Aira kan man på baksidan av boken läsa att: ”Aira Bengtsson, född 1935, har varit verksam som speciallärare i över fyra årtionden; är fil.kand. med inriktning på finsk-ugriska språk och historia.”

/Kerstin