Alliansen har fått ökat förtroende bland väljarna, enligt senaste opinionsundersökningen, och detta trots att den faktiskt gör allting fel, allt den kan för att förvärra krisen och dess effekter i Sverige och allt den kan för att landet ska bli fattigare och för att alltfler ska slås ut på arbetsmarknaden.

Så nu ser jag ingen annan råd för Mona Sahlin än att gå ut och föreslå ännu värre åtgärder, sådana där som skulle få hela Sverige att stanna totalt och som skulle tvinga majoriteten av befolkningen till verklig svält och bostadslöshet exempelvis. Det borde i logikens namn göra att förtroendet för henne ökar igen.
:cry: