Vid den här tiden distribueras stora orange kuvert till den del av Sveriges befolkning som hör till arbetskraften. (Pensionärerna fick sina kuvert redan i januari.) Med anledning av detta har Göteborgs Fria Tidning publicerat en lång och utförlig artikel om pensionssystemet av den inte helt okände politik- och ekonomijournalisten Jon Weman.(1)

Jag har tidigare läst en hel del om det svenska pensionssystemet och även skrivit om det, men detta är den bästa och mest fullständiga redogörelse för systemet som jag sett. Den är också skriven på ett språk som är betydligt lättare att förstå än det som används av Pensionsmyndigheten i deras utskick. Jon Wemans artikel borde bifogas i varje orange kuvert, som en sorts konsumentupplysning.

Det Nya Pensionssystemet förhandlades fram i den s.k. Pensionsgruppen, som bestod av representanter för de borgerliga partierna plus socialdemokraterna. Weman citerar forskaren Urban Lundberg, som konstaterar att arbetsgruppen tillsattes direkt efter valet 1991 och att dess förslag klubbades igenom i riksdagen alldeles innan valet 1994. Det var viktigt att undvika att den stora pensionsreformen blev en valfråga.

En av poängerna med det nya pensionssystemet är, som Weman påpekar, att det i dåliga tider genererar ”automatiska” nedskärningar av pensionerna, som politikerna därmed slipper ta ansvar för. Men det han inte nämner är att politikerna i en nödsituation kan sätta denna automatik ur spel. Till exempel i den situationen att de riskerar att förlora ett val. Detta var vad som hände inför valet 2010.

På grund av verkningarna av börskraschen 2008 skulle den ”automatiska bromsen” i pensionssystemet gett en sänkning av pensionerna med 3,8 procent valåret 2010. Detta kunde ha blivit mastigt att svälja för pensionärerna ett år då löntagarna fick rejäla lönehöjningar. Alltså sammankallades Nya Pensionsgruppen med representanter för allianspartierna och Socialdemokraterna och bestämde att man skulle ändra reglerna så att pensionssänkningarna i stället fördelades över tre år. Detta klubbades också igenom i riksdagen.

Man kan undra varför det socialdemokratiska partiet gick med på detta. Ville de inte vinna valet? Eller var det så viktigt att förhindra att pensionerna skulle bli en valfråga?

/Dan Gmark

Länkar:
1) Vinnare och förlorare i ett snårigt pensionssystem, Fria Tidningen 12/3 2013 (Göteborgs Fria Tidning, pappersutgåvan, 9/3 2013)
Vem har tagit våra pensioner? Motvallsbloggen 24/8 2010