Tillägg kl 23.30:
Nedanstående  är alltså satir, som flera kommentatorer påpekat. De ska ha tack. Min misstänksamhet, som dock inte var tillräcklig, var inte obefogad. Det är verkligt illa när det inte går att säkert skilja mellan verkligheten och satir. För även om det som står nedan är grovt så är det ju bara obetydligt grövre, om ens det, än Hillary Clintons glada skratt när hon berättar om lynchningen av Ghadafi, som var förfärlig, (som inträffade dagen efter hennes visit i Libyen) eller när Madeleine Albright, visserligen utan att skratta men ändå, menade att priset, kanske omkring en miljon döda varav de flesta var barn, var värt att betalas för att bli av med Saddam Hussein.

Hoppas att jag härmed har rättat till ett misstag som jag inte borde ha gjort.

*******

Så har Kissinger berättat om USA/Israels målsättning med världen. Det är den sanna fredsvännen och demokraten som talar:

We have allowed China to increase their military strength and Russia to recover from Sovietization, to give them a false sense of bravado, this will create an all together faster demise for them. We’re like the sharp shooter daring the noob to pick up the gun, and when they try, it’s bang bang. The coming war will will be so severe that only one superpower can win, and that’s us folks. (1) ( tack Mavera för tipset)

Min snabböversättning: Vi har tillåtit Kina att öka sin militära styrka och Ryssland att återhämta sig från sovjetiseringen, för att ge dem en falsk känsla av styrka (bravado), detta kommer att förorska dem deras död. Vi är som den skarpskytt som vågar lura dem att ta fram vapnet, och när de försöker så blir det pang pang. Det kommande kriget kommer att bli så allvarligt att bara en supermakt kan vinna, och det blir vi.

Låter väl fredligt och bra. Men så har han ju fått Nobels fredspris också (1973). Han fortsätter sålunda:

This is why the EU is in such a hurry to form a complete superstate because they know what is coming, and to survive, Europe will have to be one whole cohesive state. Their urgency tells me that they know full well that the big showdown is upon us. O how I have dreamed of this delightful moment.”

Min översättning: Detta är orsaken till att EU har så bråttom att skapa en superstat för de vet vad som är på gång, och för att överleva måste EU vara en helt sammanhållen stat. Deras brådska säger mig att de mycket väl vet att vi står inför det stora avgörandet. O vad jag har drömt om detta underbara ögonblick.

Jag vet inte om psykopati räcker för att karaktärisera en sådan inställning.

Fortsättningen av Kissingers uttalande blir inte trevligare:

The great Russian bear and Chinese sickle will be roused from their slumber and this is when Israel will have to fight with all its might and weapons to kill as many Arabs as it can. Hopefully if all goes well, half the Middle East will be Israeli.

Min översättning: Den stora ryska björnen och den kinesiska skäran kommer att väckas ur sin slummer och det är då Israel kommer att slåss med all kraft och alla vapen man har för att döda så många araber man kan. Förhoppningsvis går det vägen och halva Mellersta Östern blir israelisk.

Man kan ju hoppas att detta är en dement mans hemska drömmar. Kissinger blir 89 i år.  Vad är det man brukar säga? ”Från dårar och spenabarns mun får man höra sanningen.”

Å andra sidan är uttalandet så fantastiskt att hela artikeln kan misstänkas vara ren fejk. I  varje fall uttalar sig ingen förnuftig politiskt verksam person på det sättet offentligt. Men på senare tid har vi hört sådana uttala de mest fasansfulla saker,(2) något som får mig att misstänka att dessa politiker står på omdömesförmörkande medikamenter, vilket, om det senare är fallet, inte gör världens framtid ljusare.

/Kerstin

Länkar:
1) Henry Kissinger: ”If You Can’t Hear the Drums of War You Must Be Deaf”, Daily Squib 27/11 2011
- Kissinger: om ni inte hör krigets trummor då måste ni vara döva. Maverablogg 24/1 2012
2) Hillary Clinton(The Bitch) Laughs About Gaddafi’s Death…TouTube om lynchningen av Ghadafi.
2) Madeleine Albright – The deaths of 500,000 Iraqi children was worth it for Iraq’s non existent WMD’s, YouTube