Nato bombade Libyen under mer än ett halvår och kriget mot Libyen tog mellan 50 och 70.000 liv och förstörde stora och viktiga delar av den libyska infrastrukturen. Antar att västmakternas ledare ansåg att det var ett pris värt att betala (för det libyska folket) för att få Ghadafi mördad.

Sen då? Ja när Ghadafi var undanröjd blev det nästan dödstyst om Libyen i Sverige. Det hela var som en dålig Hollywoodfilm. Först action, en massa bombande, skjutande och mördande, det goda mot det onda. Så lyckades de goda döda skurken till slut och därmed var filmen slut, alla lyckliga och glada därefter – som man ska anta när man ser sådana filmer.

Det skrevs några notiser här och där och på radion fick vi höra om det ”lyckade” valet i Libyen i våras, ett val som inte med bästa vilja i världen kan betraktas som ett demokratiskt sådant.(1) Därefter ingenting om tillståndet i Libyen. Ingenting i stort sett om alla de beväpnade miliser som härjar i landet, som fängslar, torterar och skjuter människor som det behagar dem. Väldigt lite om vilken regering som bildades efter valet, bara att Jibril hade vunnit valet, den fd. ekonomiministern i Ghadafis regering och medlemmen i NTC, övergångsregeringen, som Västmakterna godkände som Libyens legitima regering. Jibril var mannen som hade utbildats i USA och bott och arbetat där under många år, men sedan ingenting om att det inte blev han som valdes till president (eller preminärminister, vilket det nu är?) utan en helt annan person vid namn Mustafa Abu Shagur (ibland stavat Abushagur).(2)

Vi fick lite information om att östra delen, den del där oljan finns, hade dragit sig ur Libyen och bildat en egen islamisk stat (i den del av Libyen som kallats Cyrenaica) med namnet Barca med en brorson till den gamle kung Idris som galjonsfigur eller ledare. Kung Idris blev tillsatt som Kung i Libyen av Storbritannien när Libyen blev självständigt 1951. Ingenting eller väldigt lite om hur denna utbrytarstat styrs, eller om det ens blev en riktig sådan men Wikipedia påstår att Cyrenaica fortfarande lyder under Libyens regering och inte har erhållit självständighet (3)). Ingenting om att Libyen i praktiken saknar en samlad regering med kontroll över hela landet. (4)(15) Att det finns en regering som har kontroll över sitt territorium, brukar anses vara ett villkor för att man ska erkänna staten och/eller regimens legitimitet. Detta var förstås inte heller fallet när USA/Nato i ilfart beslutade sig för att godkänna NTC som Libyens legitima regering redan ett halvår innan Ghadafi hade mördats, mot all internationell praxis alltså.

För några veckor sedan hände något som var värt stora rubriker dock. Den amerikanske ambassadören Christofer Stevens, som befann sig i Benghazi, mördades liksom några CIA-personer, i vad som först påstods vara en tråkig effekt av spontana demonstrationer mot en amerikansk film om Muhammed (5)  men som senare visat sig vara en välplanerad attack på Stevens tillhåll, som också inhyste ett trettiotal CIA-män. Dessutom fick vi veta att det överhuvudtaget inte hade varit några demonstrationer i Benghazi, av den typen vi såg i andra muslimska länder.(6) Hilary Clinton verkade förbluffad över att människor som USA hade hjälpt begick ett sådant brott mot Stevens.(7)

Därefter nästan dödstyst om Libyen igen. De flesta som följt händelserna i Libyen har naturligtvis förväntat sig rapporter för länge sen om hur lyckliga och befriade libyer började bygga upp det som raserades med bombningarna och hur de började organisera sig i fackföreningar, som somliga menade skulle bli effekten av att de äntligen blev av med diktatorn Ghadafi. Det fanns ju pengar. Väst hade frusit enorma rikedomar som man påstod tillhörde Ghadafi men egentligen var det libyska folkets pengar, så medel till uppbyggnaden borde inte ha varit något problem. (8.) Men vi har ingenting fått veta om hur det gick i Libyen, ingenting om vart de frusna pengarna tog vägen i slutänden (9) Vi vet att upprorsmännen i Libyen, med Jalil och Jibril (10) i spetsen för NTC, såg till att inrätta en  ny riksbank, med kopplingar till IMF, bara några veckor efter att upproret hade brutit ut, ett i sig märkligt drag. (11)

