Nu går skam på torra land. Som jag gissade skulle skulden för skolors misslyckanden läggas på lärarna och det var ju inget nytt. Socialdemokraterna har, verkar det, hatat skolan och lärare i alla år och också tagit sina möjligheter att klämma åt lärarna, på senare år inte minst med nerdragningar i skolan och med regler om att lärare minsann ska sitta i skolan mellan åtta och fem, med att genomföra ”lean production” även i skolan – ständig underbemanning alltså. Dessutom inledde man besparingarna på 90-talet med att ofta anställa rektorer som var underkvalificerade, satte förskolärare, i värsta fall ekonomer, som rektorer för lärare med äldre elever och att basa över lärare som hade betydligt högre utbildning än rektorerna – det blev billigare på det sättet och ovanpå detta drog man in resurser till hemspråksundervisningen, som ofta betydde extra skolhjälp för invandrarbarn med begränsade kunskaper i svenska. Någon bra arbetssituation för lärarna blir det inte med sådana åtgärder.

Repalu föreslår nu, som ytterligare ett socialdemokratiskt hatförslag gentemot lärarna, att dessa ska betygsättas av eleverna. Den lärare som inte förmår entusiasmera sina elever ska få veta detta från eleverna.

Det finns två slutsatser man kunde dra om orsakerna till att klass 9A lyckades under de fyra experimentmånaderna, en riktig och en felaktig och givetvis drog man den felaktiga slutsatsen och den mest improduktiva.

Å ena sidan kunde man säga som det är, att många lärare har fruktansvärda arbetsbördor numer, just på grund av att man stressar dem allt mer och för att man dessutom inte backar upp dem, inte anser att det de gör är viktigare än att man kan sänka deras löner, relativt sett, och försämra deras arbetssituation – på alla sätt. Å andra sidan kunde man säga att elever misslyckas för att lärarna inte ids anstränga sig, och det blev det senare man bestämde sig för – förutsägbart som amen i kyrkan.

De senaste 20 årens skolpolitik är som om man skulle ta ifrån en grävmaskinist hans grävskopa, ge honom en spade och kräva att han hinner gräva lika mycket med spaden som med grävskopan.

Först river man Sverige och ger dem som sliter i offentlig sektors olika delar, och som numer går i väggen den ena efter den andra, allt sämre arbetsförhållanden och allt mindre resurser, sedan skäller man på dem för att de inte klarar sina uppgifter nöjaktigt och föreslår att de ska pressas ännu mer psykiskt – för att jobba bättre och bli effektivare. Piska lärarna mer, säger Repalu alltså, och tänker utrusta eleverna med piskor. Det fungerar inte. Jag gissar att det mest kommer att resultera i att fler lärare lämnar skolan och att färre vill utbilda sig till lärare.

Jag har skrivit om det tidigare på bloggen: Här tar man in ett antal skickliga lärare under fyra månader och ger dem i prinicip fantastiska möjligheter, en klass med bara 20 elever, en total uppbackning från rektor och studierektor (eller vad den ene av de ledande var), sätter TV att filma lärarna, låter hela svenska folket följa deras arbete, och se, resultatet blev lysande. Dessa lärare slet som djur, vilket också svenskläraren vidimerade när hon mitt i perioden berättade att hon var dödstrött. En klass på 20 elever några timmar varje vecka – och dödstrött. Man ska vara bra korkad för att inte förstå vad hon faktiskt berättade med detta.

Försök göra om deras trick med 150 elever Repalu, med fem dagars undervisning och skyldighet att sitta i skolan och syssla med dumheter, onödiga möten, om allt möjligt som egentligen är irrelevant, den tid som inte fylls ut av lektioner och att dessutom åka runt stan och samla upp de elever som föredrar att skolka. Jag garanterar, Repalu kommer att misslyckas.

Nej, låt barnen sätta betyg på samhället och på politikerna, på det samhälle som i allt högre grad struntar i barnen och ungdomarna, som betraktar dem som tärande och skär ner på alla kostnaderna för dem, från barnavård genom boende och förskolor över ungdomsgårdar, grundskola och gymnasium tills de ska ut i arbetslivet, som skär ner på de sämre ställdas möjligheter och ger allt mer till de allra rikaste!

Länkar:
Elevernas betyg på sina lärare, Repalu i AB
9 A och rivningen av den svenska skolan, Motvallsbloggen 4/4