Sveriges första yrkessoldater tillhörande IA06 tränar på Revingehed.
Gruppchefen och hans kolleger förbereder sig för inskjutning av sina AK5:or. Skriver Sv.D igår [1]. Tidningen är bekymrad över att de svenska specialförbanden inte utrustas med de modernaste pansarbilarna men inte en enda fundering om vad det här handlar om – egentligen, vilket förstås inte är förvånande.

Vi får i en faktaruta veta följande om det nya försvaret och vad det har för uppgifter:

Sverige organiserar som enda icke Natoland en egen stridsgrupp (Nordic Battle Group) som ska stå klar 2008.

* IA 06 är en första testverksamhet med anställda soldater.
* Har hög beredskap för internationella och nationella insatser.
* Kan förstärka svenska utlandsstyrkor längre eller kortare tid.
* Kan komma att hjälpa polisen, exempelvis vid omfattande terrordåd. (rödfärgat av mig)
* Soldaterna har samma löneavtal som officerare. Gruppbefäl tjänar 19
500 och skyttesoldater 16 000 kr i månaden.
* Mekaniserat skyttekompani uppdelat i grupper.
* Fordon: stridsfordon 9040 B och bandvagn 308.
Källa: Försvarsmakten

Tidningen skriver också att:

Efter den 9 oktober ligger förbandet i ständig beredskap. Soldaterna är kontrakterade för två år, medelåldern är 25 år och hälften av dem har erfarenhet från utlandstjänst medan omkring en fjärdedel kommer direkt från värnpliktstjänstgöringen….
………….
Från och med oktober ska styrkan vara i ständig beredskap…..
……
I framtiden ska de kunna lösa uppgifter i öken, djungel och storstad.

Mina kommentarer:
Var ska man börja?
Nu har vi alltså, utan att detta diskuterats offentligt och utan att svenska folket fått säga något om saken, våra första svenska legoförband. Sådana är mycket effektiva för att sättas in mot den egna befolkningen, något som brukar vara svårt med värnpliktiga soldater.

För det andra: Vi har just fått en lag som tillåter att militär sätts in mot svenska medborgare, något som blev förbjudet efter skotten i Ådalen. ”För att förhindra terrordåd” sägs det från officiellt håll, här som i USA. Förhindrande av sådan tillåter just nu regeringar överallt i världen att demontera det som finns kvar av demokratin och välfärdsstaterna. Vad statsmakterna menar med terrordåd vet vi ju sedan Göteborgshändelserna [2], och de skandalösa politiska domar som följde på dessa. Lägg märke till den rödfärgade formuleringen ovan.

För det tredje: Det passar alldeles utmärkt att ha legoarméer i tider av arbetslöshet, som politikerna ju administrerat fram åt oss på uppmaning från ekonomerna (läs: den ekonomiska eliten). De unga män och kvinnor som inte ser några andra möjligheter, de som ställs utanför arbetsmarknaden, kan lätt rekryteras till dessa legostyrkor. Dessa ungdomar har i praktiken inget val (ett system som för oss flera hundra år tillbaka i tiden).

För det fjärde: Det är inte överklassens och den ekonomiska elitens barn och ungdomar som rekryteras att skickas ut som kanonmat i företagens krigande för kontroll över världens resurser. Det är de sämre ställdas, dem som de ekonomiska och numer även den politiska eliten återigen betraktar som kreatur.

För det femte: Har man också trummat igenom lagar som möjliggör totalt kontroll av varenda människa i Västvärlden och vi hade inte mer än fått igenom dessa lagar förrän det talades om för oss att nu skulle USA få tillgång till all information även om oss EU-medborgare.

Sovjetsystemet var uppbyggt på ungefär samma sätt, med den skillnaden att det inte hade tillgång till samma försåtliga men effektivare kontrollteknologi (ja så var systemet där mer demokratiskt – på papperet, än vad EU är). Under tiden som man bygger om Västvärlden till vad man kanske, åtminstone än så länge, kan kalla velourfascitiska system, ägnar sig massmedia åt att rikta vår uppmärksamhet mot Madonnas nya underkläder och Big Brother-Lindas senaste bravader.

Vad stort som skett de senaste 20 åren, i Sverige och i resten av Västvärlden, har skett i tysthet, och sker fortfarande i tysthet och i Sverige genomförs det ”nya” av en ohelig allians mellan alla politiska partier (utom v och m /21.30/ mp, som protesterat mot en del av det men som dock inte kommer ut med sin kritik i våra massivt borgerligt dominerade massmedia).

Det handlar uppenbart dels om en naiv beundran för USA, från svenska och andra EU-politikers sida dels om effektuerande av lagar som beställts, eller beordrats fram av USA, vars nuvarande ledare alltmer börjar likna Hitler i sitt förhållningssätt till verkligheten. Bush är en ledare som vägrar att lyssna på alla dem som kommer med rapporter [3], om verkligheten som inte stämmer med ledarens önsketänkande, om exempelvis skeendena i Irak men även om Iran och om mellersta Östern i allmänhet.

Länkar:
[1] Svenska Dagladet
[2] Erik Wijks bok om ”Göteborgskravallerna”
[3] ”Fairy Tales”, Harpers Magazin / om Bushs ageranden