Varför berättar ingen i våra media för oss att den syriska armén är en värnpliktsarmé?

Om värnpliktsarméer, till skillnad från vad gäller legoarméer, vet man att de är mycket svårare att få att skjuta på den egna befolkningen medan legoarméer skjuter på dem man betalar dem för att beskjuta. Vi har bara i och med detta anledning att inte tro på påståenden i våra media om hur den syriska armén mördar och torterar människor i Syrien. Detta vet upprorsmännen själva. Därför talar de om Shabiha, som skulle vara en slags (alawitisk) specialstyrka som terroriserar syriska folket och mördar och torterar. För varje tänkande människa är det omöjligt att tänka sig en sådan specialstyrka med tanke på att Bashar Al Assad har fullt klart för sig vad Västmedia skriver om hans regim och hans illdåd i akt och mening att få argument för att bomba eller invadera landet. Han har ingenting att vinna på att försöka utöva den typen av terror mot befolkningen, som jag skrivit mer om tidigare.(1) Däremot är sådana påståenden god propaganda att föra fram av upprorsmännen, som ju kan räkna med att de blir trodda och citerade i Västmedia vilka omrimligheter de än vräker ur sig.

Hur ser nu den syriska armén ut? Jo enligt Wikipedia (2) kan Syrien mobilisera c:a 645.000 man. Hur många som finns i armén just nu (eller vid varje tidpunkt) avstår man från att tala om (undrar varför?). Sen berättas att majoriteten av de värnpliktiga soldaterna är sunniter, vilket väl är naturligt eftersom majoriteten av befolkningen tillhör denna grupp. Däremot, sägs det, är de ledande inom armén alawiter, alltså tillhör samma grupp som Al Assad. (Den syriska regimen är dock noga med att inte tala om gruppernas olikheter eller utpeka sådana speciellt, precis som vi i Sverige inte har gjort det tidigare.)

Vad innebär nu dessa fakta? Jo, arméns soldater torde, eftersom syriska unga män, sedan 2011, gör en värnplikt på 1,5 år (tidigare hade de längre värnplikt), bestå av ett genomsnitt av befolkningen i Syrien. Det må vara att höjdarna inom armén är alawiter men vad skulle den mindre klicken aktiva toppar kunna åstadkomma mot resten av armén om denna stod på upprorsmännens sida i konflikten, som de borde göra enligt Västmedias krigspropaganda. Denna propaganda gör ju gällande att upprorsmännen, som bekämpas av armén, agerar i ”hela det syriska folkets namn och intressen” och har hela det syriska folket bakom sig.

Om armén alltså står på det syriska folkets sida, som den sannolikt gör, och om majoriteten av detta folk ville bli av med Al Assad och istället genast styras av den s.k. oppositionen, skulle majoriteten inom armén ha hyst samma uppfattning och ha arresterat topparna, tagit över kommandot över armén samt avsatt Al Assad för länge sen. Höjdarna skulle inte haft mycket att sätta emot i det fallet. Detta har inte skett. Därmed kan vi vara ganska övertygade om att  ”det syriska folket”, som de styrande i USA, Nato, Qatar och Saudiarabien ömmar så för, inte alls hyser de åsikter som påstås i våra media (och som påstods även om det libyska folkets inställning till Ghadafi utan minsta bevis).

Vi kan istället vara tämligen övertygade om att Bashar Al Assad har armén och därmed huvuddelen av det syriska folket bakom sig  mot de  s.k. rebellerna, även om det finns en del grupper av soldater som deserterat och gått över till upprorssidan (sannolikt färre än vi ska bringas att tro dock (3) ).

Förutom att vi får svaret på frågan om varför upprorsmännen/oppositionen inte har vunnit segern för länge sen får vi härmed också svaret på frågan om varför media inte har informerat oss om den syriska arméns sammansättning och uppbyggnad. Denna opposition borde ha vunnit en hejdundrande seger redan inom några dagar, om Västs ledande politiker och våra media talade sanning, eftersom den då hade omfattat nästan hela den syriska armén.

Man kan jämföra mitt resonemang här med hur det gick till förra gången USA lyckades konspirera med den venezuelanska överklassen och ett antal högre militärer om att avsätta Hugo Chavez.

