Tänk så bra att alliansen sänkt a-kasseersättningarna och drivit bort en massa människor från facken. Så förträffligt att de har drivit sin arbetslinje så effektivt och sett till att alla nu är ordentligt ängsliga för hur de ska klara sig om de blir arbetslösa. Det innebär förstås att de flesta kommer att spara, frenetiskt, de närmaste åren, för att klara sig hjälpligt om de förlorar jobben – oj förlåt, om de förfaller till lättja framöver och bestämmer sig för att fuska istället för att jobba. Nu har alliansen alla tiders chans alltså, att genomföra den chockterapi som Naomi Klein har beskrivit. Verkar väl som de redan påbörjat den.