Elisabet Höglund är en person vars åsikter jag inte alltid delar. I dagens Aftonbladet har hon dock skrivit en krönika där jag kan instämma i nästan allt. Ansvaret för landets elförsörjning ska inte överlämnas till ett oligopol bestående av tre stora bolag som bara har kortsiktig vinstmaximering som mål för sin verksamhet.

Det framgår att Elisabet Höglund har kommit fram till sina slutsatser efter noggrann research. Precis som många andra så misstänker hon att kraftföretagen själva har ett intresse av att det då och då blir ”elbrist”. Och hon har också kommit fram till att den s.k. ”elbörsen” Nordpool bör avskaffas och att elmarknaden bör återregleras.

Jag skulle vilja säga att den bör omregleras, eftersom den även nu är strikt reglerad, men reglerad på ett sätt så att elpriset ska bli förmånligt för elproducenterna och oförmånligt för de vanliga konsumenterna. De riktigt stora elkonsumenterna betalar naturligtvis efter en särskild, mycket lägre taxa och är dessutom befriade från energiskatt och avgift för elcertifikat.

Det finns många skäl till att elektricitet för våra hem inte ska vara något som det spekuleras med på en ”börs”. Det viktigaste är ändå det som Höglund avslutar sin artikel med: Vi är tvingade att köpa el, hur dyr den än är. Tillgång till el är en överlevnadsfråga. Läs artikeln!

/Dan Gmark

Länkar:
El för viktigt för att hanteras av kraftbolgen, Elisabet Höglund, Aftonbladet:
Bojkotta elproducenterna! Motvallsbloggen 17 december