Ulf Bjereld står för den mest sofistikerade beskrivningen jag sett på länge av vad ett borgerligt parti kan åstadkomma när det gör en utredning. Beskrivningen handlar om Folkpartiets rapport om det av detta parti önskade NATO-medlemskapet. Bjereld skriver nämligen om denna rapport att:

Nato-medlemskapets konsekvenser beskrivs i så rosenskimrande termer att Barnen i Bullerbyn framstår som en studie i skräck.

Jag utdelar härmed min skriftligt framförda applåd för detta exempel på utmärkt formuleringskonst.