Hörde på radion att man föreslagit att det ska vara anmälningsplikt för ”den nya influensan” och att man ska gå till doktorn om man tror att man har drabbats. Det borde rimligen vara ett bra sätt att sprida influensan.

Vore ju bra dessutom om de ansvariga på smittskyddsinstitutet talade om hur symtomen på ”den nya influensan” ser ut och hur den skiljer sig från en häftig förkylning, så att man i alla fall kan få en aning om när man ska misstänka att man har drabbats och enligt lag är skyldig att gå till doktorn för att smitta ner fler.

Undrar förresten hur många störtförkylda som kommer att sitta i väntrummen på vårdcentralerna i höst och smitta ner andra. Jag tror att jag spår en förkylningshöst utan like. Huruvida vi får en influensaepidemi vågar jag däremot inte ha någon åsikt om.