Jaha, pastor Green, den kristna högerns förlängda arm i Sverige, har dömts enligt Europakonventionen istället för enligt svensk lag.
Intressant det där med dubbla lagar.
Undrar vad det är för vits med svenska lagar som inte stämmer med Europakonventionen om dömda alltid kan bli frikända enligt den senare, vilket gör att domstolar föredrar att inte döma i enlighet med svensk lag?