Och IMF säger nu att det mesta av Libyens frusna tillgångar släpptes  16/12 2011 (12) och vad det verkar är det i stort sett IMF som styr Libyens ekonomi nu med årliga kontroller av ekonomin och rekommendationer om hur ekonomin ska skötas och vilka åtgärder Libyen ska vidta. IMF trycker på vikten att stödja privata industrier och att skapa sådana incitament att dessa anställer människor.(13)

Idag kommer i alla fall nya rapporter från situationen i Libyen, nämligen om en belägring av staden Bani Walid, där människor tydligen svälter och törstar och där det saknas läkemedel just nu därför att vägarna till staden har stängts av och staden utsatts för en blockad och beskjutning sedan någon vecka – minst. Det är Misratamilisen m.fl. miliser. som bekrigar människorna i Bani Waild. Orsaken sägs vara att en massa Ghadafianhängare fortfarande bor i staden och att dessa hade fängslat och torterat Omran Shaban. Han var mannen som påstods ha hittat och skjutit Ghadafi.(14) Han frigavs så måningom och fraktades illa tilltygad till Frankrike för vård men dog senare. Nu krävde den nya demokratiska regeringen i Libyen att Bani Walid skulle lämna ut dem som fängslade och torterade/mördade Omran Shaban. Stadens styrande vägrade att lämna ut de skyldiga varvid den valda demokratiska regeringen började bekriga Bani Walid och skjuta på sin egen befolkning. (15)

Bani Walid är befolkad av Warfallaklanen, (16) Libyens största klan som omfattar omkring 1,5 miljoner människor och som stred på Ghadafis sida i kriget. Denna stad bekrigas nu av framför allt Misrata-milisen, som i det här sammanhanget kallas säkerhetsstyrkor fast regeringen knappast torde ha kontroll över dem.

Här kan vi konstatera att om det är sant att invånarna i Bani Walid fortfarande är Ghadafilojala, så handlade Natos krig mot Libyen och mot Ghadafi inte om att befria ”det libyska folket” utan om att kriga på en sida i vad som var dömt att utvecklas till ett inbördeskrig när ena sidan beväpnades och uppmuntrades att gå till attack. Det var inte så saken framställdes då det hände dock. Då fick vi i Sverige inte höra ett enda ljud om att det fanns en stor grupp libyer som inte ville avsätta Ghadafi. Då var han hatad av ”det libyska folket” och hotade hela detta folk. Idag ser vi hur en stor del av detta folk utsätts för bombattacker från en  annan del av samma folk och hur de agerar helt i strid mot internationella lagar. Dessutom får vi nu se hur USA/Nato/Saudi/Qatar inte är minsta intresserade av att ingripa mot dem som bombar ihjäl människor, som ju hela Nato-insatsen påstods vara till för att förebygga då det lögnaktigt, som visade sig senare, (17) påstods att Ghadafi bombade sin egen befolkning.

Detta visar att vi, via våra media och inte minst via radio och TV, serverades allvarligt lögnaktig propaganda. Någon borde ha fattat misstankar när de s.k. rebellerna i Libyen ganska direkt for omkring på sina beväpnade picuplastbilar med den gamla Kung Idrisflaggan i topp och vrålade Allahu Akhbar. Kung Idris var den person som tillsattes i Libyen av Västmakterna när Libyen fick sin självständighet och som i huvudsak hade som uppgift att värna om Västmakternas intressen i Libyen. På den tiden han styrde Libyen var landet ett av världens fattigaste länder, något som ändrades radikalt sedan Ghadafi och några andra militärer hade avsatt honom i en oblodig statskupp 1969 varefter gruppen nationaliserade oljan och stängde ner den amerikanska militärbasen i Libyen. Sedan dess, med kortare avbrott, har Ghadafi varit ett hatobjekt för Västmakternas ekonomiska och politiska eliter och därmed också i våra media.

