Det har skrivits och talats mycket om hästkött i olika matvaror den senaste tiden. Hästkött är i sig en utmärkt matråvara. På Island anses hästkött lika fint som nötkött. Men tyvärr är det många människor i andra delar av Europa som har fördomar mot att äta hästkött. Hur kan det då komma sig att stora, välrenommerade livsmedelsföretag blandar hästkött i sina produkter och påstår att det är kött från nötkreatur? De måste ju ha insett att om det avslöjas så riskerar de massflykt av kunder?

Om de underliggande orsakerna till hästköttskandalen har Mikael Nyberg skrivit en artikel som publicerades i Aftonbladet igår (1). Med en metod som vi känner igen från tidigare böcker och artiklar knyter han ihop hästköttet i lasagnen med andra samhällsfenomen. Vad är det då som hästkött har gemensamt med tågförseningar och den varslade byggarbetarstrejken? Här är en ledtråd, ett citat ur artikeln:

Köttet som Findus satte sitt varumärke på kom från en fransk leverantör som beställt det från en firma i Sydfrankrike vilken anlitat en underleverantör på Cypern som skickat ordern till en kötthandlare i Nederländerna vilken fått ett bra pris från ett slakteri i Rumänien, varpå köttet med lastbil fraktades till firman i Sydfrankrike för omlastning och vidare transport till den franska leverantörens dotterbolag i Luxemburg och sedan med långtradare till lagercentraler och varuhus runtom i Europa. (1)

Apropå tågförseningar så har Mikael Nybergs bok Det stora tågrånet nu kommit ut i pocketutgåva. Denna har kompletterats med en uppdatering om läget på järnvägen i slutet av 2012 (2). Var det någon som trodde på regeringens tal om ”den största satsningen på järnvägsunderhåll någonsin”? Tydligen gjorde en del journalister det. Men de hade uppenbarligen inte läst varken regeringens Infrastrukturproposition eller Statsverkspropositionens avsnitt om vägar och järnvägar. Jag har gjort det och kan bara hålla med Mikael Nyberg när han skriver: ”Så fortsätter anpassningen av samhället till bilismens krav”.

Nu finns också ett föredrag av Mikael Nyberg om tågkaoset ute på nätet. Citat: ”Tanken med avregleringen var att vi skulle få mindre byråkrati inom järnvägen. I själva verket är byråkratin större än tidigare.” Se länkarna 3 och 4 nedan.

/Dan Gmark

Länkar:
1) Fusk i hästväg, artikel på Mikael Nybergs hemsida, även publicerad i AB 11/3 2013
2) Inget slut på tågkaoset i sikte, efterord till pocketutgåvan av Det stora tågrånet, även publicerat i Clarté nr 4/2012
3) Privatiseringens pris – en urspårad järnvägspolitik del 1, ABF Play 21/2 2013
4) Privatiseringens pris – en urspårad järnvägspolitik del 2, ABF Play 20/2 2013 
Det stora tågrånet – hur den svenska järnvägen styckades upp och slutade fungera, Motvallsbloggens presentation av Mikael Nybergs bok 16/12 2011

Den som vill läsa fler av de artiklar om järnvägen som finns på Motvallsbloggen kan prova med några lämpliga sökord i bloggens sökfunktion.