I sitt senaste inlägg länkar Kerstin till en artikel om misstänkt valfusk i det republikanska partiets primärval. Enligt artikelförfattaren var det manipulation av röstningsresultaten som ledde till att Mitt Romney blev republikansk presidentkandidat.

Artikeln påvisar sårbarheten i ett datoriserat valsystem, speciellt när privata företag tillverkar de dataprogram som används och sedan också sköter systemen under röstsammanräkningen. Då ska vi veta att elektronisk röstning används även i de ”riktiga” valen, t.ex. i presidentvalet nu på tisdag. I valet 2004 användes e-röstning av 29 procent av de röstande (1).

Det finns många forskare, bland annat på Tekniska Högskolan i Stockholm, som anser att e-röstning inte bör användas i allmänna val (2). Valresultatet kan manipuleras på olika sätt utan att man märker det. Det kan till och med vara svårt att i efterhand kontrollera om det har skett en otillbörlig manipulation. När man misstänkte fel i sammanräkningen vid det svenska valet 2010 gick det att göra en manuell omräkning av valsedlarna, men något liknande är svårt att genomföra vid e-röstning.

Hur stor del av de amerikanska väljarna i presidentvalet som kommer att använda sig av e-röstning vet jag inte. Men det kan bli intressant att jämföra röstsiffrorna från platser med e-röstning med platser som har andra röstningssystem och se om det finns någon tendens i skillnaderna. Jag hoppas att någon organisation i USA kommer att göra detta.

/Dan Gmark

Tillägg kl.20.25:
Lägger till en kommentar från Erik H (på förra inlägget) här:

Erik H säger:
Detta är naturligtvis förbjudet område för utländska valobservatörer. Alla kan ju lita blint på ett den vars namn duger på banken … eller hur …?
USA’s valsystem verkar vara något som i bästa fall kan kallas en slumpgenerator men det politiska utfallet blir ändå alltid detsamma: – Eländes elände, oavsett namnet på vinnaren och dennes “parti”.
De verkar nöja sig med att detta jippo upprepas vart fjärde år i tron att USA är det enda land på planeten med rättvisa val.
T o m ryssarna vet numera bättre: vilket man kan läsa om här.

Länkar:
1) Electronic voting, artikel i Wikipedia
2) Stora brister i elektroniska valsystem, KTH 2012-03-06