Dessutom kan man läsa in sig på hur det gick till när lägre officerare avsatte den fascistiska regimen i Portugal 1974 (Wikipedia är sparsam med information om detta dock). Själv besökte jag mina föräldrar, som bodde i Lissabon något år vid den tiden, en kort tid efter det som kom att kallas nejlikerevolutionen.

Tillägg 26/8 kl 16.30:
Vi kan också jämföra med vad som hände i Egypten, där armén först sköt på demonstranterna på Tahrirtorget i Kairo och sedan, förmodligen på order från USA m.fl., slutade skjuta. Då föll Mubarak som en sten.

Eller jämföra med Tjeckoslovakien. Där tvingades den ryska arméledningen byta ut de styrkor som man skickade in i Tjeckoslovakien för att krossa upproret, i augusti 1968, därför att tjeckerna, som ofta talade ryska, mötte den ryska styrkan med blommor och pratade med soldaterna. Det bröt ner ”stridsmoralen” hos de ryska soldaterna på nolltid.

/Kerstin

Länkar:
1) Syriens kommentar till Houla-massakern, Motvallsbloggen 29/5 2012
2) Wikipedia, om syriska armén (Citat, tillagt kl 16.45, eftersom det verkar pågå ett fullt informationskrig på Wikipediasidor om Syrien och på grund av olika uppgifter på olika Wikipediasidor om saken: The President of Syria is the commander in-chief of the Syrian armed forces, comprising some 646,500 troops upon mobilisation. The military is a conscripted force; males serve in the military upon reaching the age of 18. The obligatory military service period is being decreased over time, in 2005 from two and a half years to two years, in 2008 to 21 months and in 2011 to year and a half.
The majority of the Syrian military are Sunni, but most of the military leadership are Alawites. ….. Most of Syria’s 300,000 conscripts and air force pilots are, however, Sunni.)
3) ’Bloody bandits and Western lies: What’s really going on in Syria’, intervju med Ankhar Kochneva, RT 8/7 2012
Syrian Christians in 2-week blockade by rebel fighters, residents desperate, RT 25/8 2012
– The Lions of Tawid, The New York Times  (film om hur de ”oppsitionella” behandlar fångar, använder dem som självmordsbombare. Rekommenderas.)
BBC censors video showing dark side of Syrian rebels, Voltairenet.org 24/8 2012 (Endera har BBC ångrat sig och lagt ut videon  igen, eller så var den bara tillfälligt nere.)
Syria crisis: west loses faith in SNC to unite opposition groups, The Guardian 14/8 2012 (Citat: Washington, London and Paris now agree that efforts to encourage a unified opposition around the exile-led Syrian National Council (SNC) have failed, and are now seeking to cultivate more direct links with internal Syrian groups. Min kommentar: Eller så söker man bara ett nytt argument för att få acceptans i Väst för ett kraftigare militärt ingripande i Syrien, och mot det syriska folket, ex: faran med att Syriens påstådda ”massförstörelsevapen”  skulle kunna hamna i händerna på de där hemska jihadisterna som vi ska tro att regeringarna i Väst har upptäckt – alldeles nyss fast vi, som varit specialintresserade av krisen, har känt till detta nästan hela tiden – vem tror på att regeringarna i USA/Nato m.fl inte kände till detta tidigare?)
Russia And China Respond to Obama’s “Red Line”, Moon of Alabama 22/8 2012
The current situation of the Syrian Revolution, Syria Tribune 25/8 2012
320 döda i Daraya – Regimen: Utrensning pågår, SR Ekot (Cecilia Uddén sitter i Kairo och rapporterar och vet därför precis vad som händer i Damaskus! Märkligt dessutom att nästan inga av ”oppositionens beväpnade och stridande krigare” dödas, bara ”människor” och ibland soldater ur den ordinarie syriska armén. Som sagt, oppositionen borde ha vunnit den här kampen redan efter några veckor, vilket väl var vad USA/Nato/Qata/Saudarabien räknade med, både vad gällde Libyen och Syrien.)
Temasida om Syrien, SR  med länkar till  artiklar om Syrien.
Läs även Syrienblogg som har många intressanta och viktiga länkar till sidor som behandlar Syrienkrisen.