Det är helt andra könsrollsideal vi serveras idag mot för bara några decennier sedan. Nu ska män vara, inte bara manliga utan supermanliga, det vill säga enormt stora och starka. Idealet tycks vara kroppsbyggarna, män som mest liknar monstruösa köttberg. Kvinnan däremot ska vara liten och späd. Helst ska hon se ut som ett benstaket men med bröst som meloner och brösten ska dessutom alltid framskymta i V-ringningen. Man måste få bejaka sin kvinnlighet, respektive sin manlighet. Både män och kvinnor tvingas klippa och klistra, skära och sy och spruta och stoppa i sig biokemiska preparat för att stämma med idealen.

Detta groteskt överdrivna kropps- och könsideal ser vi till och med i Walt Disneys senare tecknade filmer. Där Askungens prins, han som tecknades på 50-talet, var en tämligen normal man, bara något längre än Askungen och lite mer bredaxlad, är istället de centrala männen i ”Skönheten och Odjuret”, tecknad på 90-talet, både den elake och den så småningom snälle prinsen, kroppsbyggartyper. Skönheten är en liten späd kvartsfigur, även om hon har utrustats med skinn på näsan. Könsskillnaderna, som bland oss människor egentligen är ganska liten om vi jämför oss med våra närmaste släktingar, schimpanser och gorillor, har överdrivits enormt i den senare filmen. Skönheten är kanske en fjärdedel så stor som de i filmen centrala männen. Det gäller att trumfa in idealen redan hos de små barnen.

Det här är rent fascistoida könsideal och dessa ideal går idag hand i hand med andra fascistiska ideal, såsom biologistiskt grundad antiintellektualism och irrationalism (det är gener och biokemi, inte förnuft som styr oss), ungdomsförgudning (de unga är mer förändringsbenägna, vem vill ha ålder och erfarenheter idag?) och beundran för eliterna (de är överlägsna oss andra vad gäller intelligens och förmåga att styra), de där som är värda mycket mer än vanligt folk. Allt fler ropar efter ”starka ledare”. Människor söker sig återigen till diverse mystiska rörelser och religioner (New Age, kristallterapi, tro på själavandring, eller nyfrälsning för kristendom eller andra religioner) vilket är logiskt när känsla betonas på bekostnad av förnuft. Idag kallas detta för ”postmodernism” (efter det moderna projektet, alltså efter förnuftstron) och kulturpersonligheter är numer oftast konstruktivister, menar att allt bara är ”berättelser” och alla är lika sanna, det finns ingen verklighet, allt är relativt, också typiska drag i fascismen och nazismen. Wagner framhålls åter som en storhet, liksom Nietzsches filosofi och psykologen C G Jung är populär igen, mannen som beundrades av nazisterna eftersom hans beteendeteori stämde så bra med idealet. Även krigiskhet har blivit mer rumsrent. Nu ska vi in i NATO och vi ställer redan modigt upp på den dominerande statens sida i krig och nykoloniala projekt och mer ska det bli av den politiken. Neutralitet är bara fegt och ett sätt att inte vara med och ta ansvar för världspolitiken.

Kort sagt, rent idémässigt befinner vi oss återigen i det förra sekelskiftet. Någon kulturell utveckling har vi inte sett under de gångna hundra åren – tvärtom. Med vissa undantag är det samma tankegods vi matas med idag som då, i massmedia och via ”kulturen”, bara delvis dolt genom nya begrepp för gamla och unkna åsikter och idéer. Så förundras man över att nazister och fascister vädrar morgonluft.

Rekommenderad litteratur:
Olav Hammer, 1997, På spaning efter helheten. New Age, en ny folktro
Richard Noll, 1997, Jungkulten. en modern mysteriereligions födelse

Tillägg: Nytt på Skandalkalendern