De flesta av oss har väl hört hur hemsk Ghadafi var. Däremot får få av oss höra hur hemska de s.k. rebellerna i Libyen var – och är, redan från dag tre av upproret, då de började skjuta och hänga poliser och framför allt döda svarta människor, en del på hemska sätt, och sedan fortsatte med både mördande och toterande av svarta och meningsmotståndare. Men det är klart, eftersom även USA sysslar med tortyr så måste vi förstå detta som att tortyr är fullt acceptabelt, även för våra svenska politiker, så länge det är USA:s fiender som utsätts för sådan men totalt oacceptabelt när folk som USA stödjer utsätts. Vi mer normala människor brukar anse att tortyr är absolut oacceptabelt oavsett vem som torteras. Men världens ledare är långt från normala.

USA/Natos, och därmed också svenska politikers, humanitet visar sig alltså bara omfatta en del av det libyska folket och ingalunda hela befolkningen, som man försökte och sannolikt också lyckades få de flesta av oss i Västvärlden att tro. Den omfattar bara dem som är beredda att regera sina stater i enlighet med amerikanska önskemål, dem som är beredda att sälja ut sina länders naturresurser till de multinationella företag (som inte är, som man säger numer, resursnationalistiska) som ju ofta är amerikansk, engelsk- eller franskägda. Inte så få av dessa personer är i praktiken naturaliserade amerikaner sedan decennier, som Jibril exempelvis.

Man ska nog vara journalist för att inte förstå att ingen politisk ledare som saknar allt stöd i befolkningen kan hålla sig kvar vid makten, och om de lyckas göra det så länge som Ghadafi gjorde, trots sådana odds emot sig som Natos bombplan och samordnande CIA/MI6-förband på marken samt en hel del libyska kämpar plus inhyrda legoknektar från andra arabländer, då saknar denne ledare inte stöd bland folket. Detsamma gäller Syrien idag. Bashar Al Assad hade varit avsatt efter någon vecka av demonstrationer mot honom om han inte hade haft ett ganska massivt stöd bland det syriska folket och i värnpliktsarmén i landet. Men nu ser det ut som om USA/Nato anser att vi alla är tillräckligt indoktrinerade i föreställningen att hela det syriska folket inget högre önskar än att bli av med Bashar Al Assad då allt tyder på att USA/Nato m.fl. drar ihop till ett stort anfall på det syriska folket, både via Turkiet och via Jordanien (18 och eventuellt även från Israels sida.

/Kerstin

PS: Endera är journalister djupt okunniga och naiva, eller så är det köpta och korrupta. Någon annan förklaring till de lögner de serverar oss i media finns inte.

