Killarna som det är verkligt synd om just nu, de stora förlorarna i några av dagens krascher – de båda förre detta cheferna för Fannie Mae och Freddie Mac, går kanske miste om sina gyllene fallskärmar, läser jag i DN.

Mudd och Syron var berättigade till ett kombinerat löne- och bonuspaket värt omkring 24 miljoner dollar som del av regeringens rekonstruktionsplan för de krisdrabbade bolåneinstituten.
……….
KONGRESSEN GODKÄNDE i somras en lag som ger FHFA-chefen James Lockhart befogenhet att begränsa avgångsvederlag till avgående verkställande direktörer, skriver Washington Post.

Vad har vi vanliga dödliga, som kanske bara åker på lite högre räntor på våra bostadslån, att sörja över. Vi är ju inte i närheten av att förlora sådär en 12 miljoner dollar, såvida det inte var 24 miljoner dollar per person förstås. Så låtom oss i sann medmänsklig anda bedja för dem – ja hos James Lockhart alltså. Kanske han låter sig bevekas.

Länk:
Bonusar till bolånekrischefer i fara, DN