Till Centerpartister, som är medlemmar i Sveriges mest frihetsälskande parti numer, jag har ett förslag som väl vore något för er, till ytterligare en frihetslagstiftning, nämligen tillåtelse att hålla, köpa och sälja slavar.

Ja det skulle förstås vara frivilligt att sälja sig som slav och då kan jag inte se något hinder för detta. Alla måste ju får göra vad de vill med sina liv och sina kroppar. En sådan möjlighet kunde ju vara bra för alla dem som sitter i en skuldfälla. De säljer sig frivilligt som slavar till någon som betalar deras skulder. Det skulle innebära att de slipper framleva resten av sina liv som som skuldsatta och att de därmed blev mycket friare.

Även inkomstlösa skulle ju kunna få det mycket bättre som slavar än de har som inkomstlösa. Tänk att få ett rum på ett slott eller i en flott villa och gratis mat och kläder mot att man gör lite arbeten på slottet, städar lite, lagar lite mat, passar de gulliga barnen åt herrskapet, pysslar om deras trädgård mm.

Sen skulle förstås försäljningen av slavarna kräva slavarnas medgivande.

Ett sådant humant slavsystem skulle lösa många samhällsproblem, arbetslösheten exempelvis, därmed kostnaderna för de inkomstlösa, samtidigt som många människor skulle ges tillfälle till drägligare liv

Fram för mer frihet, och därmed för friheten att få sälja sig som slav alltså!

/Kerstin