Nu ska kvinnor äta SSRI mot PMS också. Fantastiskt, SSRI är bra mot allt, från nackspärr och ryggont över depression och ensamhet till PMS.

För bara några år sedan hävdade läkarkåren att SSRI var så bra, för med de här nya antidepressiva medlen hade antalet självmord minskat. Nu ökar antalet självmord igen, bland yngre människor, som i allt högre utsträckning förskrivs dessa medel. Dessutom har sjukskrivningar och förtidspensioneringarna, p.g.a. depression, ökat ordentligt de senaste fem åren, framför allt bland unga kvinnor, som i allt högre utsträckning får SSRI.

Med samma logik här som läkarna använde när de hävdade att självmorden gick ner p.g.a. SSRI, nämligen samtidigt uppträdande av två fenomen (ökad förskrivning av SSRI – minskad självmordsfrekvens), så kan vi alltså dra slutsatsen att det ökande antalet förtidspensioneringar och det ökande antalet sjukskrivningar, p. g. a. depression, beror på att alltfler ställs på SSRI (ju fler som får SSRI, desto fler deprimerade och förtidspensionerade) – eller?

Om inte annat kan man med fog undra hur det kommer sig att så många fler lider av depression idag och blir förtidspensionerade på grund av sådan, när undermedel som SSRI finns att tillgå och när alltfler äter dessa medel? Blir de aldrig botade från sina depressioner någon gång? Hur bra är då de här preparaten?