Satt och såg programmen Agenda special, om finanskrisen, på TV i går kväll. Det slår mig, när jag ser dessa program, att när man säger att man lärt sig något av krisen efter 1929, så menar man att man nu i första hand försöker rädda den ekonomiska eliten.

Efter kraschen 1929 försökte politikerna fortsätta att tillämpa liberal ekonomisk politik, inte rädda några banker utan låta dem gå omkull, sänka skatter och i övrigt spara in på offentliga utgifter. Det gick åt skogen och förorsakade en superdepression. Då kom man på att börja tillämpa Keynes idéer och i USA introducerades New Deal, som handlade om att börja betala ut pengar till de arbetslösa och fattiga, genom att satsa på offentlig verksamhet och infrastruktur som skapade arbeten åt alla dessa arbetslösa. Resultatet blev en återhämtning i ekonomin. Sedan kom förstås kriget, som förvisso hörde ihop med krisen och som möjliggjordes just för att Hitler skapade arbetstillfällen till alla arbetslösa i Tyskland, genom att sätta igång offentliga verksamheter, i huvudsak krigsindustri och vägprojekt, men även bilindustri (Volkswagen), men det är en annan historia.

Den här gången tänker man sig uppenbarligen att genom att garantera bankkundernas insättningar och bankernas fortsatta existens, så ska man slippa omfördela några resurser i samhällena och slippa att satsa på offentliga sektorn. Ingen socialistisk politik här inte, även om somliga tycks tro att det är socialisering staterna sysslar med just nu, i och med (eventuella) statliga övertaganden av banker.

Jag tror alltså att vi kan glömma förhoppningen om ens en mild vänstervridning av politiken, i varje fall om man lyckas häva krisen och denna inte blir sju resor värre än beräknat. Men även i det fallet misstänker jag att Västvärldens regeringar hellre skjuter på sina egna medborgare än börjar föra en mer solidarisk ekonomisk politik. Man har ju numer sina specialstyrkor, att sätta in inom EU om social oro utbryter och i Sverige har det ju nyss åter blivit tillåtet att sätta in militär mot svenskar.

Också i USA verkar man vidta vissa försiktighetsåtgärder. Så här skriver Jeff Huber den 15:e oktober på sin blogg (men i ett helt annat sammanhang):

Yet, incredibly, a combat unit from the Army’s 3rd Infantry Division has just been assigned to U.S. Northern Command to quell ”civil unrest” and conduct ”crowd control” inside the United States.

Och detta, menar Jeff Huber ungefär, trots att man har brist på soldater både i det ena och det andra av USA:s krig runtom i världen. Ska vi tro att den här, av en yrkesmilitär (1) i USA ifrågasatta, stationeringen handlar om en ren tillfällighet eller hänger den ihop med ”erfarenheterna och den taktik man tillämpade” vid en annan katastrof, Katrina?

2/3-samhället klarar demokratin av, utan att de ekonomiska eliterna behöver avstå eller frukta något, men 1/3-samhället blir ett allvarligt hot. Bara att hoppas att det inte går så illa för de där två tredjedelarna kommer att dra det kortaste strået, vad som än händer.

Fotnot:
1) Jeff Hubers meriter: U.S. Navy (Retired) commanded an E-2C Hawkeye squadron and was operations officer of a Navy air wing and an aircraft carrier. (Länk till hans blogg finns också till vänster här)