Vår alldeles egen terrorist hade man inte lyckats ringa in i förväg och skydda oss mot trots omfattande avlyssningar och andra kontrollverksamheter. Men på grund av självmordsprängningen vill nu nästan alla politiker ha mer FRA och ännu mer FRA, ja massor av FRA. Det beror väl på ett det är där ljuset finns, alltså tekniken finns  – men den är uppenbarligen lika effektiv för att fånga in terrorister och förebygga terroristattacker som det är effektivt att leta efter en tioöring under gatlyktan fast man vet att man har tappat pengen någon annanstans.

Men signalspaning är kul i alla fall.

/Kerstin