Just nu högtidlighåller man Förintelsedagen. Jag lyssnar precis till en diskussion på radion, program Studio Ett, om saken och ställer mig mycket undrande.

Varför ska vi högtidlighålla Förintelsen (och just nu dessutom)? Jo, säger man, vi får aldrig glömma för att det aldrig ska upprepas igen. Det låter ju bra – tills man synar argumentet lite närmare och jämför det med verkligheten.

Jag har, i min outsägliga naivitet, trott att minnet av Förintelsen skulle vidmakthållas för att förhindra ALLA folkmord, ALLA folkfördrivningar, ALL tortyr och ALLT massmördande av oskyldiga människor, oavsett var de bor och oavsett vilken etnisk tillhörighet de har. Men så är tydligen inte fallet, förstår jag nu, för när sådant händer, igen och igen, inte minst som nu i Gaza, då får vi genast veta att det FÅR ABSOLUT INTE jämföras med Förintelsen.

Då undrar man VAD det är som vi aldrig får glömma? Och VARFÖR får det aldrig glömmas? För vad är det för vits med att vi alla ska minnas Förintelsen om den per definition aldrig kan jämföras med något annat? Handlar det då inte i grunden endast om att förhindra att just judar råkar ut för sådana illdåd igen, medan andra folks lidanden och hemska öden är totalt ointressanta och dem ska vi lära oss att inte bry oss om.

Är värnandet om minnet av Förintelsen i själva verket ingenting annat än ett utslag av åsikten att det bara finns ett enda folk på jorden som inte får angripas, det judiska, ett utslag av rasism alltså, att judars lidanden är så speciella så att inga andra folk eller människor kan lida lika mycket av samma sorts behandling som judar utsattes för under nazitiden?

Jo, jag tycker att vi ska minnas Förintelsen, men just för att INGA (SKYLDIGA ELLER OSKYLDIGA) MÄNNISKOR SKA BEHÖVA UTSÄTTAS FÖR TOTALT INHUMAN BEHANDLING – NU ELLER I FRAMTIDEN.

Länkar:
5 sätt att stoppa Israel, Pierre Schori, AB
The Holocoust Industry, Part I, Norman Finkelstein
The Holocoust Industry, Part II, Norman Finkelstein
The Holocoust Industry, Part III, Norman Finkelstein
The Holocoust Industry, Part IV, Norman Finkelstein
The Holocoust Industry, Part V, Norman Finkelstein
The Holocoust Industry, Part VI, Norman Finkelstein
Norman Finkelstein bor i USA. Både hans far och hans mor satt i tyska koncentrationsläger, men överlevde.