Det var ju ingalunda så att alla sommarpratare var intressanta och hörvärda, men de hade i alla fall det goda med sig, allihop, att man som P1-lyssnare slapp Annika Lanz i radion under flera månader. Nu är hennes eländigt flamsiga program tillbaka och därmed är P1 omöjligt att lyssna till nästan varje vardagseftermiddag igen. Kan ingen förnuftig människa flytta hennes program till någon annan kanal, en som endast hennes beundrare lyssnar till. De flesta P1-lyssnare, det är jag ganska övertygad om, stänger av radion som fort de hör hennes flamsande börja. Jag har i varje fall aldrig i hela mitt 65-åriga liv hört en mer påfrestande programledare i radions P1, som varit det enda program jag lyssnat till regelbundet under hela mitt vuxna liv. Jag är inte ensam om den åsikten. Även många yngre människor som är vana P1-lyssnare hyser samma uppfattning som jag härvidlag.

Annika Lanz är kanske en väldigt sympatisk människa, om hennes personlighet säger jag ingenting, men att höra henne flamsa sig igenom det ena allvarliga ämnet efter det andra i radion, är som att bli spottad i ansiktet. Hennes program är en ren förolämpning mot alla tänkande människor. Alltså stänger man av förolämpningen. Men P1 vill kanske ha färre lyssnare.