Hörde just att Carl Bildt jämförde de ryska ledarna med Hitler. Det måste vara höjden av oförskämdhet.

Jag har visserligen på den här bloggen skrivit att jag anser att Bush med anhang beter sig som Hitler med dito, men jag är bara bloggare, en myra som ingen bryr sig om. En minister däremot får bara inte uttrycka sig på det sättet , inte ens om han bara är minister i ett litet skitland som inte har mycket att säga till om i världspolitiken, och i synnerhet inte mot ryssarna. Att jämföra dem med Hitler är nog den värsta förolämpning man kan kasta dem i ansiktet.

Det är mycket illa att han ensidigt tar ställning mot Ryssland i det här fallet och det är katastrofalt när han vräker ur sig sådana beskyllningar. Han tycks tro att han fortfarande sitter som elevrådsordförande på gymnasiet! Finns det ingen på UD som kan lära den slyngeln hur man beter sig på den internationella arenan?

Sällan eller aldrig har vi haft en mindre kompetent utrikesminister. Han är rent livsfarlig för oss.