Verkar det inte vara dags för ett nytt socialdemokratiskt parti, ett nytt vänsterparti, nya fackföreningar och en ny konsument- och kooperativ rörelse?

Läser man detta, detta och detta, mm, så verkar behovet akut.

Fast det förbjuder väl EU.