Med anledning av tidigare diskussioner på den här bloggen, om huruvida kommunism och nazism är samma sak, presenterar jag följande citat av Hitler, som visar på en av de avgörande skillnader som jag hävdar föreligger mellan dessa båda ideologier eller ”ismer”, vilket man nu vill kalla dem.

Demokratin har lagt världen i ruiner och nu vill ni utsträcka den till den ekonomiska sfären. Det skulle vara slutet på den tyska hushållningen. Kapitalisterna har arbetat sig upp genom sin duglighet och de har rätt att leda, därför att de har särat sig från mängden och enbart det bevisar, att de är av högre ras. Nu vill ni, att ett odugligt regeringsråd eller arbetarråd, som inte begriper någonting, ska ha sitt ord med i laget. Ingen som leder industriföretag skulle tolerera det.” (citat från Alan Bullock: ”Hitler – en studie i tyranni”, bokförlaget Prisma, 1978)

Jag har tagit citat från Wikipedia

Det var förvisso så att även folk i Hitlers egna led från början föreställde sig att nazismen var en form av socialism, på grund av att partiet kallade sig Nationalsocialistiskt (vilket var mycket väl genomtänkt). När Hitler tagit makten förväntade sig somliga av dem att nazisterna nu skulle expropriera de förmögnas egendom. De som trodde det torde ha insett sitt misstag efter denna deklaration. I synnerhet som Hitler så småningom lät mörda bl.a. Gregor Strasser, som var en av dem som krävde ett sådant förstatligande och stödde de kommunister och socialister som strejkade för och begärde detta.

Vad man än vill hävda om den kommunistiska ideologin (ismen), så inte försvarade den kapitalismen, och den sade definitivt inte att kapitalisterna var en högre ras.

Den som vill lära sig mer om hur det gick till när Hitler kom till makten, och om hur han och hans hejdukar resonerade, rekommenderas att läsa William L. Shirers klassiker, The Rise and Fall of the Third Reich. A History of Nazi Germany (1959). Det är ett lite behändigt verk på 1.483 sidor (exklusive noter, finns också på svenska men som flera band).

Jag har just läst om stora delar av boken och vill gärna citera följande från Shirers penna (sid.320, 1963 års ugåva):

It was at that time, in the late summer of 1934, that I came to live and work in the Third Reich. There was much that impressed, puzzled and troubled a foreign observer about the new Germany. The overwhelming majority of Germans did not seem to mind, that their personal freedom had been taken away, that so much of their culture had been destroyed and replaced with mindless barbarism and that their life and work had become regimented to a degree never before experienced even by a people accustomed for generations to a great deal of regimentation……

(några rader längre ner)

A a newly arrived observer was somewhat surprised to see that the people of this country did not seem to feel that they were being cowed and held down by an unscrupulous dictatorship.

På något obehagligt sätt känns detta aktuellt. Även om dagens situation är annorlunda så finns det paralleller.

Jag får anledning att återkomma till somligt i Shirers bok och förmodligen också till nedanstående böcker, som alla står på tur för omläsning. och som jag rekommenderar till läsning:

  1. Arvid Fredborg, Bakom Stålvallen (1943)
  2. Peter Philips, The Tragedy of Nazi Germany. The Collapse of Character and Morality Which led to Nazism Can Happen Anywhere (1969)
  3. Alexander Werth, Russia at War 1941-1945 (1964)