Har funderat vidare på de senaste veckornas nya partipolitiska bild i Sverige. När jag gör det inser jag att Mona Sahlins drag, att knyta mp till sig, inte var så tokigt med tanke på mp:s totala opålitlighet. Om miljöpartisterna är uppknutna av scocialdemokraterna så minskar risken att mp plötsligt överraskar genom att godkänna en borgerlig regering efter valet. Deras möjlighet att spela rollen som vågmästare minskar därmed. Däremot var Sahlins drag att definitivt utesluta v inte så lysande.

Det som ställer till större problem är emellertid Ohlys hot att inte stödja en s-mp-regering. Det var nog inte så klokt. Om han inte hade sagt detta kunde han räknat med diverse proteströster från s, från folk som vill demonstrera att de anser att s ska dra sig mer till vänster. Men hur ska sådana personer rösta om de tror att Ohly står fast vid sitt hot? Om han gör allvar av det så kommer vi ju att få en alliansregering även efter nästa val och även om s, mp och v tillsammans tar hem majoriteten av rösterna. Det innebär att en röst på v riskerar att bli en bortkastad röst för dem som är pragmatiska. Risken att han fäller en alternativ regering vill dessa kanske inte ta.

Min rekommendation till Ohly är alltså att klart och tydligt ändra sig på den punkten, såvida han inte hellre ser en alliansregering än en mittenregering.’

Slutligen: Atiekurserna fortsätter att falla:
Och havet välte, vinden ven.