Vi är många som anser att både SR och Svt sviker sin plikt att rapportera om världens händelser på ett någotsånär objektivt och korrekt sätt. Båda har varit otroligt effektiva som propagandaverktyg för krig och mördande och för USA:s nykoloniala ageranden, senast vad gällde, och gäller, kriget mot Libyen och Afrika och vad gäller det s.k. upproret i Syrien.

I båda dessa fall ger våra s.k. Public Service-företag oss en totalt falsk bild av vad som hänt och händer. Man beskyller regimerna för illdåd som de inte har begått och framställer de verkliga missdådarna som änglar och som en frihetsälskande opposition när dessa i själva verket är reaktionära våldsmän som går USA:s/Nato:s/Qatars och Saudiarabiens ärenden. Man intervjuar endast dem som stödjer de  s.k. ”oppositionella” elementen, de där som i Libyen begick vad som närmast borde betecknas som folkmord på svarta bl.a. och som i Syrien begår de hemskasta massakrer på oskyldiga civila.

Trots att det finns ganska mycket material ute på nätet som visar att både Ghadafis regim i Libyen och Bashar al-Assads regim i Syrien har mycket starkt stöd mot de legoknektar som förstört och förstör Libyen respektive Syrien, intervjuar man endast företrädare för våldsverkarna och aldrig dem som är emot dessa och för sina ledare, eller som är krtiska till dessa men inte vill ha dessa våldsamma uppror. Det här är ingen tillfällighet.Det handlar om att både SR och Svt är del av en västlig propagandakampanj mot alla stater i världen som inte låter sig styras från Washington och som inte låter amerikanska och andra västerländska multinationela företag köpa upp eller rakt av stjäla sina staters naturresurser. Dessa länder, vars ledare anser att deras resurser ska användas för att förbättra levnadsvillkoren för de egna befolkningarna, demoniseras å det grövsta i tongivande Västliga media och tyvärr också i våra svenska Public Service-företag.

I förlängningen av attackerna på Libyen och Syrien ligger militära attacker och västlig kontroll av samtliga stater i Afrika, via AFRICOM och slutligen kontroll över Ryssland och Kina. Det är ingen slump att båda dessa senare stater har vägrat att rösta för en no-fly-zone över Syrien. Deras ledare är nämligen mycket klara över att kriget mot Syrien bl.a. är första steget mot allvarligare försöka att ”ta ner” ledarna i både Ryssland och Kina och ersätta dem med ett  batteri västligt/amerikanska nickedockor som endast gynnar Västs multinationella företag.

igår blev vi lite överraskade när vi hörde hur SR intervjuade några libaneser som stödde Assad i Syrien och tänkte att äntligen en strimma av nyanserad information.(1) Idag intervjuar man några tjerkesser från Syrien. Tjerkesserna är ryssättlingar som bor i Syrien sedan omkring 150 år. Men SR har inte, som vi först trodde, tagit sitt förnuf tillfånga och börjat vara lite mer allsidig i sin rapportering, ser man när man går in på SR:s hemsida och läser om de här intervjuerna idag. De handlar inte om en mer korrekt information utan om ytterligare ett sätt att demonisera Ryssland och dess ledare. Det är, får vi veta, närmast Rysslands fel att striderna i Syrien inte får ett slut. Ryssland varken hjälper tjerkesserna att fly till Ryssland eller hjälper till att få stopp på mördandet i Syrien. Så här avslutas idag SR:s nätsida om saken:

Ryssland anklagas av omvärlden för att stödja den syriska regimen i konflikten men de tjerkessiska flyktingarna i Maikop är lika kritiska mot alla.
– Rebellerna beväpnas med USA:s hjälp, armén får vapen från Ryssland, sedan slåss de mot varandra och det är vi som blir lidande, säger Zauer, 16 år.(2)

Detta är en formulering som klart avslöjar att SR:s journalister är väl medvetna om att man för ren propaganda, att man missleder oss alltså. Ingen som är lite insatt och intresserad av vad som händer i världen har kunnat undgå att notera hur SR och Svt är ivrigt sysselsatta med att svartmåla både Ryssland och Kina idag. Det gäller att bereda oss för kommande allvarligare attacker på båda dessa stater. Man jobbar långsiktigt från USA:s sida nämligen.

För några år sedan var jag en hängiven försvarare av Public Service i Sverige för att vi skulle ”vara säkra” på att få korrekt information om omvärlden. Idag anser jag att man lika gärna kan lägga ner SR och Svt, eftersom båda är precis lika vinklade och propagandistiska som Fox News i USA och BBC. Varför ska vi betala extra för att utsättas för en propaganda vars huvudsyfte är att försvara de västliga multinationella företagens intresse, intressen som går stick i stäv mot vanligt folks intressen och behov? Den propagandan SR och Svt består oss kan vi ju få gratis från vilken privat konservativ eller liberal radio- och TV-kanal som helst.

/Kerstin

Länkar:
1) Libanesiska Assad-anhängares syn på konflikten, SR Studio Ett 24/1 2013
2) Ryskättat folk i Syrien vill ha hjälp att fly landet, SR Ekot 25/1 2013
Where Are They Now? The Reporters Who Got Iraq So Wrong, Peter Hart, Common Dreams 6/2 2013 (Svenska journalister är inte de enda.)
THE FALL OF MU’ADH AL-KHATIB; THE COLLAPSE OF THE FSA; SAUDI ARABIA PARANOID ABOUT DISSENT, Syrian Perspective 6/2 2013 (Citat: Poor Robert Ford; poor FSA; they just don’t get it. One problem they had was the popularity of the president they were trying to oust. Not easy when even Sunnis supported him…..Let us declare that we at SyrPer are opposed to any accommodation, concession or gesture with regard to the terrorist enemies and their foreign supporters. No negotiations. Period. Long live Dr. Bashar Al-Assad; our great Syrian Army; our wonderful security services and most of all: The People of Syria. Ziad Amin Abu Fadel, Esq..)
– - ”Kvalitetsjournalistiken på snabb reträtt i Sverige”, SvD 10/2 2013

Rekommenderad läsning:
Dårarnas korståg. Jugoslavien, Nato och västliga villfarelser, Diana Johnstone, Hägglunds förlag 2004
The Illigal War on Libya, Cynthia Mc Cinney, Clarity Press 2012
Libyenkrigets geopolitik. Humanitär intervention eller kolonialkrig? Ola Tunander, Celanders förlag 2012
- Slouching Towards Sirte. NATO’s War on Libya and Africa, Maximilan Forte, Baraka Books/Montreal 2012
På given order. Från 11 september till Abu Ghraib, Seumour Hersh, Ordfronts förlag 2005
Humanitär imperialism, Jean Bricmont, Karneal förlag 2005
Illa far landet, Tony Judt, Karneval förlag 2010