Det var en gång, ja för evigheter sedan, så länge sedan att endast de allra äldsta i landet fortfarande minns det, en stor bankkrasch. Den hände sig i USA 1929 men spred sig över hela världen. Som tur är, för oss som inte var med den gången, så skrev en man ner berättelsen om denna krasch. Det gjorde han redan 1954, men hans berättelse har sedan dess kommit ut i nyutgåvor många gånger, ja varje gång det har varit skakigt på finansmarknaden har hans berättelse efterfrågats – fast det kan man nästan inte tro idag.
Berättaren börjar med att tala om att krascher är ett återkommande fenomen i det kapitalistiska systemet ända sedan tulpankraschen i Holland 1637:

I Förenta Staterna uppträdde en spekulationsvåg var tjugonde eller trettionde år under 1800-talet.
………..
Varje gång marknaden får problem låter det likadant: ”Det ekonomiska läget är i grunden sunt” eller helt enkelt ”grunden är god”. Alla som får höra de orden bör ha klart för sig att något är galet.

Man tycker sig höra just detta just nu – vilket är illavarslande.

Det lustiga med den här berättaren är att han menar att kraschen i oktober 1929 inte kan skyllas på enstaka människor och ingen, påpekar han, organiserade spekulationsbubblan som föregick den: ”Båda var resultat av hundratusentals individers fria val och beslut”.

Det där tål att tänkas på. Om vår berättare har rätt och den amerikanska staten inte tvingade någon att spekulera (som fallet är med oss svenskar idag exempelvis), så innebär det i så fall att det fria valet från alla dessa spekulanter var helt i enlighet med liberalismens ideal. Det i sin tur innebär att många människors fria val inte automatiskt ställer allt till det bästa eller leder till det goda samhället och/eller till goda konsekvenser för majoriteten av människorna i ett samhälle (men det är kanske inte heller vad liberaler anser att frihet och valfrihet ska göra?).

I början av berättelsen om 1929 kan vi läsa att:

1927 började kurshöjningen på allvar………. uppgången gav ett intryck av stor pålitlighet.
……………..
I början av 1928 ändrade kursuppsvingen karaktär. …………
Den tid hade nu infunnit sig, som alltid i utpräglade spekulationsperioder, då folk inte längre ville veta hurudan verkligheten var. Istället sökte man ursäkter och förevändningar för att kunna fly till den nya fantasivärlden……..
…..började aktiekurserna stiga, inte med små, stadiga ökningar utan med stora belopp………..

Nu hände det sig att:

En del företag fattade följande beslut: Istället för att producera varor med den huvudvärk och de svårigheter det innebar, övergick man till att finansiera den växande spekulationen. Många fler företag började låna ut sina överskottsmedel till Wall Street.

Så börjar man så småningom ”segla iväg upp i det blå” och nu började fantasirika transaktioner ta form och investmentbolag bildades på löpande band, somliga av dessa inriktade sig på att sälja aktier till småfolket, som köpte dem för lånade pengar, men som skulle bli rikt på kuppen.

1929 var investmentbolagen redan medvetna om att de betraktades som allvetande, när det gällde aktieaffärer…….. Det var en guldålder för professorer.
……………
På hösten 1929 gjorde professor Fischer från Yale sitt odödliga uttalande: ”Aktiekurserna ser ut att ha nått en permanent högplatå”. Irving Fischer var den mest betydande amerikanska nationalekonomen.

Det fanns förstås varnande röster också, då när börskurserna steg upp i himlen och lånekarusellen hade nått enorma dimensioner.

Warburg var märkvärdigt förutseende. I mars anbefallde han en kraftfull centralbankspolitik och hävdade, att om de pågående exesserna i ”ohämmad spekulation” inte genast bringades till ett slut skulle ett katastrofalt sammanbrott till sist bli följden. Detta skulle vara olyckligt inte bara för spekulanterna utan även ”medföra en allmän, landsomfattande depression”.
Bara de mest välvilliga bland Wall Streets talesmän nöjde sig med att beskriva Warburg som föråldrad. En av dem menade att han försökte slå knock out på det amerikanska välståndet………
Efterhand som kurserna bara steg och steg och erinrade man sig Warburds varningar blott med en känsla av förakt.

Tja, vem bryr sig om gamla stofiler i nya tider. Dessutom fanns det ju folk som var med sin tid så sent som under sensommaren 1929:

Fischers egen slutsats var följande:”Vi kan möjligen få en nedgång i aktiekurserna men ingenting sådant som en krasch”.

Det hade alltså börjat hända konstiga saker på börsen, kurserna steg inte längre varje dag, istället föll de vissa dagar. Över tid sjönk de. Om det faktum att man började ana en konjunkturnedgång med avtagande produktion skriver vår berättare:

Orsak och verkan går från ekonomin till aktiemarknaden, aldrig omvänt. 1929 var den ekonomiska situationen i Förenta staterna bekymmersam och framtiden ingav oro. Till sist återspeglades detta med våldsam klarhet på Wall Street.
…..
Det var nödvändigt att så många kända män som möjligt upprepade så bestämt de kunde att någon depression inte vara att vänta. Så skedde även. De som medverkade i besvärjelserna förklarade, att aktiemarknaden bara var en krusning på vattenytan och att de verkliga elementen i ekonomin var produktionen, sysselsättningen och konsumtionen, som alla skulle förbli opåverkade.

Ja så fluktuerade aktiekurserna några veckor och massor av människor började förlora sina besparingar och dessutom förekom en hel del svindelaffärer i sammanhanget. Så till sist för att inte dra hela historien, som jag rekommenderar alla intresserade att läsa, så:

Kraschen mer eller mindre förintade hundratusentals amerikaners förmögenheter. Men för mer prominenta personer var det värsta att deras rykte fördärvades. I sådana kretsar sjönk anseendet för klokhet, framsynthet och olyckligtvis även för vanlig hederlighet snabbt.
…………
Ekonomiprofessorerna i Harvard slutade göra prognoser och blev återigen en samling anspråkslösa män.
Professor Irving Fischer försökte på alla sätt förklara, varför han hade begått ett misstag. I början av november 1929 framhöll han, att det hela (spekulationen) hade varit irrationellt och därför inte kunnat förutses.

Avslutningsvis konstaterar vår berättare att ”Efter den Stora Kraschen kom den Stora Depressionen, som med skiftande styrka varade i 10 år”.

Läsaren av boken, Den stora börskraschen, av John Kenneth Galbraith (ursprungl. 1955, ur svensk upplaga fr 1997), får i de avslutande avsnitten läsa om hur man först gjorde allt fel för att försöka komma tillrätta med konsekvenserna av den Stora Kraschen, nämligen genom att bestämma ett budgettak, måna mest om att undvika inflation, dra ner på offentliga utgifter och sänka skatterna, för de rikaste. Det låter bekant på något sätt.

Eftersom man misslyckades med att förhindra den Stora Depressionen på det här sättet får vi väl anta att det inte var liberalism eller nyliberalism som dikterade åtgärdernas innehåll. Liberalismen kan ju aldrig misslyckas. Det kan inga utopier eller religioner.

Länk:
Betalningssystemet havererade, DN