Att det finns ljuspunkter trots allt, kunde man läsa i dagens Arena :-).