I en avslutande kommentar till mitt blogginlägg ”Svensk Bilprovningscirkus” skrev jag så här: ”Det kommer att bli intressant att följa det ekonomiska trixande som kommer att behöva tillgripas för att få någon att ta över Besiktningskluster 2.”(1) Och trixigt blev det. Häng med här:

På en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 genomdrev Bilprovningens huvudägare (staten, d.v.s. regeringen) att besiktningsstationerna skulle delas upp i tre grupper, varav två skulle säljas till högstbjudande (2). De besiktningsanläggningar som skulle säljas placerades i två dotterbolag, Besiktningskluster 1 AB och Besiktningskluster 2 AB. Fastighetsbeståndet (byggnaderna med tomtmark) skulle emellertid säljas separat ”för att uppnå största möjliga värde vid transaktionen”. Transaktionerna skulle slutföras under 2012.

I november 2012 såldes Besiktningskluster 1 till ett företag som heter Opus Group AB. På avbetalning, eftersom köparen inte kunde skaffa fram tillräckligt med kontanter. I samma veva såldes fastigheterna till ett fastighetsbolag, Söderport Fastigheter AB. Rest-Bilprovningen besiktar alltså numera i hyrda lokaler.

Men besiktningskluster 2 AB lyckades man inte sälja. Det fick vi veta i ett pressmeddelande för några dagar sedan (25 januari) med rubriken: ”Bilprovningens ägare delar upp bolaget mellan sig”. Det var ju så att AB Svensk Bilprovning skapades som ett halvstatligt företag, där staten hade 52 % av aktierna och resten ägdes av åtta branschorganisationer, försäkringsbolag och automobilklubbar.

Nu har man gjort så, att dessa ”minoritetsägare” har bildat ett holdingbolag, FBYB Holding AB, som ska ta över Besiktningskluster 2 den 18 mars(3). Men själva besiktningsverksamheten ska skötas av ett investmentbolag som heter Volati, och marknadsföras under namnet Besikta Bilprovning. Volati, som inte sysslat med varken fordon eller besiktning tidigare, har fått en option på att överta hela FBYB Holding 2015. En kommentar till det hela från Volati är upplysande: ”Transaktionen är ovanlig i det avseendet att verksamheten säljs utan huvudkontor, ledning och administration”. Tack för varningen. Vi som är (var) potentiella kunder har anledning att hålla oss från Besikta Bilprovning, åtminstone tills ledningen om några år har skaffat sig en smula erfarenhet av branschen.

Besiktningskluster 2 har alltså inte sålts, eftersom Bilprovningen eller staten inte har fått några pengar för det. Med den konstruktion man valt ska  i stället en del av Bilprovningens kassa lämnas över till det nya holdingbolaget. Man skulle kunna säga att staten köper ut sin del av det samägda bolaget, och det kostar, utöver 56 besiktningsstationer, cirka 48 % av de likvida tillgångarna. Vad kommer det privata företaget FBYB Holding att använda dessa pengar till? Dela ut till aktieägarna eller skänka till Volati?

Jag kan inte låta bli att ge Finansdepartementet och Bilprovningen en eloge för den utomordentliga kreativitet de visat när det gäller privatisering av en gemensamt ägd verksamhet. Men hur var det, skulle inte försäljningarna av statliga bolag inbringa pengar för att betala av på statsskulden? I fallet Bilprovningen kan det inte bli mycket pengar över, efter alla kostnader för jurister och ekonomikonsulter som de olika om- och nybildningarna av bolag måste ha fört med sig.

Tillägg 28/1 2013 kl- 14.20
Om de likvida tillgångarna

Nu har jag räknat lite på hur mycket pengar (=likvida tillgångar) som FBYB Holding kommer att överta när AB Svensk bilprovning delas upp. Bolaget har före styckningen den summa som Söderport Fastigheter betalade för fastigheterna, 470 miljoner, samt de 205 miljoner som Opus Group betalade kontant för Besiktningskluster 1. FBYB Holding ska ha 48 procent av detta, vilket blir cirka 335 miljoner kronor. En rejäl summa. De kanske bestämmer sig för att dela ut pengarna som en liten bonus till de anställda? Om de har 500 anställda blir det 670 000 per person. Inte så illa.

Men jag gissar att de 335 miljonerna kommer att skänkas till bolaget Volati, för att täcka de kostnader de haft för sin brandkårsutryckning och de avvecklingskostnader de kommer att få när de mindre lönsamma stationerna så småningom ska stängas.

Fast egentligen borde alla 675 miljonerna i likvida medel delas ut till skattebetalarna och de bilägare som via besiktningsavgifterna sett till att Bilprovningen gått med vinst alla dessa år, och kunnat samla på sig det realkapital som nu realiseras. Men detta kommer inte att ske. Det kan vi vara säkra på.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Svensk Bilprovningscirkus, Motvallsbloggen 29/12 2012
2) Två tredjedelar av Bilprovningen säljs till högstbjudande, pressmeddelande från Bilprovningen 20 december 2011
3) Ägarna delar Bilprovningen, Transportnet.se 25/1 2013
4) Hemsida Volati AB, januari 2013
5) Besikta Bilprovning, Volatis hemsida, januari 2013