Endast 10% av alla penningtransaktioner i världen handlar om betalning för varor och tjänster. Övriga transaktioner handlar om finansiella transaktioner, som köp och försäljning av aktier och andra värdepapper, till spekulation alltså. Väldigt sunt säger nyliberala nationalekonomer.

Om husfar i en familj spelar poker med 90% av familjens tillgångar, så att övriga i familjen tvingas svälta på de 10% de får att leva på och konsumera för, då är det ingen som anser att denna familjs ekonomi är sund. Än värre anser man det vara om pappa, när han förlorar allt i ett parti, tar hälften av de 10% familjen har att leva på, för att komma igång och spela igen, med argumentet att familjens ekonomi kräver detta.

Alla anser att denna husfar är totalt galen och att det är helt oacceptabelt att göra som han gör. För att inte tala om när husfar börjar låna pengar för att finansiera sitt pokerspelande, och tvingar de övriga i familjen att stå för räntor och amorteringar av lånen, med sina 5-10% av tillgångarna.

Lustigt så olika bedömningsgrunder man kan tillämpa.

/Kerstin

Länkar:
- Irland kollapsar. Den nyliberala drömmen går i kras


Så om Haiti också, lite om varför katastrofen slagit så hårt.
- Shock Therapy? Haiti, Where America Never Learns, By Tom Reeves, counterpunch