Att regelbundet läsa amerikanska samhällskritiska nättidskrifter är inte ägnat att muntra upp en. Så ibland tar jag en paus, för att inte totalt tappa livslusten. Världens eländen och de styrande topparna, med stöd från ett mycket obehagligt USA, är så vidriga att man har svårt att förstå det. Men någon gång händer det att man får läsa en artikel som muntrar upp en rejält. Det finns alltså en och annan strimma ljus därute i den stora vida världen, även om dessa strimmor inte är så många.
I kväll läser jag alltså att:

Justice for George W’s torture violations jumped much closer this weekend.  Ex-President George W Bush was supposed to fly to Switzerland to speak in Geneva February 15.  But his speech was cancelled over the weekend because of concerns about protests and efforts by human rights organizations asking Swiss prosecutors to charge Bush with torture and serve him with an arrest warrant. (1)

Min översättning: Rättvisa vad gäller George W’s tortyr kom mycket närmare detta veckoslut. Expresident George W Bush skulle flyga till Schweiz för att tala i Geneve den 15:e februari. Men hans tal inställdes under veckoslutet på grund av oro för protester och ansträngningarna från organisationer för de mänskliga rättigheterna som har bett schewiziska åklagare att åtala Bush för tortyr och begära honom häktad.

I Schweiz kan man nämligen bli åtalad för brott mot mänskligheten, och tortyr är ett sådant brott, om man befinner sig på Schweizisk mark. Naturligtvis förnekade Bush alla samband mellan den inställda resan till Schweiz och risken för att bli häktad och åtalad.
Men:

”Nobody – from those who administered the practices to those at the top of the chain of command – is under a shield of absolute immunity for the practices of secret detention, extraordinary rendition and torture,” Martin Scheinin, UN special rapporteur on human rights and professor of public international law at the European University Institute told The Guardian.  ”Legally this case is quite clear. Bush does not enjoy immunity as a former head of state, and he has command responsibility for the decisions that were taken.”

Min översättning: ”Ingen – från dem som administrerade den här praktiken till dem i toppen av kommandoordningen – befinner sig under skydd av absolut immunitet för praktiserande av hemlig internering, speciellt utlämnande (för tortyr (2)) och tortyr”, förklarade Martin Scheinin, speciell FN-rapportör om mänskliga rättigheter och professor i internationell rätt vid Europeiska  Universitetsnstitutet, för Guardian. ”Juridiskt är det här fallet helt klart. Bush åtnjuter ingen immunitet som f.d. statschef, och han har högsta ansvar för beslut som togs”. (1)

Det här betyder att det finns ett antal länder som Bush inte kan resa till i fortsättningen, och det är ju något att glädja sig över.

Även om han aldrig kommer att ställas inför rätta för sina avskumsaktiga ageranden, för att han i fortsättningen undviker att resa utomlands, så har han i alla fall fått sin frihet aningen begränsad och vet idag att även i delar av Europa betraktas han som en kriminell som begått brott mot de mänskliga rättigheterna. Detsamma gäller, vad jag förstår, Nobelfredspristagaren Henry Kissinger, liksom en del andra som var inblandade i Bushs vidriga och på lögner baserade krig. Risken finns att detta öde även kommer att drabba den senaste amerikanske Nobelfredspristagaren, Barak Obama, så småningom för, vad jag förstår, så har USA:s tortyrtrafik inte upphört sedan han tillträdde som president.

/Kerstin

PS: Även Blair kan sitta pyrt till ser jag.

Länk:
1) Bush Ducks Geneva Criminal Torture Charges, Swiss Miss Bush, By Bill Quigley, counterpunch.org
2) What is rendition? The Telegraph