Obama signerar den ena skrämmande lagen efter den andra. Man undrar varför? För att han måste göra den styrande ekonomiska eliten nöjdare, för att få mer kampanjpengar? Oavsett orsaken så har han det senare året visat sig betydligt värre än Bush, vad gäller att inskränka demokratin i USA.

Först godkände han en lag som tillåter amerikanska militären att fängsla och sy in vem den vill, som den anser hotar landets säkerhet, och utan att personen ifråga får veta varför den fängslas, inte har rätt till advokat eller normala rättsliga processer och kan hållas inlåst hur länge som helst.(1)

Vidare har han tagit sig rätten att döda vem han vill, amerikansk medborgare eller inte, varsom helst i världen, och upprättat en dödslista från vilken han, Obama, personligen och med regelbundna mellanrum väljer ut vilka som ska mördas.(2)

Och nu har han just skrivit under en lag som säger att fångarna på Guantanamo inte har rätt till advokat samt en lag om att det är tillåtet att använda droner över USA.(3)

Alla de ovan uppräknade lagarna för USA närmare en fasciststat, om USA inte redan måste betraktas som en sådan. Dylika lagar har vi hittills aldrig sett i någon verklig demokrati utan bara i fasciststater.

Är det inte dags att återkalla fredspriset, frågar jag igen, och i framtiden gå in för att endast dela ut det till personer för vad dessa faktiskt har åstadkommit istället för vad Nobelpriskommittén i Norge hoppas, eller tror att de kommer att göra i framtiden. Skandalfredsprisen börjar bli lite för många nu. Alltfler, även utomlands, börjar betrakta fredspriset som ett skämt.

Nu hör jag dessutom, på Studio Ett, att Ryssland just börjar betala priset, det som Hilary Clinton hotat Ryssland med, för att Ryssland stoppar ett beslut i FN om att attackera Syrien på bred front och med alla till buds stående medel. Stora demonstrationer alltså runtom i Ryssland.(4)

Fattas bara att den del av vänstern som stöttar terroristerna i Syrien idag, och Natoattacken mot Libyen tidigare, nu försvarar de demonstrerande i Ryssland. Alla ryssar kommer säkert att få det bättre framöver om de angloamerikanska oljejättarna och andra multinationella västliga megaföretag får ta hand om Rysslands gas, olja (precis som de nu får ta hand om Libyens) och övriga naturresurser. Intressant i det här sammanhanget är att påpeka att Obama har signerat en lag som gör liknande demonstrationer olagliga också i USA, men ingen påpekar detta eller beskyller USA för att vara odemokratiskt av det skälet:

A new bill, HR 347, the Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011, also known as the “Trespassing Bill,” is soon to be signed into law by President Obama. This bill effectively criminalizes protest and will hurt protest groups and movements such as Occupy quite hard.
The bill as states that anyone who knowingly “enters or remains in any restricted building or grounds without lawful authority to do so” with the “intent to impede or disrupt the orderly conduct of Government business or official functions, engages in disorderly or disruptive conduct in or [in] proximity to, any restricted building or grounds” or “impedes or disrupts the orderly conduct of Government business or official functions” will be punished with a fine or “or imprisonment for not more than 10 years, or both.” (5)

(Min översättning: En ny lag, HR 347, the Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act of 2011, också känd som ”passerandelagen”, ska snart antas som lag av president Obama. Denna lag kriminaliserar effektivt protester och kommer att skada protesterande grupper och rörelser såsom Occupy väldigt hårt.
Lagen som stipulerar att var och en som medvetet ”träder in i eller stannar i vilken som helst byggnad eller vilket område som helst med restriktioner , utan lagligt tillstånd” och som gör det ”i akt och mening att störa regeringsaktiviteter eller officiella funktioner, deltar i oordnade eller störande uppträdande i eller i närheten av vilken som helst byggnad eller mark med restriktioner” eller ”som hindrar eller avbryter  normala regeringsageranden eller officiella funktioner”  kommer att straffas med böter eller ”fängelse på högst tio år, eller bådadera.)

/Kerstin

Länkar:
1) Senate Wants the Military to Lock You Up Without Trial, Spencer Ackerman, Danger Room 1/12 2011
1) Congress Still Okay With Indefinite Detention and Torture of Americans, Jose Luis Magaua, Information Clearing House 18/5 2012
2) Secret ‘Kill List’ Proves a Test of Obama’s Principles and Will, New York Times 29/6 2012
2) OBAMA ADMIN. REFUSES TO RELEASE INFORMATION ON ‘TARGETED KILLING’ LIST: ‘HIGHLY CLASSIFIED, Jason Howerton, The Blaze 21/6 2012
3) Obama Worse Than Bush (again), Craig Murray 25/7 2012
4) Nya demonstrationer i Moskva, Studio Ett 26/7 2012
5) The Criminalization of Protest: Say Goodbye To Free Speech in America, Global Research 9/4 2012