Länkar: (det kan komma fram länkar framöver)
1) Om valet i Libyen och om SR:s otroliga rapportering om detta, Motvallsbloggen 14/7 2012
1) Mahmoud Jibril, eng. Wikipedia
1) After the uprisings. Libyan democracy hijacked, Patrick Himzadeh, Le Monde diplomatique 5/10 2012 (engelska)
2)  Teknokrat ny libysk premiärminister, ST NU 12/9 2012 /
2) Libyskt regeringsförslag underkändes, SvD 4/10 2012
2) Tummen ned för libysk regering (Citat: Libyen får se sig om efter en ny premiärminister. Mustafa Abushagur, som utnämndes nyligen, misslyckades på söndagen – för andra gången – med att få parlamentets stöd för de ministrar han ville utnämna. /men ingenting om varför han inte godkändes/ Min anm. Denna notis återfinns i stort sett i samtliga svenska tidningar.)
2) Tummen ned för libysk regering, DN 7/10 2012 (Exakt samma notis som den i SvD)
2) Bilbomb skakar oroligt Libyen, DN.se 13/10 2012 (Citat: Libyens regering kämpar för att återställa ordningen i landet efter fjolårets uppror, men orolighet skakar ännu landet. En polischef i Benghazi har utsatts för mordförsök och FN uttrycker oro över konflikten kring staden Bani Walid.)
3) Cyrenaica, Wikipedia (Citat: Ahmed al-Senussi, a relative of Libya’s former king, was announced as the leader of the self-declared Cyrenaica Transitional Council. However the National Transitional Council still the only observed authority in all of Libya, as the Cyrenaica Transitional Council has not put any further step beyond the declaration of the semi-autonomy region. The NTC has refused to recognize the Cyrenaica Transitional Council and protests went against the declaration in Tripoli, Benghazi and other cities.)
4) The Real Threat to Libya’s New Government, Daniel Nisman The Wall Street
4) Libya police colonel targeted in assassination attempt, Reuters 13/10 2012 (Citat: The attack was the latest in a series of assassination attempts in Benghazi, the cradle of last year’s uprising which ousted Muammar Gaddafi, and where U.S. ambassador Christopher Stevens was killed in a September 11 attack on the U.S. consulate.)
4) Gaddafi Loyalists Up In Arms, Mel Frykberg, Libyan resistance 14/8 2012 (Citat: For the second Saturday in a row this reporter was woken by a car bomb exploding outside my hotel in downtown Tripoli, the second of its kind since Gaddafi’s death in October 2011…..Shortly afterwards the information blackout began when heavily armed soldiers prevented pictures being taken, and said journalists were forbidden from the area. A Libyan interior ministry official refused to comment further.)
5 Demonstranter angrep USA-ambassad svt.
5) The Apotheosis of St. Christopher of Libya, Maximilian Forte, Libya S.O.S. 29/10 2012
6)  Chris Stevens died at the hands of militants, not an offended mob, The Guardian 13/9 2012 
USA:s ambassadör i Libyen dödad i  attack, Svt 12/9 2012
6)  Libya — the Benghazi Attacks, The  New York Times, uppdat 11/10 2012
6) – State Department: Libya Consulate Attack Not Preceded By Protest, Bradley Klapper & Larry Margasak, Huffington Post 10/1+ 2012
6) Chris Stevens, U.S. ambassador to Libya killed in rocket attack, served as envoy during revolution, Yaho News 12/9 2012 (Citat: Throughout the Libyan revolution, [Stevens] selflessly served our country and the Libyan people at our mission in Benghazi,” Obama said. ”As ambassador in Tripoli, he has supported Libya’s transition to democracy. His legacy will endure wherever human beings reach for liberty and justice. I am profoundly grateful for his service to my administration, and deeply saddened by this loss.”)7) Hillary förvånad
6) Ambassador Chris Stevens: Servant to Evil: How Propaganda Works for Empire, Color Revolutions and Geopolitics, 26/9 2012
6) Benghazi Attack disrupted Major CIA Operation: Attack allegedly directed against “CIA Operatives and Contractors”,Billa Auken, Global Civilians fpr Peace 27/9 2012
6) Benghazi attack: Libyens gröna motstånd gjorde det … Och NATO mörklägger, Kjell Bygdén, Kommunisternas blogg 23/9 2012 (Detta är en utförlig och intressant genomgång av händelsen, på svenska, som är väl värd att läsas. Somligt är nytt för mig, annat inte. Tack Erik H för länken, i en kommentar här.)
6) US preparing for attacks in Libya to kill militants suspected of envoy killing, Press TV 3/10 2012
6) Ambassador Chris Stevens: Servant to Evil: How Propaganda Works for Empire, COLOR REVOLUTIONS AND GEOPOLITICS, 26/9 2012
7) Clinton and Obama’s shock over Libya violence ‘naive’, We The People, James, USA Lawyer 21/9 2012
8.) ”It’s a question of where is the money going? Is Libya paying off some debts? Are we paying Nato? What’s happening? It’s big money.”
- ”Gaddafi’s billions” Where is money of Libyans? (YouTube 10/9 2011)

