Det är inte bara ideologierna som fördunklas idag. Numer vet vi inte längre vilka lagar vi lyder under. Detta är absurt. Medborgare i ett land måste kunna känna till och förstå de lagar de lyder under. Nu lever vi emellertid i ett samhälle där vi ibland lyder under rent svenska lagar, ibland under EU-lagar, som de flesta av oss inte känner till, och ibland under USA:s lagar, som vi inte heller känner till. Vi har alltså ingen möjlighet längre att riktigt veta vad som är lagligt och vad som är olagligt. Sådant är förödande för ett rättssamhälle och när en stat börjar fungera på det sättet eroderar förr eller senare respekten för lagen.