Rekommenderad läsning om Syrien:
US-backed Occupied Libya: Putting Lipstick on a Frog, Farirai Chubvu, Libya S.O.S 25/7 2012
- Syria: Washington’s Latest War Crime, Paul Craig Roberts, Institute for Political Economy, 26/7 2012 (Tack Syrienblogg för många viktig länkar)
- Krigstrött kongress om Afghanistan, red. Nyhetsbanken 21/7 2012
- British pilots flew armed US drones in Libya, MoD reveals, Global Civilians For Peace In Libya 26/7 2012
- US Treasury: Al Qaeda Runs Syrian ”Rebellion”, Tony Cartalucci , Land Destroyer 27/7 2012 (Citat: Not only did the United States government, with Saudi Arabia, Qatar, and Israel’s aid, knowingly assemble a sectarian extremist front affiliated with Al Qaeda, not from within Syria, but from beyond its borders, it knew well in advance the destructive consequences such a foreign policy would yield.
The US government has since willfully lied to the both the American people and the world regarding the true nature of the violence unfolding in Syria, and with the help of the corporate-media, is attempting to spin the forewarned consequences of their long-planned conspiracy as merely an unfortunate by-product of a spontaneous conflict…..In essence, we are being told that the militant extremists the US assembled against Syria have failed to overthrow the government, so the US should intervene on the pretext of liquidating the very terrorists they conspired to send, funded and armed, and have been supporting since the very beginning. ….
Artikeln säger också attWest Used Al Qaeda in Afghanistan and Libya, Is Using Al Qaeda Now in Syria, och vi vet ju idag att det inte har gått så bra, i alla fall inte om målsättningen varit att införa demokrati. Men den riktiga målsättningen är kanske i själva verket en annan, att splittra arabstaterna och att skapa terror och elände för människorna i de stater som USA/Nato angriper. )
NATO Terrorists Execute Civilians While Waiting for Syrian Army, Tony Cartalucci, Land Destroyer 26/7 2012
Church fears ’ethnic cleansing’ of Christians in Homs, Syria, Patrick J. McDonnell, Los Angelses Times 23/3 2012 (Jag såg eller hörde ingenting om detta i svenska media då. Kan svenska journalister i själva verket inte engelska bra nog att läsa utländska engelskspråkiga media? Eller är det bara slöa alternativt köpta/korrumperade?)
- Syrian rebels get influx of arms with gulf neighbors’ money, U.S. coordination, Karen DeYoung and Liz Sly, Washington Post (gissningsvis omkr 20/6, artikeln odaterad vad jag kan se.)
- Good Violence, Bad Violence, Robert C. Koehler, Coto Report 25/7 2012 (Citat: The U.S. is far more violent than other developed countries, for reasons seldom addressed or even looked at in anything like a holistic way…..C. Violence drives government policy. We’re now engaged in an endless, Orwellian war against dark-skinned, foreign evil. The “Washington consensus” is the same thing as the military-industrial complex. We torture, we carpet-bomb. We’ve wrecked two countries, killed civilians by the thousands or hundreds of thousands. We assassinate by drone and keep our civilian kill-count low by regarding all military-age males as combatants (by which measure, seven of Holmes’ victims shouldn’t count). We’re continuing to develop the “next generation” of nuclear weapons.)
- Welcome to the New Syria, Michael Collins, Coto Report 23/7 2012
What’s Really Happening In Syria? Jack A. Smith, countercurrents.org 25/7 2012 (Citat: The extent of American involvement with the opposition was partially exposed by the New York Times July 21: ”American diplomats are also meeting regularly with representatives of various Syrian opposition groups outside the country to help map out a possible post-Assad government. ’Our focus with the opposition is on working with them so that they have a political transition in place to stand up a new Syria,’ Patrick Ventrell, a State Department spokesman, said last week.”)
Aleppo is far from won: Fisk, ATV, video med en intervju med Robert Fisk 26/7 2012, klart sevärd men inte nerladdningsbar till Motvallsbloggen.
- ’We’re Too Frightened to Talk’. Christians Flee from Radical Rebels in Syria, Ulrike Putz in Qa, Lebanon, Spiegel online, 25/7 2012 (Citat: Somehow, though, the interview was arranged in the end. Reserved and halting, the women described what happened to their husbands, brothers and nephews back in their hometown of Qusayr in Syria. They were killed by Syrian rebel fighters, the women said — murdered because they were Christians, people who in the eyes of radical Islamist freedom fighters have no place in the new Syria. Sedan är författaren noga med att berätta att Assads styrkor är hemska, helt i enlighet med den västliga propagandan. Dock, denna artikel ger i alla fall en liten glimt av det som ingen talar om i våra media, där rebellerna, som de numer kallas, framställs nästan som vore de cloonade Jesusfigurer .)
- ”Al Qaida in Syria” As Propaganda For Intervention, Moon of Alabama 26/7 2012 (just nu är det många engelskspråkiga siter som hävdar, och/eller framför missankar om att de s.k. Arabiska våren i själva verket varit planerad i Washington sedan flera år och att man har sett till att ha grupper i de länder som ”ska tas ner” sedan länge, grupper som tränats och utbildats i protestverksamheter. Jag kan inte säga om dessa misstanker har fog för eller inte dock.)
- The Rise of the Police State and the Absence of Mass Opposition, James Petras and Robin Eastman Abaya, Global Research 25/7 2012(Citat: Mosques, Islamic charities and foundations are under constant surveillance and subject to raids, entrapment, arrests, and even Israeli-style ‘targeted’ assassinations.The second core group, targeted by the police state, includes African Americans, Hispanics and immigration rights activists (numbering in the millions). They are subject to massive arbitrary sweeps, round-ups and unlimited detention without trial as well as mass indiscriminate deportations…..The key to the police state operations of the US in the 21st century is to repress pro-democracy citizens and pre-empt any mass movement without undermining the electoral system, which provides political theater and legitimacy. )