Gå gärna till Youtube och läs underskriften till den här filmen.
9)  Libya: rebels’ backers prepare to free up $100bn of frozen funds, Julian Borger, The Guardian 24/8 2011
10) Jalil och Jibril Motvallsbloggen
11) Libya economy banks on cash for recovery, Katy Watson, BBC News, Tripoli 10/1 2012
12) Libya: rebels’ backers prepare to free up $100bn of frozen funds, Julian Borger, The Guardian 24/8 2011 (Citat: Of the total funds frozen, $37bn is in the US, $20bn is in Britain and about $7bn is in Germany. All three countries are ready to release the funds as soon as they have clearance from the UN security council. Meanwhile, Germany and the Netherlands have agreed to lend the NTC $144m for its immediate needs, on the understanding that the money will be recouped later from the unfrozen assets.)
13) Libya economy banks on cash for recovery, Katy Watson, BBC News 10/1 2012 (Citat: Assets are slowly being returned. Last month, the UN Security Council lifted sanctions on Libya’s central bank and its foreign investment bank…… This piecemeal unfreezing of assets is still not quick enough for many here. They say they are not seeing the benefits from this, nor from money coming in from Libya’s rapidly-recovering oil industry. ”We’re now selling over a million barrels a day – that’s $100m (£64m) a day,” says Sami Zaptia, the managing director of consultancy firm Know Libya.
13) Libya and the IMF, uppdaterad 13/10 2012
13) Libya-Staff Visit Concluding Statement January 30, 2012 — Libya-Concluding Statement of the 2012 Staff Visit (Citat: 22. The mission discussed with the authorities the need to develop a medium-term budget framework linked to sustainable fiscal policies. The large increase in current spending will require medium-term consolidation to provide the needed space for capital and reconstruction spending while preserving long-term fiscal sustainability. Capital spending, constrained in the short-term by capacity constraints, will have to be reassessed 
14) Libyska Bani Walid omringad, Svt (som numer inte tillåter att man kopierar och klistrar in rubriker eller citat. Vi betalar för denna illvilliga brist på service till svenska folket. Detta är ynkedom av Svt).
14) French government accused of ordering Libyan leader Gaddafi’s assassination, Antoine Lerougetel, wsws.org 10/10 2012
15) Orolig väntan i libyska Bani Walid, SvD 10/10 2012
15) FN oroas över Bani Walid, SvD 13/10 2012 (citat: Också på andra håll i Libyen har det varit oroligt i dag. I Benghazi sprängdes en polisbil i ett misslyckat mordförsök mot en polischef, uppger en polistalesperson till Reuters.)
15) VIDEO – Bani Walid under siege: Black Libyans risk losing a place of refuge, Lizzie Phelan 10/10 2012
15) The unanswered question: After the west’s bombs, what next in Libya? Lizzie Phelan 11/10 2012
16) Libya, Bani Walid report. Bani Walid DOCTOR: ”HOSPITALS Don’t Have More Medicines to treat the injured people; LIBYA Gov. Is BLOCKING all – PLEASE HELP!!” Libya s.O.S.13/9 2012
17) Can anyone show me PROOF that Qaddafi was bombing his own people? Yaho Answers (Anm: Nej, det finns inga sådana belägg, varken bilder eller filmer, vilket är underligt med tanke på hur mycket bilder och filmer det finns om ”upproret” i Libyen och om det fortsatta kriget där.)
18) Without Asking Congress, Obama Puts U.S. Troops on Syria Border, Alex Newman, New American 12/10 2012
18) In Preparation For A Direct Intervention In Syria. Pentagon Deploys Task Force In Jordan, Countercurrents.org 11/10 2012

11 October, 2012