Jag börjar förstå att många av mina besökare inte vet vad jag ironiserar över i min Motvallstant om ”syreavgifter” varför de tycker att bilderna är löjliga. Någon har rekommenderat mig att sluta blogga eftersom de här bilderna bara är ”barnsliga”. Jag brukar vägra att förklara mina Motvallstanter men ska göra ett undantag här eftersom detta är en viktig fråga och kan bli det även i Sverige framöver.

Det var så nämligen, att Bolivias regering tvingades att privatisera vattnet för att få lån från Världsbanken. Amerikanska Bechtel köpte så in rätten att distribuera vattnet i Bolivia. Då blev det till och med förbjudet att samla in regnvatten och använda sådant, enligt filmen Corporation. Kostnaderna för vattnet tog uppåt 1/4 av de sämre ställdas månadslöner. Detta blev för mycket, varför människor i Bolivia protesterade så våldsamt att Bechtel såg sig tvingade att dra sig ur ”affären” till slut.

Den här typen av amerikanskt agerande i Sydamerika har radikaliserat många av staterna på kontinenten, och detta tycks man inte vilja acceptera i USA.

Jag misstänker men kan ha fel, informationen är ju som vanligt vinklad och skev, att det pågående bråket i Brasilien har med USA att göra. Från det hållet har man ofta organiserat den här typen av inrikes kaos för att förbereda för militärkupper, i akt och mening att kunna behålla greppet om andra stater och dessas naturresurser. På liknande sätt har USA störtat ett antal demokratiskt valda ledare runtom i världen. Idag skäms man ju inte ens för att erkänna att CIA var med och organiserade störtandet av den demokratiskt valde, närmast socialdemokratiske Allende i Chile 1973 ex. där den utlösande faktorn var just skapande av kaos i landet, och ett liknande agerande har man försökt med i Venezuela, ett flertal gånger, bl.a.